Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Odrabianie świadczeń rehabilitacyjnych
16 września 2013 zacząłem odrabiać L-4. Złożyłem na kopalni dokumenty pozwalające mi określić ilość dni do odpracowania. C.U.W. w odpowiedzi przesłał mi informację o 372 dniach L-4. Ale nie zgadza mi się to z datą przypuszczalnego zakończenia pracy 12.03.2015. Po interwencji dowiedziałem się, że mam doliczone 6 miesięcy ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH. Świadczenia te były następstwem wypadku w pracy w dniu.21.02.1988. Czy w związku z tą informacją bedę musiał jednak odpracować te pół roku?? Z drugiej niezgodności w/w wymienionej odpowiedzi z C.U.W. wynika, że mam tylko 2100 dniówek 1,8 za cały okres pracy na kopalni. Jestem Ratownikiem Górniczym nieprzerwalnie od 1995 roku czyli 19 lat. Pani na kopalni stwierdziła że ma tylko tyle wykazanych dniówek ile mi podano. Wiec pytam gdzie mogę dostać prawdziwe i rzetelne informacje na temat dokładnej ilości dni do odpracowania jak i ilości dniówek 1,8?
Ekspert ZUS odpowiada:
Aby skorzystać z emerytury górniczej bez względu na wiek, trzeba spełnić warunek 25 lat pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Do okresów pracy górniczej, o której mowa, zalicza się także (bez ograniczenia) okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne. Okresy te muszą jednak być bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą pod ziemią, wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy i muszą przypadać w czasie trwania stosunku pracy. Zatem jeśli warunki te zostały spełnione, to okres ten powinien zostać zaliczony do pracy górniczej. Aby uzyskać informację na temat okresów brakujących do spełnienia wymaganego warunku 25 lat pracy górniczej może Pan w każdej chwili złożyć w ZUS wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury, załączając do niego stosowną dokumentację. ZUS dokona oceny dokumentów i wyda decyzję. Nawet jeśli będzie to decyzja odmowna, to będzie zawierała wyliczenie okresu pracy górniczej, będzie z niej wynikało ile lat brakuje oraz które okresy nie zostały zaliczone i dlaczego. Jeżeli chodzi o kwestię dniówek tzw. "półtorakrotnych" (1,8% za każdy miesiąc) to za prawidłowe ich ewidencjonowanie odpowiada zakład górniczy (kopalnia). Na podstawie tych ewidencji odpowiednie służby kadrowo-płacowe kopani sporządzają niezbędną dokumentację dla ZUS. ZUS nie jest uprawniony do weryfikacji wykazanych dniówek. Zatem w kwestii wyjaśnienia ilości wykazanych dniówek 1,8 powinien się Pan zwrócić do pracodawcy. Okres w którym górnik poza wykonywaniem pracy górniczej pod ziemią, jest także czynnym członkiem drużyny ratowniczej jest okresem liczonym wskaźnikiem 1,8% za każdy miesiąc, przy czym ZUS przy obliczaniu emerytury przyjmuje korzystniejszy wariant tj. dniówki "półtorakrotne" albo drużynę ratowniczą.
Partnerzy portalu