Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Jak liczymy miesiace do emerytury
jak obliczamy miesiace do emerytury ,tj ile miesiac ma dni wedlug ZUSu 22 czy 25 ,i od ktorego roku nastapila zmiana liczenia dni w miesiacu , jak obliczamy miesiace do emerytury jezeli gornik z przelicznikami ma 600 miesiecy a jest jeszcze ogranicznik do 540 miesiecy co sie dzieje z tymi 60 miesiacami jak one sa liczone jakim przelicznikiem
Ekspert ZUS odpowiada:
Przeliczenie dniówek przodkowych na okresy pracy (miesiące) ma miejsce przy ustalaniu okresu pracy górniczej, zaliczanego w wymiarze półtorakrotnym. Przeliczenie następuje w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r.). Paragraf 31 tego rozporządzenia brzmi następująco: „Przy obliczaniu okresu składkowego i nieskładkowego dodaje się, osobno dla każdego z tych okresów, poszczególne lata, miesiące i dni. Okresy niepełnych miesięcy oblicza się w dniach. Sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni kalendarzowych; sumę miesięcy zamienia się na lata, przyjmując pełne 12 miesięcy za jeden rok. Jeżeli w zaświadczeniu stwierdzającym okresy zatrudnienia są podane dniówki robocze, a nie okresy zatrudnienia, sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze, a za okresy przed dniem 1 stycznia 1981 r. - 25 dni roboczych.” Innymi słowy, w zależności od tego, na jaki okres przypadało zatrudnienie, to za miesiąc przyjmujemy 22 lub 25 dni roboczych. Jeśli zatrudnienie przypadało na okres przed 01.01.1981 r., to za miesiąc przyjmujemy 25 dni roboczych. Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie po 31.12.1980 r. – to za miesiąc przyjmujemy 22 dni robocze. Dotyczy to sytuacji, kiedy w zaświadczeniu pracodawca podaje dniówki robocze, a nie okresy zatrudnienia. Zarówno tzw. przeliczniki górnicze jak i ograniczenie do 540 miesięcy okresów pracy górniczej są związane z obliczaniem wysokości emerytury górniczej. Przy ustalaniu wysokości górniczych emerytur obowiązuje art. 51 ust.2 Ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.). Łączny okres pracy obliczony z zastosowaniem przeliczników górniczych(1,4; 1,5; 1,8; 1,2) uwzględnia się w wymiarze nie dłuższym niż 45 lat (tj. okresy pracy górniczej podlegają ograniczeniu do 540 miesięcy). Pozostałe miesiące ( po przekroczeniu 540 miesięcy) również są uwzględniane do wyliczenia wysokości emerytury - jako okresy składkowe, już bez przeliczników górniczych.