Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Praca na stanowisku
Ponawiam pytanie zadane 23 maja na które nie otrzymałem odpowiedzi a dotyczy emerytury górniczej dla wielu pracowników na tym stanowisku. Sprawa bardzo pilna gdyż mam zamiar wystąpić w najbliższym czasie o takową emeryturę !!! Treść pytania: Pracuję w kopalni odkrywkowej KWB Bełchatów w oddziale związanym z ruchem zakładu górniczego. W dniu 1.05.1997 roku otrzymałem angaż ze stanowiska sztygara zmianowego na stanowisko "sztygar zmianowy - z-ca sztygara oddziałowego" i pracuję na tym stanowisku do dziś. Faktycznie wykonuję pracę sztygara zmianowego a podczas nieobecności sztygara oddziałowego zastępuję go. Na wymienione stanowiska posiadam uprawnienia wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy. W związku z tym mam pytanie, czy okres od 1.05.1997 roku do dziś mogę uważać za pracę górniczą ? Machałowski Grzegorz
Ekspert ZUS odpowiada:
Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury ze względu na wiek, do okresów pracy górniczej uwzględnieniu podlegają także okresy pracy na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu w kopalniach węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 50c ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej). W tym zakresie nadal obowiązuje Zarządzenie Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Załącznik Nr 3 w/w zarządzenia zawiera wykaz stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu kopalń siarki i węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Kwalifikacji okresów pracy górniczej może dokonać organ rentowy, na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku o ustalenie prawa do górniczej emerytury. Zatem w tym celu należy wystąpić z wnioskiem do właściwego Oddziału ZUS, który w oparciu o przedstawione dowody (w tym zaświadczenia i świadectwa pracy potwierdzające okresy pracy górniczej i zajmowane stanowiska) ustali okresy pracy górniczej i wyda decyzję w sprawie uprawnień do górniczej emerytury.
Partnerzy portalu