Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
Mijają trzy lata od katastrofy w ruchu Zofiówka
5 maja 2021
Okrzeszyński worek węgla i uranu
3 maja 2021
Sztuczne dno „ósemki”
2 maja 2021
Święto na długie lata zagarnięte przez komunistów
1 maja 2021
Branża okołogórnicza może liczyć na pomoc
29 kwietnia 2021
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
27 października 2020 Prezentacja

Jak napisać skargę na czynności komornika?

Jeśli uważamy, że komornik naruszył prawo, należy sporządzić skargę na czynności komornika. Skarga musi mieć formę oficjalnego pisma. Do tego służy wzór pisma, który należy jedynie wypełnić. Wzory znajdziemy w internecie
fot: Adobe Stock

Jeśli działanie komornika było nieprofesjonalne, naruszało przepisy postępowania cywilnego, można wnieść tzw. skargę na czynności komornika. Skarga na czynności komornika jest to środek zaskarżenia mający na celu ochronę interesów stron w postępowaniu egzekucyjnym.

Skarga na czynności komornika - najważniejsze informacje

Skargę można wnieść zarówno na czynności, a także na zaniechania komornika. Ważne jest jednak, by dotyczyły te działania (lub ich brak) przepisów postępowania. Zaskarżenie nie może w tym wypadku spowodować uchylenia lub zmiany czynności (odpowiednio zaniechań) naruszających przez komornika prawo materialne. Taką formę zaskarżenia przewiduje kodeks postępowania cywilnego w art. 767.

- Na pewno uzasadnione jest wniesienie skargi w sytuacji zajęcia mienia przez komornika, które według prawa powinno być wyłączone z takiego zajęcia, używanie przez komornika podczas czynności groźby, naruszanie przez niego nietykalności cielesnej, bezzasadność egzekucji – uznanie za dłużnika niewłaściwej osoby, niepoinformowanie przez komornika o egzekucji itd.” – wyjaśnia ekspert finansowy z Aasa dla Biznesu.

Skarga na czynności komornika – wzór

Jeśli uważamy, że komornik naruszył prawo, należy sporządzić skargę na czynności komornika. Skarga musi mieć formę oficjalnego pisma. Do tego służy wzór pisma, który należy jedynie wypełnić. Wspomniane wzory bez problemu znajdziemy w internecie.

Kto może wnieść skargę?

Skargi nie musi wnosić osoba będąca dłużnikiem, w stosunku do której nastąpiła szkoda spowodowana działaniem lub zaniechaniem komornika. Art. 767 ust.2 daje taką możliwość wszystkim osobom, których prawa zostały naruszone lub zagrożone. Wówczas należy podać tylko swój interes prawny. Dodatkowo skargę mogą wnieść także:
- prokurator,
- Rzecznik Praw Obywatelskich,
- Rzecznik Praw Dziecka,
- organizacja pozarządowa,
- sąd lub inny organ, który żądał wszczęcia egzekucji.

Skarga na czynności komornika – co musi się w niej znaleźć?

Co powinna zatem zawierać skarga? Elementy istotne, których nie może zabraknąć w naszym wniosku, to:
- dane wnioskodawcy, dane komornika, dane dłużnika i wierzyciela,
- numer sprawy egzekucyjnej,
- opis naruszenia,
- propozycja naprawienia szkody,
- uzasadnienie.

Zanim przystąpimy do sporządzania wniosku, należy przeczytać pouczenie znajdujące się na formularzu. Są tu ważne informacje, sugerujące, jak wypełnić wniosek, aby nie budziło to żadnych wątpliwości w kwestii przedstawionych informacji. Np., jak uzupełniać formularz, jakimi literami, co należy dołączyć do wniosku, ile należy dołączyć odpisów itd. W pouczeniu również znajdziemy informację o opłacie sądowej, jaką należy wnieść, składając skargę.

Dane osób, wnioskodawcy, komornika, dłużnika i wierzyciela nie powinny sprawić problemu. Natomiast warto wyjaśnić, skąd należy wziąć sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej. Jest to ważny numer znajdujący się na piśmie o wszczęciu egzekucji komorniczej. Zawsze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zajęcia, komornik ma obowiązek dostarczyć nam taki dokument. Numer jest jeden dla danej sprawy.

