PARTNERZY:
PATRONATY:

REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
1 września 2021 09:52 Portal gospodarka i ludzie Rozmawiał: Janusz Mincewicz 2,545 odsłon

Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego: Dekarbonizacja jest decyzją polityczną, wymuszoną na Polsce przez Brukselę, dlatego jesteśmy przeciwni całkowitej likwidacji energetyki węglowej

- Już dziś mamy całe sektory gospodarki , jak budownictwo i prace sezonowe, opierające się w dużej części na pracownikach ze Wschodu - mówi Tomasz Janik
fot: Materiały prasowe

- W niektórych sektorach gospodarki pensje rosną bardzo szybko, co jest spowodowane niedoborem wykwalifikowanych pracowników technicznych - mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Gospodarka i Ludzie TOMASZ JANIK, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Jest pan przedsiębiorcą, producentem stolarki okiennej z PCV. Czy dziś polski przedsiębiorca jest zadowolony z prawa, podatków, otoczenia biznesowego?
Obowiązków sprawozdawczych, regulacyjnych jest już dziś bardzo dużo i cały czas ich przybywa. Dla firm dużych nie są to wielkie obciążenia. Dotykają one jednak sektor MŚP. Prowadzi to do sytuacji, w której de facto nie mamy wolnej konkurencji, ponieważ obciążenia, które dla dużych firm są niezauważalne, pochłaniają relatywnie duże koszty w małych i średnich firmach.W ostatnim roku wprowadzono kolejną zmianę na niekorzyść sektora MŚP, mianowicie podwójnie opodatkowano spółki komandytowe, błędnie zakładając, że jest to mechanizm optymalizacyjny dużych firm.

W rzeczywistości, spółki komandytowe były to w wielu przypadkach polskie małe, rodzinne firmy, które przekształciły się ze spółek cywilnych, z uwagi na chęć zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Zmiana podatkowa spowodowała sytuację, w której firma rodzinna działająca przez ostatnie lata w takiej formie musi zadecydować: pozostać jako spółka komandytowa i stracić zdolność inwestycyjną, czy wrócić do punktu wyjścia i działać jako spółka jawna, tracąc konkurencyjność względem np. firm zagranicznych przez ponoszenie większych ryzyk, którymi obarczony jest majątek rodziny.

Z drugiej strony Polacy to bardzo przedsiębiorczy naród. Mimo przeszkód rynek wciąż się rozwija, wiele branż kwitnie. Poprzedni rok był dla nas dobrym sprawdzianem i trzeba powiedzieć, że jako przedsiębiorcy w sektorze, który był najmniej objęty obostrzeniami, tj. produkcyjnym, zdaliśmy ten egzamin. Wygaszenie linii produkcyjnych w wielu państwach zachodnich wykorzystaliśmy do zdobycia nowych klientów i zwiększenia naszej produkcji. Ale należy sobie uświadamiać, że z powodu zapaści demograficznej, czekają nas chude lata. Już dziś obserwujemy brak rąk do pracy.

W dalszym okresie, jesteśmy raczej skazani na stagnację gospodarczą. Rząd powinien pamiętać, że tylko stabilny rozwój ludności zapewni stabilny rozwój gospodarczy. W aktualnej sytuacji demograficznej można i należy stymulować rozwój gospodarczy metodami bezkosztowymi, jak np. odciążanie sektora MŚP od większości zobowiązań regulacyjnych.

Podkreślacie, że Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest związkiem pracodawców ukierunkowanym na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego kraju. Co to oznacza w praktyce?
Mamy przekonanie, że Polacy jako przedsiębiorcy cały czas uczą się współdziałania i lepszej organizacji, która na Zachodzie jest normą. Przekłada się to trochę na naszą rzeczywistość parlamentarną. Międzynarodowe korporacje zdają sobie sprawę z tego, że legislacji trzeba pilnować.

Nasze rodzime firmy często nie dysponują takim kapitałem, brakuje im też świadomości. Staramy się w polskich przedsiębiorcach budować świadomość wagi budowania relacji z administracją publiczną i w drugą stronę reprezentować interesy małych, średnich i dużych polskich firm, których głos do tej pory był mało słyszalny. Jest też w naszym społeczeństwie problem z wizerunkiem przedsiębiorcy. Zmienia się on wprawdzie w młodszym pokoleniu, ale pokolenie średnie łatwo antagonizować, przedstawiając przedsiębiorców w negatywnym świetle.

