Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Zmiana stanowiska a emerytura górnicza.
Dzień Dobry. Od 01.08.2006 do 31.05.2022 byłem zatrudniony na stanowisku ślusarz-mechanik- pod ziemią ( pełny wymiar godzin pod ziemią – po odliczeniu niezdolności do pracy , kursów, szkoleń itp. posiadam 15 lat 1 miesiąc czystego „dołu” ) . Posiadam wykształcenie Wyższe Inżynierskie ( systemy i sieci komputerowe ) oraz techniczne ( elektronik-informatyk ). Z dniem 01.06.2022 otrzymam nowe stanowisko: Inspektor Wykonawstwa Remontów Urządzeń –pod ziemią ( minimalny limit zjazdów – 12.) Nie posiadam kwalifikacji OUG średniego dozoru. Zatrudniony w Podziemnych Zakładach Górniczych. Czy w związku z podanymi przeze mnie danymi przysługuję mi prawo do przejścia na emeryturę po przepracowaniu 25 lat i osiągnieciu 50 roku życia??
Ekspert ZUS odpowiada:
Stanowisko inspektora (określonej specjalności), o którym Pan wspomina to stanowisko dozoru ruchu (nie jest to stanowisko pracownika fizycznego). Jeżeli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, to do wniosku o emeryturę górniczą pracownik nie jest obowiązany przedstawić wykazu zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Jeżeli stanowisko nie będzie wymienione w powyższym zarządzeniu, to okres pracy górniczej będzie rozpatrywany w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię, który należy dołączyć do dokumentacji złożonej w celu ustalenia uprawnienia do emerytury górniczej. W związku z powyższym, zaliczeniu będzie podlegał miesiąc, w którym będzie przepracowana pod ziemią co najmniej połowa dniówek roboczych obowiązująca w danym miesiącu (jeżeli pracownik nie udowodni połowy zjazdów pod ziemię to taki miesiąc nie będzie zaliczony do stażu pracy jako praca górnicza). Jednocześnie nadmieniam, że pracę osób zatrudnionych pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń pod ziemią w przedsiębiorstwie produkującym maszyny górnicze i wykonującym dla kopalni rud podziemne roboty budowlano-montażowe oraz roboty przy naprawie maszyn ZUS uwzględni jako pracę górniczą w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. Oznacza to, że w takim przypadku każdorazowo konieczna jest analiza każdego miesiąca oddzielnie aby ustalić, który miesiąc będzie zaliczony, jako miesiąc pracy wykonywanej pod ziemią. Nie można ustalić uprawnień do emerytury i stwierdzić czy będzie Panu przysługiwało świadczenie na podstawie podanej informacji. Podkreślam, że do ustalenia każdego okresu pracy górniczej a tym samym prawa do emerytury górniczej ZUS podchodzi indywidualnie i rozpatruje tylko i wyłącznie w oparciu o zgłoszony wniosek i dołączoną do niego dokumentację, która pozwoli na szczegółowe wyliczenie udowodnionych okresów pracy górniczej i równorzędnej.
Partnerzy portalu