Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Starszy inspektor bhp
W jednym z ostatnich pytań była mowa o emeryturze specjalisty BHP pod ziemią. Ja jestem zatrudniony w firmie prowadzącej roboty górnicze na stanowisku starszego inspektora BHP zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Czy takie stanowisko uprawnia mnie do wcześniejszej emerytury bez względu na ilość zjazdów w danym miesiącu ?
Ekspert ZUS odpowiada:
Zarządzenie nr 9 ministra przemysłu i handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. określa stanowiska kierownictwa ruchu i dozoru ruchu, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą: 1. w podziemnych zakładach górniczych - załącznik nr 1, 2. w podmiotach gospodarczych wykonujących dla podziemnych zakładów górniczych roboty górnicze, roboty przy budowie szybów, roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń oraz wykonujących dla kopalń siarki i węgla brunatnego roboty górnicze - załącznik nr 2, 3. w kopalniach siarki i węgla brunatnego - załącznik nr 3. Za pracowników kierownictwa i dozoru podmiotów gospodarczych, wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia uważa się tylko osoby, które posiadają kwalifikacje zgodne z art. 2 i art. 70 ust. 3, z uwzględnieniem przepisów art. 148 ustawy z 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. nr 27, poz. 96 ze zm.). Za pracę górniczą uważa się tylko zatrudnienie związane z nadzorem i kierowaniem robotami prowadzonymi w zakładach górniczych. W pozostałych przypadkach wymagany jest miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. Aby jednoznacznie stwierdzić czy aktualnie wykonywana praca może być zaliczona do pracy górniczej konieczna jest analiza dokumentacji, złożonej wraz z wnioskiem o emeryturę. Proponuję zatem złożyć taki wniosek, ZUS przeanalizuje sprawę i wyda stosowną decyzję.