Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Czy można zaliczyć do pracy wykonywanej bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla - pracę górniczą, aby łącznie wykazać wymagany 15 letni staż pracy w szczególnych warunkach?
Z uwagi na fakt, iż w ustawie o emeryturach pomostowych została przewidziana odrębna (szczególna) regulacja dedykowana górnikom (o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych uprawnień emerytalnym wynikających z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS), to należy uznać, że prace, o których mowa w pkt 2 art. 11 tej ustawy powinny spełniać kryteria pracy w szczególnych warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 -2 ustawy o emeryturach pomostowych. W związku z powyższym prace, które spełniają takie kryteria to jedynie prace, które wymienione są w ust. 1 art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS (zasadniczo są to prace górnicze wykonywane pod ziemią). Dlatego uwzględnieniu takiej konstatacji, w każdym przypadku ubiegania się o emeryturę pomostową na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, warunek o którym mowa wart. 4 pkt 6 tej ustawy, będzie spełniony zarówno wtedy, gdy po dniu 31 grudnia 2008 r. ubezpieczony wykonywał prace górnicze wymienione w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak również wówczas, gdy wykonywał jakąkolwiek inną pracę wymienioną w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Czy w takim układzie, czy można zaliczyć do pracy wykonywanej bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla - pracę górniczą, aby łącznie wykazać wymagany 15 letni staż pracy w szczególnych warunkach uprawniający do emerytury pomostowej?
Ekspert ZUS odpowiada:
To prawda, że ustawa o emeryturach pomostowych zwana także ustawą pomostową, w art. 11 odrębnie definiuje zasady nabywania prawa do emerytury pomostowej dla pracowników, którzy wykonywali przez okres co najmniej 15 lat pracę górniczą, tj. pracę określoną w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. Dodam, że ustawa pomostowa nie przewiduje w tym przypadku łączenia pracy górniczej z inną pracą, np. z pracą na przeróbce mechanicznej węgla. Prawo do tej emerytury przysługuje oczywiście pod pewnymi warunkami. Warunkiem koniecznym jest między innymi wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. przez jakikolwiek okres czasu, pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze. Może to być zarówno praca w szczególnych warunkach lub praca w szczególnym charakterze uznawana za taką na dotychczasowych zasadach, lub też praca górnicza. Może to być także praca w szczególnych warunkach lub praca o szczególnym charakterze, wymieniona w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy pomostowej. Dodatkowo po 31 grudnia 2008 r. konieczne jest wykonywanie przez jakikolwiek okres czasu, pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze, tj. pracy wymienionej w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy pomostowej, względnie pracy górniczej. Natomiast nieco inaczej na przykład w art. 4 ustawy pomostowej, zostały określone zasady nabywania prawa do emerytury dla pracowników, którzy wykonywali po 31 grudnia 2008 r. nowe prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, czyli prace wymienione w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy. Oczywiście bez pracy górniczej, bowiem nie została ona wymieniona w załącznikach. W tym jednak przypadku do wymaganego warunku 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, możliwe jest połączenie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uznawanej za taką na dotychczasowych zasadach lub też pracy górniczej, z inną pracą wymienioną w załącznikach do ustawy pomostowej. Szczegółowe informacje w sprawie zasad przyznawania emerytur pomostowych, może Pan uzyskać w każdej placówce ZUS.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu