REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
9 stycznia 2022 13:15 Portal gospodarka i ludzie Rozmawiał: Janusz Mincewicz 2,600 odsłon

Zamasz: Nasza strategia przewiduje całkowite odejście od wykorzystywania węgla do 2030 r.

- Współpraca przemysłu z firmami ciepłowniczymi może być ważną częścią zielonej transformacji polskiej gospodarki – mówi Krzysztof Zamasz
fot: Materiały prasowe

- Zamierzamy zbudować w Polsce nowe bloki kogeneracyjne na gaz ziemny – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Gospodarka i Ludzie KRZYSZTOF ZAMASZ, dyrektor handlowy, członek zarządu, Grupy Veolia w Polsce.

Grupa Veolia w Polsce jest już prawie 25 lat. Jaki jest bilans ćwierćwiecza?
Veolia jest międzynarodową firmą, uznaną światową marką, specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Rozwijając trzy uzupełniające się obszary - energię, wodę i odpady - Veolia zapewnia dostęp do kluczowych usług komunalnych. Działa w ponad 40 krajach, zatrudnia ponad 163 tys. pracowników na całym świecie.

Veolia nie tylko zapewnia klientom dostęp do zasobów, ale stawia sobie za cel ich ochronę, zgodnie z misją naszej firmy - odnawiamy zasoby świata. To jest cel, który realizujemy od początku swojego istnienia. Uwzględniając nowe rynkowe i światowe wyzwania, kolejną misją Veolii na świecie jest bycie wzorcową firmą w zakresie transformacji ekologicznej.

Jak dekarbonizacja wpisuje się w transformację ekologiczną ?
Program dekarbonizacji wpisuje się w naszą misję i jest kluczowym kierunkiem rozwoju Grupy Veolia w Polsce w latach 2020-2030 oraz kolejnych. Przyjęta przez nas strategia przewiduje całkowite odejście od wykorzystywania węgla w naszych źródłach do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Obecnie pracujemy intensywnie nad konkretnymi projektami inwestycyjnymi, które pozwolą nam zrealizować cele do 2030 r., m.in. rozwój wysokosprawnej kogeneracji gazowej, wykorzystanie paliw alternatywnych, wykorzystanie biomasy i innych odnawialnych zasobów energii, poprawa efektywności energetycznej.

Prowadzimy także intensywne szkolenia pracowników Grupy Veolia w Polsce tak, aby ich kompetencje były dostosowane do zmiany technologii i paliwa. Dzięki temu możemy być pewni, że strategia wpisuje się w założenia unijnego Pakietu „Fit for 55”. Chcę jednak podkreślić, że procesu dekarbonizacji nie rozpoczynamy dzisiaj, bo w ostatnich latach wdrożyliśmy już pierwsze rozwiązania, dzięki którym dziś, w kilku naszych systemach, współspalamy gaz, biomasę, czy paliwo pochodzące z odpadów, tzw. RDF. Przez ostatnie 20 lat Veolia przeznaczyła niemal 6 mld złotych na inwestycje krajowe. W ostatnich 5 latach średnie nakłady na inwestycje wyniosły pół miliarda rocznie.

Cały czas podejmujemy szereg działań i inwestycji związanych z dekarbonizacją. W Poznaniu i Łodzi Veolia posiada jedne z największych systemów ciepłowniczych w Polsce i tam zamierzamy zbudować nowe bloki kogeneracyjne na gaz ziemny. W przypadku Łodzi powstanie blok gazowo-parowy w układzie CCGT, czyli turbiny gazowej połączonej z kotłem odzysknicowym z turbiną parową, będący najbardziej efektywnym układem produkcji. Z uwagi na lokalną specyfikę w Poznaniu zamierzamy zbudować  blok gazowy w układzie prostym, czyli turbina gazowa z kotłem odzysknicowym. Rozpoczęcie eksploatacji nowych bloków w Poznaniu i Łodzi planujemy na lata 2025-26.

Na czym polega projekt „ Nowa energia dla Łodzi”?
W ramach projektu „Nowa Energia dla Łodzi:, którego celem jest poprawa stanu środowiska poprzez dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego, poza inwestycją wspomnianego wcześniej bloku gazowo-parowego, planujemy wybudowanie Zakładu Odzysku Energii (ZOE). Będzie on wykorzystywać jako paliwo tak zwany pre-RDF, czyli frakcje resztkowe powstałe z odpadów komunalnych wytwarzanych przez lokalną społeczność, niepodlegające już dalszemu recyklingowi. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie elektrociepłowni EC4.

Dzięki Zakładowi Odzysku Energii możliwe będzie zmniejszenie rocznego zużycia węgla o 73 tys. ton. Nowa instalacja ZOE w kogeneracji będzie produkować rocznie 1450 tys. GJ ciepła oraz około 100 tys. MWh energii elektrycznej.

Jak od wejścia na polski rynek zmieniła się strategia biznesowa Veoli?
W Polsce Veolia jest obecna od 25 lat. W tym czasie zmieniał się rynek oraz sytuacja ekonomiczna, nastąpił również ogromny wzrost świadomości i zmiany postaw w zakresie zagadnień i rozwiązań związanych z ekologią. Między innymi dlatego już dwa lata temu dostrzegliśmy w Veolii konieczność zmiany myślenia biznesowego. Podjęliśmy strategiczną decyzję o przeprowadzeniu głębokiej transformacji i zainicjowaliśmy projekty budowy nowego modelu organizacyjnego i operacyjnego firmy, polegające na koncentracji obszaru handlowego i utworzeniu spójnej struktury obrotu w Grupie.

