Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
9 maja 2019 17:14 Portal gospodarka i ludzie : : autor: WIG 1,376 odsłon

Wyniki finansowe Alstomu za rok obliczeniowy 2018/2019

Alstom ze swej fabryki w Chorzowie dostarczył m.in. na początku tego roku nowoczesne wagony dla metra w Arabii Saudyjskiej
fot: Alstom Konstal

Wysoka liczba otrzymanych zamówień o łącznej wartości 12,1 mld euro, dzięki której portfel zamówień osiągnie rekordową wartość 40,5 mld euro, solidne wyniki operacyjne (10 proc. wzrostu obrotów) oraz propozycja wypłaty 5,5 euro dywidendy za akcję - to niektóre z kluczowych informacji o wynikach Alstomu, które opublikowano w czwartek, 9 maja.

Między 1 kwietnia 2018 r. a 31 marca 2019 r. Alstom przyjął zamówienia o wartości 12,1 mld euro. W tym samym okresie obrót osiągnął wartość 8,1 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 570 mln euro, o 44 proc. w porównaniu do zeszłego roku, co dało skorygowaną marżę zysku operacyjnego w wysokości 7,1 proc.

Dochód netto wyniósł 681 mln euro (w zestawieniu z kwotą 365 mln euro z zeszłego roku), w tym zysk nadzwyczajny netto z działalności zaniechanej w wysokości 248 mln euro.

Wyniki finansowe Alstom za rok finansowy 2018/2019.

- Bilans Alstomu jest wyjątkowo solidny. W roku finansowym 2018/2019 wolne przepływy środków pieniężnych wyniosły 153 mln euro. Środki pieniężne netto, w tym sprzedaż udziałów w trzech energetycznych spółkach joint venture na rzecz General Electric, na 31 marca 2019 r. wyniosły 2 352 mln euro. Na 31 marca 2019 r. wartość kapitału własnego wyniosła 4,2 mld euro. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na 10 lipca 2019 r. Alstom zaproponuje dywidendę w wysokości 5,50 euro za akcję - poinfomował portal netTG.pl Tomasz Trabuć ze służb prasowych Alstomu.

- W tym roku Alstom osiągnął wyjątkowo dobre wyniki handlowe, odnotowując rekordowy poziom otrzymanych zleceń o łącznej wartości 12 mld euro, w tym dwa duże kontrakty na odnowę taboru kolejowego dużych prędkości we Francji i projekt kompletnego systemu metra w Montrealu. Skokowy wzrost obrotów i jeszcze większy wzrost marży potwierdzają sukces naszej strategii na 2020 r., którą właśnie zrealizowaliśmy - powiedział Henri Poupart-Lafarge, dyrektor generalny Alstomu.

Strategia Alstomu na 2020 r. opiera się na pięciu filarach:

1. Ukierunkowanie na klienta
W roku finansowym 2018/2019 Grupa przyjęła zamówienia o wartości 12 107 mln euro. Można to porównać z kwotą 7 183 mln euro osiągniętą za ten sam okres w zeszłym roku.
W tym roku Alstomowi zlecono realizację zamówień we wszystkich regionach świata. Pośród projektów można wymienić: zamówienie na 100 pociągów dużych prędkości nowej generacji we Francji, bezobsługowy regionalny pociąg ekspresowy dla Montrealu, umowa na utrzymanie metra w Rijadzie, pociągi metra dla Grand Paris Express we Francji, pociągi regionalne w Luksemburgu, pociągi i ich utrzymanie we Włoszech, duże zamówienie na tabor kolejowy dla Bombaju, zintegrowany system metra dla Tajpej, długoterminowe zamówienie na utrzymanie taboru kolejowego i systemu sterowania dla metra w Sydney, krajowy pokładowy system sterowania pociągiem w Norwegii, elektryczne lokomotywy w Maroku i tramwaje Citadis dla Frankfurtu. Zewnętrzne zamówienia na systemy sterowania osiągnęły wartość 1,5 mld euro, a stosunek zamówień otrzymanych do zamówień zrealizowanych wyniósł 1,2. Portfel zamówień, który na 31 marca 2019 r. osiągnął wartość 40,5 mld euro, pozwala na optymistyczne oczekiwania dotyczące przyszłych obrotów.

2. Pełny zakres rozwiązań
W roku finansowym 2018/19 całkowity obrót Alstomu wyniósł 8 072 mln euro, co oznacza 10 proc. wzrost (11 proc. wzrost organiczny).
Systemy sterowania, systemy transportowe i usługi stanowiły 57 proc. obrotu w 2018/19. Obroty z działalności związanej z systemami transportu wzrosły o około 16 proc. dzięki postępowi prac nad projektami systemów transportu miejskiego na Bliskim Wschodzie oraz nad metrem w Panamie w Ameryce Środkowej. Obroty z działalności związanej z usługami wyniosły 1,6 mld euro – w dużej mierze dzięki długoterminowym zamówieniom w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Obroty z działalności związanej z systemami sterowania wyniosły 1,3 mld euro ze względu na ograniczoną aktywność w Wielkiej Brytanii i Brazylii. Obrót z działalności związanej z taborem kolejowym wyniósł 3,4 mln euro w związku z dostawami pociągów regionalnych i dużych prędkości w Europie oraz przyspieszeniem prac nad projektem Amtrak w Stanach Zjednoczonych

3. Tworzenie wartości przez innowację
W roku finansowym 2018/19 poziom badań i rozwoju w Alstomie (koszty brutto) został zachowany na poziomie 380 mln euro, tj. 4,7 proc. obrotu. Główne programy obejmowały odnowienie asortymentu taborów kolejowych, prowadzenie działań związanych z badaniami i rozwojem w dziedzinie systemów sterowania oraz inwestycja w rozwiązania cyfrowe. We wrześniu 2018 r. pociągi wodorowe Coradia iLint firmy Alstom zostały oddane do użytkowania w Dolnej Saksonii, co stanowiło ich światową premierę. W marcu 2019 r. Alstom uruchomił StationOne – pierwszą platformę internetową przeznaczoną dla sektora kolejowego. Ponadto Alstom otrzymał pierwsze zamówienie na autobus elektryczny APTIS w Strasburgu we Francji.

4. Sprawność operacyjna i doskonałość środowiskowa
Alstom osiągnął skorygowany zysk operacyjny w wysokości 570 mln euro, co w zestawieniu z kwotą 397 mln euro osiągniętą w roku ubiegłym oznacza wzrost o 44 proc.. W roku finansowym 2018/2019 skorygowana marża zysku operacyjnego wyniosła 7,1 proc., a w roku finansowym 2017/2018 – 5,4 proc. Taki stały wzrost wynika ze zwiększenia wolumenów, efektywności działalności operacyjnej oraz zwartej struktury kosztów. W roku finansowym 2018/19 dochód netto (udział Grupy) wyniósł 681 mln euro w zestawieniu z kwotą 365 mln euro z zeszłego roku, w tym dochód nadzwyczajny netto z działalności zaniechanej w wysokości 248 mln euro w związku z transakcją z General Electric.

Jeśli chodzi o doskonałość środowiskową, do 2020 r. zużycie energii ma zostać ograniczone o 20 proc. w przypadku rozwiązań i o 10 proc. w przypadku działalności. Mając na celu stałą poprawę bezpieczeństwa w pracy do 2020 r. Grupa chce osiągnąć wskaźnik wypadkowości *1) równy 1. Alstom obniżył już zużycie energii o 17 proc. w przypadku rozwiązań i o 13 proc. w przypadku działalności, a w tym roku jego wskaźnik wypadkowości1 wyniósł 1,1.

W 2018 r. Alstom poprawił swoją ocenę w ramach wskaźników Dow Jones Sustainability, World i Europe, osiągając ogólny wynik 81 na 100 punktów w rankingu DJSI, co oznacza 1-punktowy wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Alstom otrzymał ocenę A- w kwestionariuszu CDP dotyczącym zmiany klimatu na 2018 r.

*1) Liczba osób rannych podczas wypadków przy pracy korzystających ze zwolnienia co najmniej przez jeden dzień na milion przepracowanych godzin.

5. Zróżnicowana i przedsiębiorcza kadra
Odzwierciedlając różnorodność wśród swoich pasażerów, Alstom stawia sobie za cel większe zróżnicowanie wśród pracowników, tak aby do 2020 r. 25 proc. stanowisk menadżerskich i specjalistycznych zajmowały kobiety. W roku 2018/2019 wskaźnik ten wyniósł 21 proc..

