Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Potwierdzenie okresów pracy zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym.
Dzień dobry. W kwietniu 2018r. ukończę 50 lat. W górnictwie pod ziemią pracuję od stycznia 1994 roku, posiadam wyliczony kapitał początkowy ( od 1999r.). W posiadanych świadectwach pracy wykazano pracę pod ziemią oraz wymieniono zajmowane stanowiska pracy ( od nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego oraz dyspozytora ruchu kopalni), w pkt. 4 ppkt. 8 świadectwa pracy podano informację o pracy w szczególnych warunkach przez cały okres zatrudnienia. Jako osoba dozoru wykonywałem prace w oddziałach wydobywczych, przodkowych oraz GZL. W związku z powyższym czy przy ustalaniu prawa do emerytury muszę jeszcze przedstawić dodatkowe zaświadczenia o okresach pracy pod ziemią ( dniówek) zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym do stażu pracy.
Ekspert ZUS odpowiada:
Pracownikom zatrudnionym pod ziemią na stanowiskach robotniczych, przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej ze względu na wiek, zalicza się w wymiarze półtorakrotnym między innymi okresy pracy w przodkach, bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, a także okresy pracy w drużynach ratowniczych. Środkiem dowodowym potwierdzającym okresy pracy tak zwanej przodkowej, jest wykaz dniówek półtorakrotnych, a w przypadku drużyny ratowniczej - zaświadczenie stacji ratownictwa górniczego, potwierdzające okres pracy w charakterze ratownika - członka drużyny ratowniczej. Natomiast pracownikom zatrudnionym na stanowiskach dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu kopalń, czyli między innymi na stanowiskach, na jakich Pan jest zatrudniony, w wymiarze półtorakrotnym możliwe jest zaliczenie tylko okresów pracy w charakterze ratownika - członka drużyny ratowniczej i to po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie emerytalnej. Wynika to z zapisu art.50d ust. 2 ustawy emerytalnej.