Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Zapytanie o emeryturę
Dzień dobry. Pracowałem na kopalni 7 lat.Z tych lat mam 1224 dniówki 1,8.Kopalnia została zlikwidowana i otrzymałem odprawę.Wróciłem do pracy na kopalni i na dzień dzisiejszy mam przepracowane 8 lat,wszystkie dniówki 1,8 (wcześniejsze 7lat-1124 dniówki 1,8 +8 lat -wszystkie dniówki 1,8).W tym roku kończę 50 rok życia.Czy będę mógł przejść na emeryturę w wieku 50 lat?Czy przepis który obowiązywał przy likwidacji kopalni(doliczane 5 lat pracy równorzędnej poza górnictwem do pracy górniczej) będzie mnie obowiązywał?Jak praca w weekendy na kopalni, na umowy zlecenia ozusowane będzie rozliczona do emerytury górniczej?
Ekspert ZUS odpowiada:
Aby skorzystać z uprawnień do emerytury górniczej z wieku 50 lat należy spełnić łącznie 2 warunki tj., 1. wykazać co najmniej 15 lat pracy górniczej, 2. posiadać 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej. Okres 15 lat dotyczy lat pracy górniczej liczonej pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat może uwzględniać w wyliczeniu okresy, które przy ustalaniu prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym. Do pracy równorzędnej zaliczamy: - zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących prace górnicze, pod warunkiem, że uprzednio pracownik przepracował w tych podmiotach co najmniej 10 lat pod ziemią albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu, - zatrudnienie przy innych pracach nie dłużej niż 5 lat, do których pracownik wykonujący prace górniczą przeszedł w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego lub innego podmiotu wykonującego pracę górniczą. Z okresów pracy górniczej i równorzędnej odlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne oraz inne absencje m.in. nieobecności nieusprawiedliwione, urlopu zdrowotne, krwiodawstwo itp. Na podstawie przedstawionych danych nie możemy ustalić uprawnień do emerytury górniczej z wieku 50 lat. Żeby sprawdzić czy nabędzie Pan prawo do emerytury górniczej proponuję zwrócić się do swojej jednostki ZUS z formalnym wnioskiem o emeryturę górniczą. Po wnikliwej analizie całości dokumentacji ZUS wyda decyzję, w której szczegółowo przedstawi wyliczenie udowodnionych okresów pracy górniczej i równorzędnej a także wskaże wymiar okresów brakujących.