Pracownicy Alstomu z całego świata mają wspólną kulturę korporacyjną, opartą na uczciwości i wartościach etycznych. W czerwcu 2017 r. Alstom otrzymał certyfikat ISO 37001 za swój antykorupcyjny system zarządzania, co stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy w walkę z korupcją. Ponadto Alstom ogłosił, że trzyletni okres obowiązku sprawozdawczego, do którego Grupa zobowiązała się w ugodzie sądowej z dnia 22 grudnia 2014 r., dobiegł końca. Stanowi to zwieńczenie wysiłków podjętych w tym czasie przez Alstom oraz ścisłej współpracy z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Spółka niezmiennie dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu uczciwości w ramach podejmowanych działań i kontynuuje rozwój programu ładu korporacyjnego.

Stabilny bilans
W roku finansowym 2018/2019 wolne przepływy środków pieniężnych Grupy osiągnęły dodatnią wartość 153 mln euro. Pozytywny wpływ miało na to zwiększenie zysku operacyjnego, a negatywny – zwiększenie inwestycji rozwojowych, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy spowodowane przyspieszeniem realizacji dużych kontraktów podpisanych w latach ubiegłych oraz koszty związane z projektem Siemens/Alstom.

Inwestycje kapitałowe Alstomu osiągnęły wartość 207 mln euro w roku finansowym 2018/19 w zestawieniu z kwotą 203 mln euro osiągniętą w roku ubiegłym. Na koniec marca 2019 r. łączna wartość inwestycji rozwojowych wyniosła 269 mln euro, przy budżecie równym 300 mln euro. Wynikało to przede wszystkim z postępu w budowie fabryk w RPA i Indiach.

Pod koniec marca 2019 r. Grupa miała 3 432 mln euro brutto w postaci gotówki w kasie oraz w pełni niewykorzystaną linię kredytową w wysokości 400 mln euro. Po terminowej spłacie obligacji o wartości 371 mln euro w październiku 2018 r. z końcem marca 2019 r. dług obligacyjny Alstomu wyniósł 878 mln euro. Środki pieniężne netto Alstomu, w tym sprzedaż udziałów w trzech energetycznych spółkach joint venture na rzecz General Electric, na 31 marca 2019 r. wyniosły 2 352 mln euro. Tymczasem na dzień 31 marca 2019 r. kapitał własny Alstomu wyniósł 4 159 mln euro w porównaniu do 3 430 mln euro na dzień 31 marca 2018 r.

Dywidenda
Rada Dyrektorów podjęła decyzję o zaproponowaniu wypłaty dywidendy w wysokości 5,50 euro za udział podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 10 lipca 2019 r., biorąc pod uwagę stan środków pieniężnych netto na 31 marca 2019 r., na który pozytywnie wpłynęła sprzedaż udziałów w trzech energetycznych spółkach joint venture o wartości 2 594 mln euro na rzecz General Electric.
Dzień pierwszego notowania bez prawa do dywidendy przypadłby na 15 lipca 2019 r., a dzień ustalenia prawa do dywidendy – na 16 lipca 2019 r. Wypłata dywidendy przypadłaby na 17 lipca 2019 r.

Prognozy
Prognozy Alstomu zostaną przedstawione podczas Capital Markets Day, który odbędzie się w Paryżu 24 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z działalności oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, zatwierdzone przez Radę Dyrektorów w trakcie posiedzenia, które odbyło się 6 maja 2019 r., dostępne są na stronie internetowej Alstom pod adresem www.alstom.com.

Alstom z siedzibą we Francji działa w 60 państwach i zatrudnia 36 300 osób. Na polskim rynku spółka Alstom Konstal istnieje od 20 lat. Zatrudnia ponad 2,5 tys. pracowników w Polsce w 5 zakładach, jest drugim co do wielkości pracodawcą sektora kolejowego w Polsce. Alstom Konstal zajmuje się obecnie m.in. projektem obsługi 20 najnowocześniejszych pociągów dużej prędkości z floty Pendolino. Fabryka taboru kolejowego w Chorzowie jest częścią sieci Global Engineering Network Alstomu, specjalizuje się w produkcji pociągów metra, pociągów regionalnych oraz części wykorzystywanych w transporcie miejskim i podmiejskim.

Alstom realizuje 19 projektów w 10 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Australii, a ponadto odgrywa wiodącą rolę w projektach rozwoju miejskiej mobilności na świecie, np. metra w Rijadzie czy metra w Dubaju lub pociągów regionalnych w Holandii.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • YCEQO
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Nowi dyrektorzy górniczy i doktorzy. Wręczono też odznaczenia
27 listopada 2023
13,942 odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]