W wyniku tych zmian zawiązana została spółka handlowa Veolia Energy Contracting Poland skupiająca biznes ze spójną strukturą obrotu naszymi podstawowymi produktami: energią elektryczną i gazem, usługami energetycznymi, a od stycznia także ciepłem. Jest to model biznesowy odpowiadający ambicjom Veolii bycia liderem transformacji energetyki i ciepłownictwa, jak i zmian w ramach nowej polityki proklienckiej.

Niedawno Veolia, wygrała przetarg na dostawy energii elektrycznej na lata 2022-23 dla jednego z największych odbiorców energii w Polsce - PKP Polskich Linii Kolejowych.
Bardzo się cieszę się, że tak duży odbiorca energii, jakim jest PKP PLK, dołączył do Veolii. Przetarg dotyczył ponad szesnastu tysięcy punktów poboru energii elektrycznej na terenie całego kraju, a wolumen wyniesie ponad 600 GWh.

W ramach kontraktu przetargowego Veolia zaoferuje także PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. rozszerzenie dostaw na obiekty z zainstalowanymi źródłami OZE w oparciu o innowacyjny produkt VeoDuo, który pozwala maksymalizować korzyści z własnej produkcji energii odnawialnej. Dzięki ostatniej transakcji wolumen portfela przetargowego naszej spółki przekroczył już 1 TWh. Również w ostatnim roku Veolia Energy Contracting Poland wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej dla gminy Gdańsk oraz dla kilkudziesięciu innych gmin, powiatów i podmiotów publicznych w ramach kompleksowej umowy na dostawę energii. Postępowanie przetargowe obejmowało blisko 2700 punktów poboru energii.

Ale Veolia, to nie tylko energia elektryczna. Grupa prowadzi działalność na terenie 123 polskich miejscowości, a w większości z nich zarządza także sieciami ciepłowniczymi.
To prawda. Veolia jest partnerem 123 samorządów w Polsce, a w 78 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi, obsługuje dostawy ciepła i wody do blisko 3 milionów odbiorców. Tym samym uczestniczy w transformacji miejskiego systemu ciepłowniczego, opartego o niskoemisyjne, a docelowo zeroemisyjne źródła i wykorzystującego dynamiczny rozwój sieci, poprzez implementację nowoczesnych technologii do jej zarządzania.

Na czym polegają te nowoczesne technologie?
Jako Veolia od lat modernizujemy nasze sieci przesyłowe, wyposażając je w czujniki i narzędzia analityczne, które usprawniają ich działanie. W Warszawie, w ramach tworzenia nowoczesnego przesyłu ciepła, uruchomiliśmy inteligentny system efektywnego zarządzania energią cieplną BES-Hubgrade (Building Energy Services-Hubgrade). BES Hubgrade to system inteligentnego monitorowania i zarządzania energią cieplną, oparty na najnowszych rozwiązaniach technicznych, zdalnym zarządzaniu urządzeniami sterującymi oraz wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.

Optymalne zużycie energii wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych szkodliwych dla środowiska oraz CO2, wspierając politykę antysmogową. Dodam, że ostatnio HubgradeVeoliiEnergii Warszawa został nagrodzony w 20. jubileuszowej edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii Ekolaury 2021”. Nagroda została w przyznana w kategorii Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii za przedsięwzięcie „Hubgrade - cyfrowe serce systemu BES - efektywnego zarządzania energią cieplną w budynku".

Za innowacyjną instalację w Szlachęcinie Veolia została wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. Na czym polega ta innowacja?
W Szlachęcinie uruchomiliśmy pionierską instalację pozwalającą na odzysk ciepła ze ścieków i połączeniu go z kogeneracją gazową. System pozyskuje ciepło z dwóch źródeł w tym samym czasie: ze „ściekowej” pompy ciepła, zasilanej energią z wysokosprawnej kogeneracji oraz z samego układu kogeneracyjnego przy oczyszczalni ścieków. To pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać ciepło zawarte w ściekach i z tego źródła produkować je w ilości 20 GJ rocznie. Zamiast do atmosfery, trafia do pięciu tysięcy mieszkańców Murowanej Gośliny.

Nowa instalacja częściowo zastąpiła tradycyjną ciepłownię zasilaną węglem działającą obecnie w pobliskim Bolechowie. W efekcie w całym systemie 62 proc. energii jest odnawialne. Oprócz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zużycia węgla o 3400 ton rocznie, rozwiązanie umożliwiło również znaczną poprawę jakości powietrza. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i z powodzeniem może być wdrażane w innych miastach. Jestem przekonany, że współpraca przemysłu z firmami ciepłowniczymi może być ważną częścią zielonej transformacji polskiej gospodarki.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (1) pokaż wszystkie
  • Okaże się 10 stycznia 2022 11:06:14
    Profile Avatar

    Jak daleko jest do finalizacji dekarbonizacji to wszyscy deklarują ją w 100%. A jak będzie w rzeczywistości to się okaże za 20-25 lat!

  • MQZBC
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Kolejna śląska kopalnia zapowiada koniec wydobycia
16 lipca 2024
66,565 odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]