Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Maszynista wyciągowy pod ziemią
Nawiązując do wątku z 27 sierpnia 2023: chodzi o sprecyzowanie - "przy ubieganiu się o emeryturę górniczą bez względu na wiek, która przysługuje po udokumentowaniu 25 lat pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze pod ziemią - konieczny będzie miesięczny wykaz zjazdów" ile zjazdów aby miesiąc był zaliczony? ponad połowa jak dozór czy wszystkie zjazdy ??? Jeszcze jedno: skoro "Praca maszynistów wyciągowych uznawana jest za pracę górniczą. Oznacza to, że przy ustalaniu uprawnień do emerytury górniczej ze względu na wiek 50 lub 55 lat, będzie ona zaliczona bez konieczności dokumentowania wykazem zjazdów" czyli maszynista może odejść na emeryturę górniczą w wieku 50 lat bez udowadniania zjazdów( bez wykazu zjazdów) ??? I na koniec: 50 czy 55 lat ??? Chodzi o maszynistów wyciągowych... Z góry dziękuję serdecznie.
Ekspert ZUS odpowiada:
W przypadku wszystkich świadczeń, przyznawanych przez ZUS najpierw ustalane jest prawo do danego świadczenia – innymi słowy ZUS sprawdza, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami warunki, aby uzyskać dane świadczenie. Jeśli te warunki są spełnione i prawo przysługuje, wówczas Zakład oblicza wysokość danego świadczenia. Emerytury górnicze to szczególny rodzaj uprawnień emerytalnych, gdzie okresy pracy górniczej inaczej kwalifikujemy do ustalenia prawa do emerytury i inaczej przy obliczaniu jej wysokości. Dodatkowo, w zależności od tego, czy chodzi o emeryturę górniczą bez względu na wiek, czy też o emeryturę w wieku 50 lub 55 lat – inne są wymogi dokumentacyjne, i inne przeliczniki dla danego rodzaju pracy. 1. Emerytura bez względu na wiek . Emerytura górnicza bez względu na wiek przysługuje, jeśli górnik udowodni 25 lat pracy pod ziemią, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu uprawnień do takiej emerytury górniczej musimy ustalić, czy praca na stanowisku maszynisty wyciągowego była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. W tym przypadku do wniosku o emeryturę koniecznie należy dołączyć miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. Za miesiąc pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią zaliczymy ten miesiąc, w którym była pełna ilość zjazdów. Na przykład jeśli na 21 dni roboczych w miesiącu wykonał Pan 21 zjazdów pod ziemię, wówczas cały miesiąc zaliczymy jako pracę wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Przy obliczeniu wysokości emerytury bez względu na wiek okres pracy górniczej wykonywanej stale i pełnym wymiarze czasu pod ziemią jest przeliczany przelicznikiem górniczym 1,5. 2. Emerytura w wieku 50 lub 55 lat Emerytura w wieku 50 lat przysługuje górnikowi który:  ukończył 50 lat,  udokumentuje 25 lat pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą, w tym 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art.50c ust.1 ustawy emerytalnej. Emerytura w wieku 55 lat przysługuje górnikowi, który:  ukończył 55 lat,  udokumentuje 25 lat pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą, w tym 10 lat pracy górniczej, o której mowa w art.50c ust.1 ustawy emerytalnej. Pojęcie „praca górnicza” oznacza tutaj zatrudnienie pracownika dołowego pod ziemią, wykonywane co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Praca, która ma charakter mieszany (czyli np. jest wykonywana częściowo pod ziemią a częściowo na powierzchni), będzie uznana za pracę górniczą, jeżeli jest wykonywana pod ziemią co najmniej przez połowę dniówek roboczych w miesiącu. Prawo do emerytury górniczej ze względu na wiek 50 lub 55 lat, ustalamy bez konieczności dokumentowania wykazem zjazdów, ponieważ praca maszynistów wyciągowych uznawana jest za pracę górniczą. Jednak w takim przypadku przy obliczeniu wysokości tej emerytury cały okres pracy na stanowisku maszynisty wyciągowego przeliczymy przelicznikiem górniczym 1,4. W przypadku maszynisty wyciągowego wykaz zjazdów ma wpływ na korzystniejsze wyliczenie wysokości emerytury, poprzez zastosowanie korzystniejszego przelicznika. Przypomnę, że okres pracy górniczej wykonywanej stale i pełnym wymiarze czasu pod ziemią jest przeliczany przelicznikiem górniczym 1,5. Zachęcam Pana do złożenia wniosku o emeryturę górniczą – taki wniosek można złożyć w każdym czasie. ZUS przeanalizuje wniosek, dołączone do niego dokumenty, przeliczy staż i wyda stosowną decyzję. W przypadku odmowy prawa do świadczenia, w decyzji podane zostaną informacje, które warunki nie są spełnione.