Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Przestój ekonomiczny
Witam, proszę o informację, czy planowane w Kompanii Węglowej dni tzw. "przestoju ekonomicznego" będą podlegały odrobieniu w celu uzyskania uprawnień emerytalnych (emerytura górnicza) oraz czy nie będą skutkowały koniecznością odrobienia 2 pełnych miesięcy gdyż ww. przestój obejmuje ostatnie dni kwietnia oraz dwa dni maja.
Ekspert ZUS odpowiada:
Warunki wymagane do spełnienia uprawnień do emerytur górniczych są ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tam właśnie są sprecyzowane okresy wykonywania pracy, które można zaliczyć do okresów pracy górniczej, wymaganych do uzyskania prawa do górniczej emerytury. Zgodnie z tymi przepisami dni robocze bądź ich okresy, w których pracownicy nie wykonywali pracy - pomimo gotowości do jej podjęcia - z przyczyn dotyczących pracodawcy i przysługiwało im za ten czas wynagrodzenie postojowenie nie mogą być uznawanie za pracę górniczą. W związku z powyższym dni te bądź ich okresy nie podlegają zaliczeniu do okresów pracy górniczej dla celów ustalenia prawa i wysokości emerytur górniczych, ze względu na brak podstaw prawnych. Należy zauważyć, że w przypadku niektórych stanowisk (np. dozoru), zaliczenie danego miesiąca jako okresu pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy zależy od wykazania co najmniej 22 zjazdów w danym miesiącu. Jeżeli taki pracownik nie udokumentuje tej minimalnej liczby zjazdów – wówczas dany miesiąc nie jest zaliczony do okresu pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatem w zależności od stanowiska, dni postojowe mogą wpłynąć na niezaliczenie danego miesiąca do okresów pracy górniczej, uprawniających do górniczej emerytury.
Partnerzy portalu