W Polskim Towarzystwie Gospodarczym mamy wielu przedsiębiorców, gorących polskich patriotów, zaangażowanych społecznie, „ludzkich” dla swoich pracowników. Widzimy swoją ważną misję w promowaniu etyki pracy i przedsiębiorczości. Bogactwo bierze się z pracy, a nie z lenistwa. Jeśli nie będziemy pracowitym i przedsiębiorczym narodem, nie dogonimy pod względem zamożności krajów Zachodu.

Polska rozpoczęła dekarbonizację swojego przemysłu. Jak PTG włącza się w ten proces?
Dekarbonizacja jest decyzją polityczną wymuszoną na Polsce przez Brukselę. Jesteśmy przeciwni całkowitej likwidacji energetyki węglowej. Z drugiej strony dywersyfikacja źródeł energii, czyli tworzenie zbilansowanego miksu energetycznego, jest z pewnością czymś pozytywnym i zabezpiecza nas przed uzależnieniem się od jednego surowca. Przedsiębiorstwa nie działają w próżni. W związku z galopującymi cenami energii, w wyniku wzrostu cen opłat emisyjnych, jako przedsiębiorstwa musimy się modernizować i dbać o efektywność energetyczną aby zachować konkurencyjność. W PTG uświadamiamy przedsiębiorców w sprawie tych zagrożeń.

Przedsiębiorcy przestrzegają, że Polski Ład zaszkodzi im. Czy mają rację?

Nie jest prawdą, że przedsiębiorcy postrzegają Polski Ład jako jednoznacznie negatywny. Dostrzegamy wiele ciekawych i dobrych propozycji. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, to jest od dawna postulat wielu środowisk. Jako korzystne postrzegamy również inne propozycje wspierające rodziny i demografię. Uważamy jednak, że zakamuflowana walka z jednoosobową działalnością gospodarczą (JDG), to błąd. W Polsce cały czas zarabia się średnio trzy razy mniej niż na zachodzie Europy, brakuje nam rodzimego kapitału.

Wyższe opodatkowanie polskich małych przedsiębiorców opóźni proces bogacenia się narodu i znacząco utrudni zakładanie i rozwój nowych firm. Z drugiej strony mamy wiele dużych firm z kapitałem zagranicznym, które od lat nie płacą podatku CIT w Polsce albo płacą go symbolicznie i nie widzimy zapowiedzi zakończenia tego Eldorado. Kosztami Polskiego Ładu powinniśmy obciążać kapitał międzynarodowy, który stosuje agresywną optymalizację, czym zaburza rynkową konkurencję i wyprowadza z Polski rok do roku dziesiątki, a nawet setki miliardów złotych.

Jak się zmieniła polska gospodarka w ostatnich 30 latach?
W ciągu ostatnich trzydziestu lat bardzo rozwinął się u nas sektor prywatny. Szczególnie w pierwszej dekadzie był to wzrost bardzo dynamiczny, ponieważ działał efekt ustawy Wilczka, startowaliśmy też z bardzo niskiego poziomu i rynek był bardzo chłonny. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z silną ekspansją inwestorów zagranicznych, wspieraną często przez legislację. Dostrzegamy zarówno zalety, jak i wady tej ekspansji. Z jednej strony nauczyliśmy się jako Polacy oferować usługi i towary na najwyższym, światowym poziomie.

Coraz lepiej wygląda również organizacja naszych firm. Rozpoczęła się także polska ekspansja zagraniczna. Dzięki tym przemianom już prawie50% polskiego eksportu produkowana jest przez polski kapitał. Z drugiej strony, duża część polskiego przemysłu i rynku zbytu została przejęta przez zagraniczną konkurencję za bezcen, w wyniku czego sami przyczyniliśmy się do dekulumacji kapitału. Mimo upływu 30 lat, nie wyciągnęliśmy tutaj wniosków. Inwestorzy zagraniczni prowadzą biznes dla zysku. Nie przychodzą do nas po to, aby nas ubogacić, ale po to aby zarobić jak najwięcej pieniędzy.

W związku z tym powinniśmy odejść od ulg podatkowych dla inwestycji zagranicznych. Rząd powinien bardziej wspierać rodzimy kapitał. Nie ma innej drogi do akumulacji pierwotnej kapitału. Trzydzieści lat naszego rozwoju gospodarczego jest tego najlepszym dowodem.

