Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura na wiek dokunenty
Mam trochę nietypowe pytanie dotyczące dokumentów do ZUS. Skończyłem właśnie 50 lat i zamierzam złożyć dokumenty na emeryturę. W górnictwie pod ziemią mam przepracowane 18,5 roku i mam udokumentowane 3800 dniówek tzw.1.8. Z dwóch ostatnich zakładów mam komplet dokumentów: czyli świadectwa pracy,wykazy dniówek zjazdowych i absencji,wykaz dniówek 1.8.,ale z pierwszego zakładu, który upadł, mam tylko świadectwo pracy z okresem zatrudnienia i dopiskiem, że ze cały ten okres pracowałem w szczególnych warunkach.Posiadam tylko wykaz dniówek zaliczonych jako 1,8. Nie mam szczegółowego wykazu dniówek zjazdowych, ani informacji o absencji z tego okresu. Próbowałem te dokumenty odnaleźć w archiwum, ale firma która przechowywała tę dokumentację zniknęła i nie wiadomo, co stało się z dokumentacją. Czy cały okres w pierwszym zakładzie na podstawie tych dokumentów które posiadam zostanie mi zaliczony do pracy górniczej,czy tylko zaliczą mi dniówki z wykazu? Dziękuję. Pozdrawiam
Ekspert ZUS odpowiada:
W celu sprawdzenia uprawnień do górniczej emerytury, przede wszystkim należy wystąpić do właściwej jednostki ZUS z wnioskiem o emeryturę i do wniosku dołączyć dokumenty (zaświadczenia i świadectwa pracy) na okoliczność przebytych okresów pracy górniczej, pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym oraz pracy równorzędnej z pracą górniczą - o ile okresy takie występują. Dodatkowo do wniosku o emeryturę należy dołączyć zaświadczenia i świadectwa pracy, które potwierdzają okresy zatrudnienia - składkowe i nieskładkowe. Jeżeli nie ma Pan możliwości pozyskania odpowiednich dokumentów, ZUS odmówi zaliczenia określonych okresów pracy i wyda decyzję. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. W postępowaniu odwoławczym sąd może przyjąć inne środki dowodowe. W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień w swojej sprawie, proszę zwrócić się do właściwej jednostki ZUS, w której złożył Pan wniosek wraz z dokumentacją. Tylko na podstawie analizy dokumentów można sprawdzić, które okresy pracy będą zaliczone do uprawnień do górniczej emerytury.