Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Praca fizyczna i praca na etacie
Dzień dobry. W styczniu 2021r. będę mógł odejść na emeryturę górniczą bo będę miał przepracowane czyste 25 lat pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy ( pracownik fizyczny ) . Mój wiek to 49lat. Oprócz wspomnianych przepracowanych 25 lat mam w zanadrzu 3 lata na stanowisku inspektora ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego pod ziemią ( etat w każdym miesiącu miałem powyżej 12 zjazdów ).Razem 28 lat. Moje pytanie to sposób obliczenia mojej emerytury górniczej. Czy teraz będę miał obliczoną emeryturę tylko z 25 lat, a za rok jak będę miał 50 lat życia to muszę złożyć wniosek do ZUS-u o przeliczenie emerytury górniczej o dodatkowe te 3 lata jako inspektor p/z ? Proszę o wyjaśnienie jak to będzie wyglądało. Pozdrawiam Mirek.
Ekspert ZUS odpowiada:
Przy ustalaniu wysokości emerytury górniczej nie ma znaczenia, z jakiego tytułu ubezpieczony uzyskał prawo do emerytury. Jeśli prawo do emerytury ubezpieczony nabył po spełnieniu warunku np. 25 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią tj. bez względu na wiek, ZUS do wyliczenia wysokości świadczenia uwzględni wszystkie okresy ubezpieczenia przebyte do dnia nabycia prawa do tej emerytury. ZUS zaliczy zarówno okresy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, do której stosuje się przeliczniki górnicze np:1,5 czyli do pracy wykonywanej stale pod ziemią, jak również np. 1,4 do pracy wykonywanej pod ziemią tylko przez połowę dniówek roboczych w miesiącu. Do wyliczenia wysokości świadczenia, uwzględni także inne przepracowane okresy składkowe i nieskładkowe związane z pracą poza górnictwem. Szczegółowy sposób wyliczenia emerytury będzie przedstawiony w decyzji o przyznaniu emerytury. Wraz z decyzją ZUS prześle zestawienie wszystkich zaliczonych okresów ubezpieczenia oraz zastosowane przeliczniki.