Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Urlop szkolny
Jeżeli zostałem skierowany na studia przez pracodawcę i z tego tytułu otrzymałem urlop szkolny, to czy ten urlop powinien być zaliczony do emerytury górniczej bez względu na wiek?
Ekspert ZUS odpowiada:
Co do zasady, przy ustalaniu okresu uprawniającego do emerytury bez względu na wiek wlicza się te miesiące, w których pracownik przepracował pod ziemią wszystkie pełne dniówki robocze. Jeżeli pracownik przez część dniówek roboczych w miesiącu nie pracował pod ziemią, gdyż przebywał na urlopie wypoczynkowym, szkoleniowym lub w delegacji służbowej – miesiąc taki uznaje się jako miesiąc, w którym pracownik przepracował pod ziemią wszystkie dniówki robocze. Taką samą zasadę stosuje się także w przypadku, gdy pracownik nie przepracował wszystkich dniówek roboczych pod ziemią z powodu obowiązkowych okresowych i kontrolnych badań lekarskich, badań psychotechnicznych i innych nieobecności usprawiedliwionych pozostających w związku z pracą, za które zachował prawo do wynagrodzenia.
Partnerzy portalu