Rośnie najniższe wynagrodzenie, jesteśmy coraz bogatsi. Jak corocznie podnoszona najniższa płaca wpływa na koszty, rentowność przedsiębiorstw?
Średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są zazwyczaj o wiele wyższe od płacy minimalnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia aktualnie w Polsce. Póki płaca minimalna jest na takim poziomie jest ona bezpieczna dla rynku. Natomiast, gdyby była ona zbliżona do średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw byłoby to groźne dla rynku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to jednak często arbitralna decyzja urzędników, zgodna z interesem Skarbu Państwa, ponieważ przekłada się na zwiększenie wpływów do budżetu ze składek i podatków, w całości te obciążenia przerzucając na pracodawców. Dlatego my postulujemy powiązanie kwoty wolnej od podatku z dwunastokrotnością płacy minimalnej. To pozwoliłoby na urealnienie płacy minimalnej, ponieważ z każdym wzrostem rosłaby również kwota wolna od podatku. Dzięki temu obciążenia związane ze wzrostem wynagrodzeń byłyby ponoszone solidarnie przez przedsiębiorców i budżet państwa.

Jako związek pracodawców, dostrzegając wagę problemów demograficznych nie jesteśmy przeciwnikami takich programów, ale uważamy, że formuła 500+ nie jest do końca udana. Korzystniejszym dla zwiększania dzietności byłoby raczej wyższe wsparcie matek przez pierwsze lata życia dziecka. Tutaj propozycja świadczenia wychowawczego z Polskiego Ładu wydaje się być słusznym kierunkiem, ale może być niewystarczająca. W aktualnej sytuacji matka otrzymuje świadczenie z ZUS zaledwie rok. Po roku najczęściej podejmuje decyzję o powrocie do pracy, gdyż dochody gospodarstwa rodzinnego są zbyt małe aby mogła pozostać w domu na dłużej i np. zdecydować się na kolejne dziecko.

Drugą kwestią na którą zwracamy uwagę to stosunek pracy. Złym kierunkiem jest przerzucanie dużej części odpowiedzialności za świadczenia rodzicielskie na pracodawców. Aktualnie pracodawcy finansują pierwsze 30 dni chorobowego. Mają obowiązek finansować też urlop za okres urlopu macierzyńskiego. Do tego słyszymy zapowiedzi zwiększania tzw. okresu ochronnego. Lepiej byłoby, gdyby państwo w przypadku wszystkich świadczeń rodzicielskich wzięło finansowanie na siebie. My zachęcamy wręcz do wprowadzenia ulg dla rodziców, które spowodowałyby, że przedsiębiorcy mieliby interes w zatrudnianiu rodziców. Taka sytuacja byłaby o wiele zdrowsza dla przedsiębiorstw i dla rynku.

W ostatnich latach zmienił się rynek pracy z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Jak ta zmiana wpłynęła na koszty pracy?
W niektórych sektorach gospodarki pensje rosną bardzo szybko, co jest spowodowane niedoborem wykwalifikowanych pracowników technicznych. Szkolnictwo zawodowe nie nadąża za zmianami, mamy też problemy demograficzne, to oznacza, że każdego roku na rynek pracy wchodzi coraz mniej młodych ludzi.

To powoduje, że mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika. W krótszej perspektywie są to zmiany korzystne, które cywilizują relacje między pracodawcami, a pracownikami. Nie wszyscy pracodawcy traktują swoich pracowników z należytą godnością. W dłuższym okresie, niedobór pracowników będzie powodował stagnację gospodarczą. Natomiast jest to może dobry moment abyśmy szybko przekształcali się na gospodarkę zautomatyzowaną, gdzie rąk do pracy jest potrzebnych coraz mniej. To przynajmniej częściowo zredukuje te negatywne zjawiska.

Na polskim rynku pracy jest coraz więcej Białorusinów i Ukraińców. Czy dziś polski rynek pracy byłby w stanie funkcjonować bez transferów ze Wschodu?
Nie ma takiej możliwości. Zmagamy się z poważnym kryzysem demograficznym, który w najbliższych latach będzie się pogłębiał. Już dziś mamy całe sektory gospodarki opierające się w dużej części na pracownikach ze wschodu, jak np. budownictwo, prace sezonowe. Aby móc myśleć o jakiejś większej samowystarczalności w tym zakresie musielibyśmy dokonać poważnych przemian społecznych i reform, które spowodowałyby wzrost demograficzny. Dlatego cieszy nas pogłębiona refleksja, dzięki której powstała Strategia Demograficzna 2040. Będziemy jej kibicować.

Rozmawiał. Janusz Mincewicz

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (1) pokaż wszystkie
  • demokrata 2 września 2021 09:09:12
    Profile Avatar

    Czy dekarbonizacja to polityka? Moim zdaniem to ekologia. Ale w demokracji możemy się pięknie różnić

  • JRNYE
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Kopalnia na skraju upadłości. Związkowcy zwracają się do rządu
1 marca 2024
36,800 odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]