Problemem może okazać się opis naruszenia. Musi być on jasny i precyzyjny, tak aby informacje w nim zawarte nie mogły być dwuznacznie zrozumiane. Na początku należy określić charakter naruszenia. Może być to działanie, a także zaniechanie, czyli brak czynności – niepodjęcie czynności, do których komornik był zobowiązany, np. niedostarczenie pisma o wszczęciu egzekucji komorniczej. Następnie przystępujemy do dokładnego opisu naruszenia. Zaznaczyć należy miejsce i czas, poinformować o rodzaju szkód, ich wysokości, opisać, w jaki sposób doszło do naruszeń, przedstawić dowody (np. świadków, nagrań, pism itd.)

Sytuację należy opisać chronologicznie, gdyż kolejność wydarzeń może mieć istotny wpływ na określenie tego, czy komornik faktycznie naruszył przepisy postępowania. Jeśli komornik dopuścił się więcej niż jednego naruszenia, należy wskazać wszystkie.

Kolejnym elementem jest zaznaczenie tego, czego oczekujemy w zamian, czyli wpisujemy, w jaki sposób oczekujemy działań naprawczych. Należy pamiętać, że skargę należy uzasadnić. Jest na to sporo miejsca we wniosku. Tu konkretnie należy opisać zarzuty dla komornika, przytoczyć dowody potwierdzające fakty, na które powołuje się wnioskodawca.

Wniosek, także w formie formularza, należy podpisać. Miejsce na podpis znajduje się na dole dokumentu. Podpisując, należy podać też aktualną datę.

Skarga na czynności komornika – opłata

Od 29 listopada 2020 r. obowiązuje opłata stała od skargi na czynności komornika i wynosi ona 50 zł netto. Uiścić ją można, naklejając znaczki opłaty skarbowej lub płacąc bezpośrednio na konto sądu. W związku z tym, że osoby, które mają do czynienia z komornikami, mają zazwyczaj spore problemy finansowe i nawet 50 zł dla nich to zbyt duża kwota, jest możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty od skargi, jednak należy go poprzeć odpowiednimi dowodami na złą sytuację materialną.

Gdzie złożyć skargę?

Skargę na czynności komornika składa się w sądzie rejonowym. Właściwym miejscowo sądem jest sąd w miejscowości, w której działa komornik.

Skarga na czynności komornika – termin

Wnioskodawca ma zaledwie tydzień na wniesienie skargi. Jednak bieg tego terminu może zaczynać się w różnym momencie. Może to być zatem:
- dzień dokonania czynności,
- dzień zawiadomienia o dokonaniu czynności,
- dzień dowiedzenia się przez wnioskodawcę o dokonanej czynności,
- dzień, w którym czynność powinna być dokonana (w przypadku zaniechania).

Jeśli wniosek został w ciągu tego siedmiodniowego terminu wysłany Pocztą Polską i posiada pieczęć z datą mieszczącą się w tym terminie, choćby wniosek dotarł do sądu później, termin jest zachowany. Tak samo dzieje się, jeśli wniosek złożymy za pośrednictwem żołnierza - w dowództwie jednostki wojskowej, czy przez osobę pozbawioną wolności - w adm. zakładu, przez członka załogi na statku morskim - u kapitana statku.

W wyjątkowych sytuacjach termin tygodniowy ulega przedłużeniu. Dzieje się tak, gdy skarga na udzielenie przybicia zajętych ruchomości może być złożona w terminie licytacji do protokołu i gdy skarga jest na czynność komornika podczas licytacji, którą należy złożyć ustnie nadzorującemu przebieg licytacji, do momentu zamknięcia przetargu. Istnieją również przepisy szczególne dotyczące biegu terminu na wniesienie skargi. Zgodnie z art. 767 k.p.c. sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie.

Oddalenie skargi na czynności komornika

Mimo złożenia wniosku może zdarzyć się tak, że skarga zostanie oddalona. Może to być spowodowane np. terminem – gdy skarga wpłynęła za późno, sąd odrzuci nasze argumenty lub gdy nie ma dowodów, które wskazują, że doszło do wskazanego naruszenia.

Decyzję sąd wydaje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie rozpoznaje sąd, które wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów. Warto wiedzieć, że na postanowienie sądu drugiej instancji nie przysługuje skarga kasacyjna ani skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

Google-ad id 13
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • DPUTA
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Nie mamy dylematu, co zrobić z węglem
1 maja 2021
15564
Mijają trzy lata od katastrofy w ruchu Zofiówka
5 maja 2021
11350
Sztuczne dno „ósemki”
2 maja 2021
10623
Związkowcy zatwierdzają umowę społeczną dla górnictwa
6 maja 2021
10191
Zawał w górniczym wyrobisku
2 maja 2021
8040
Kombajny olbrzymy w polskich kopalniach
4 maja 2021
7259
Wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrani
5 maja 2021
5346
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Twoje urządzenie:
Partnerzy portalu