Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura na wiek 50 lat
Witam. Piszę w sprawie wyliczenia emerytury. Nie jestem jeszcze emerytem ale chciałem zorientować się odnośnie sposobu wyliczania stażu (lat) do emerytury. W co drugim poście pojawia się Wasze zdanie, że można starać się o emeryturę że względu na wiek 50 lat, gdy ma się 15 lat czystej pracy górniczej, a ogółem 25 lat (razem z dniówkami półtorakrotnymi). Nie rozumiem tego. Nigdy nie zajdzie łącznie fakt by ktoś miał 15 lat czystej pracy górniczej a 25 lat ogolem, bo niby jak? Nawet jakby przez te 15 lat wszystkie dniowki na dole były tzw przodkowe to taki górnik ma staż: 15 latx1,5=22,5) czyli brakuje 2,5 roku do 25 lat i przyznanej emerytury, czyż nie? Więc jak pracownik fizyczny na stanowisku górnika, moze spełnić jednocześnie warunek 15 lat czystej pracy górniczej i 25 lat pracy górniczej? Dwa. Waham się nad przejściem ze stanowiska górnika na stanowiska inspektora dołowego, w tzw pracy mieszanej. Czy jeśli bym kończył swoją karierę na kopalni jako w/w inspektor emerytura na wiek (50) wylicza się podobnie do wyżej przedstawionego przykłady pracownika fizycznego, tzn górnika? Też tego nie rozumiem, bo na dole kopalni mówi się że inspektor może iść na emeryturę w wieku 50 lat. Nawet jeśli rozpoczął pracę jako inspektor w wieku 30 lat to na 50 lat może iść na emeryturę? Siłą rzeczy nie mowy wtenczas o dniowkach półtorakrotnych i "nadgonienia" do tych 25 lat. B.proszę o szczegółowe wyjaśnienia w tych 2 kwestiach.
Ekspert ZUS odpowiada:
Odnosząc się do Pana wątpliwości wyjaśniam, żeby nabyć prawo do emerytury górniczej ze względu na wiek 50 lat należy udowodnić 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej(to minimum 15 lat pracy górniczej dla uprawnień ze względu na wiek 50 lat odnosi się do osób, które oprócz pracy górniczej wykonują także pracę równorzędną z pracą górniczą określoną w ustawie emerytalnej). Okres 15 lat pracy górniczej dotyczy lat pracy liczonych pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat może uwzględniać w wyliczeniu okresy, które przy ustalaniu prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym. Przykładowo, górnik, który pracuje pod ziemią w przodku bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku, po przepracowaniu 15 lat spełnia pierwszy warunek (te 15 lat liczymy zawsze 1:1). Po przemnożeniu tych 15 lat x 1,5 otrzymujemy dodatkowe 7,5 roku, co razem daje 22,5 roku. Jest to jeszcze za mało, aby spełnić drugi wymagany warunek tj. 25 lat, ponieważ brakuje jeszcze 2,5 roku. Oznacza to, że należy jeszcze dopracować 2,5 roku żeby spełnić też drugi warunek (czyli te 25 lat). Odnośnie kwestii zmiany stanowiska to wyjaśniam, że stanowisko inspektora (określonej specjalności), o którym Pan wspomina to stanowisko dozoru ruchu. Jeżeli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, to do wniosku o emeryturę górniczą pracownik nie jest obowiązany przedstawić wykazu zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Jeżeli stanowisko nie będzie wymienione w powyższym zarządzeniu, to okres pracy górniczej będzie rozpatrywany w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię, który należy dołączyć do dokumentacji złożonej w celu ustalenia uprawnienia do emerytury górniczej. W związku z powyższym, zaliczeniu będzie podlegał miesiąc, w którym będzie przepracowana pod ziemią co najmniej połowa dniówek roboczych obowiązująca w danym miesiącu (jeżeli pracownik nie udowodni połowy zjazdów pod ziemię to taki miesiąc nie będzie zaliczony do stażu pracy jako praca górnicza). Podkreślam, że uprawnienia do emerytury ustala się tylko i wyłącznie w oparciu o przedłożoną dokumentację. Dlatego proponuję zwrócić się z wnioskiem do właściwego Oddziału ZUS. Do wniosku o emeryturę górniczą powinny być dołączone dokumenty w postaci zaświadczeń pracy i świadectw pracy, ze wskazaniem okresów pracy górniczej, ilości dniówek półtorakrotnych oraz z wyszczególnieniem okresów niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne oraz innych absencji tj. nieobecności nieusprawiedliwione, krwiodawstwo, urlop zdrowotny itp . ZUS wyda formalną decyzję i określi brakujący okres niezbędny do nabycia prawa do emerytury górniczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce ZUS.
Partnerzy portalu