Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
9 kwietnia 2015 Trybuna Górnicza

Emerytury pomostowe i górnicze – poradnik TG i ZUS

Ustawa emerytalna nie wymienia służby wojskowej jako okresu pracy górniczej lub pracy równorzędnej z pracą górniczą (art. 50c ustawy). Tym samym okres służby wojskowej nie podlega zaliczeniu do okresów pracy wymaganej do przyznania górniczej emerytury. W celu uzyskania prawa do górniczej emerytury, konieczne będzie odpracowanie tego okresu
fot: Andrzej Bęben/ARC

Jeśli stanowisko osoby dozoru ruchu pod ziemią nie jest ujęte w Zarządzeniu nr 9 ministra przemysłu i handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią w kopalni siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą ( Dz. Urz. MPiH z 1 lipca 1995 r. nr 1, poz.4), to czy wymagane przez pracodawcę na tym stanowisku i fizycznie wykonywanych 8 zjazdów pod ziemię w miesiącu wystarczają, aby te miesiące zostały zaliczone jako praca górnicza?
Za pracę górniczą uznaje się pracę pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu, określonych w Zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. Jeżeli stanowisko, na którym pracownik jest zatrudniony, nie figuruje w powyższym zarządzeniu, okres pracy górniczej należy udokumentować miesięcznym wykazem zjazdów pod ziemię. W tym przypadku do pracy górniczej podlegają zaliczeniu tylko te miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę dniówek roboczych pod ziemią.
Zjazd pod ziemię traktuje się jak dniówkę roboczą. Do dniówek przepracowanych pod ziemią, zalicza się również okresy urlopu wypoczynkowego, szkolenia, delegacji służbowych i innych nieobecności pozostających w związku z wykonywaną pracą, za które pracownik zachował prawo do wynagrodzenia. Miesięczny wykaz zjazdów nie będzie konieczny, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu pod ziemią nieujętym w przywołanym na wstępie zarządzeniu, na które posiada zatwierdzenie Urzędu Górniczego.

Urodziłem się 11 września 1954 r. W latach 1969-1972 uczęszczałem do szkoły górniczej. W latach 1972-1993 pracowałem jako górnik pod ziemią, w 1993 r. przeszedłem na rentę inwalidzką ze względu na stan zdrowia. Na rencie jestem do dnia dzisiejszego. W latach 1996-2002 pracowałem w spółdzielni inwalidów. Kiedy mogę ubiegać się o emeryturę?
Z podanych informacji wynika, że może pan ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Emerytura pomostowa z tytułu wykonywania pracy górniczej przysługuje m.in. ubezpieczonemu, który przed dniem 1 stycznia 2009 r. przez okres co najmniej 15 lat wykonywał w pełnym wymiarze czasu pracy prace górnicze, ukończył 60 lat życia i posiada łącznie co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz rozwiązał stosunek (stosunki) pracy.
W celu potwierdzenia uprawnień należy wystąpić do właściwej jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej. Osoba uprawniona do emerytury pomostowej i renty z tytułu niezdolności do pracy może pobierać tylko jedno świadczenie - wyższe lub wybrane przez siebie. Można także rozważyć ewentualne uprawnienia do górniczej emerytury, jednak tylko w przypadku, gdy oprócz pracy górniczej w latach 1972-1993 ubezpieczony posiada okresy pracy liczonej w wymiarze półtorakrotnym, tj. pracy w przodkach węglowych, pracy w szybach lub w drużynie ratowniczej. Aby uzyskać uprawnienia do górniczej emerytury, oprócz ukończonego wieku np. 55 lat, należy udowodnić 25 lat pracy górniczej, równorzędnej, a w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (liczonej w wymiarze pojedynczym). Katalog prac górniczych i pracy równorzędnej zawiera art. 50c ustawy emerytalnej.

Urodziłem się 1972 r. W br. upływa mi 25 lat przepracowanych w górnictwie. W 1990 r., zaraz po szkole zawodowej, podjąłem pracę na dole kopalni. W roku 1994 r., w kwietniu, zostałem powołany do wojska. Służbę wojskową zakończyłem po 15 miesiącach i w sierpniu 1995 r. zacząłem pracę na dole kopalni, tej samej i na tym samym stanowisku co przed wojskiem. Te 30 dni po skończeniu szkoły i wojska zachowałem, żeby mieć ciągłość. Czy muszę odrabiać wojsko?
Ustawa emerytalna nie wymienia służby wojskowej jako okresu pracy górniczej lub pracy równorzędnej z pracą górniczą (art. 50c ustawy). Tym samym okres służby wojskowej nie podlega zaliczeniu do okresów pracy wymaganej do przyznania górniczej emerytury. W celu uzyskania prawa do górniczej emerytury, konieczne będzie odpracowanie tego okresu.

W okresie od 2 kwietnia 1979 r. do 16 sierpnia 1979 r. pracowałem w KWK Anna w Pszowie w systemie czterobrygadowym, w oddziale wydobywczym przy tzw. konserwacji ściany (wydłużanie i skracanie przenośnika ścianowego, jego konserwacja, pobierki spągu i inne roboty w ścianie przygotowujące do wydobycia), które dzisiaj zaliczane są jako półtorakrotne. Po tym okresie rozpocząłem naukę w dziennym technikum górniczym, a po jego ukończeniu rozpocząłem pracę w innej kopalni. Przechodząc na emeryturę kompletowałem dokumentację, a wówczas okazało się, iż archiwum KWK Anna nie posiada dokumentów dotyczących rodzaju wykonywanej pracy dołowej ani dokumentów o wysokości zarobków. Otrzymałem jedynie zaświadczenie o zatrudnieniu w tamtym okresie. Co mogę zrobić, aby udowodnić pracę przodkową? Żyją jeszcze współpracownicy, którzy mogą poświadczyć rodzaj wykonywanej przeze mnie pracy. Koledzy, z którymi razem pracowałem, tę pracę mają zaliczoną jako przodkową.
W przypadku gdy pracodawca nie posiada pełnej ewidencji okresów pracy górniczej na niektórych stanowiskach lub pracy górniczej na stanowiskach robotniczych zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym, ewidencję uzupełnia się w oparciu o ustalenia komisji weryfikacyjnej. Na wniosek pracownika pracodawca powołuje komisję weryfikacyjną, która dokonuje ustaleń na podstawie przedstawionych dowodów, wyjaśnień pracownika oraz zeznań świadków. Z ustaleń komisji weryfikacyjnej sporządzony jest protokół, który stanowi podstawę dokonania wpisu w załączniku do karty ewidencyjnej pracownika. Protokół komisji weryfikacyjnej, wraz z załącznikiem do karty ewidencyjnej pracownika i wystawionym na podstawie tego załącznika zaświadczeniem pracy, pracownik dołącza do wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej ZUS.
Organ rentowy rozpatruje wniosek ubezpieczonego na ogólnych zasadach, tak jak zeznania świadków w każdej innej sprawie. Tak w skrócie można opisać tryb postępowania w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej - wynikający z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej (Dz. U. Z 2008 r. nr 72, poz. 423). Ponieważ kopalnia, w której ubezpieczony pracował, została zlikwidowana, należy wystąpić do Kompanii Węglowej o wskazanie podmiotu, do którego można zwrócić się o powołanie komisji weryfikacyjnej.

Czy np. 30 dni chorobowego bez przerwy to do odrobienia jeden równy miesiąc, czyli np. od 1 do 30, czy też 30 dni roboczych (czarnych), czyli około półtora miesiąca ?
W kopalniach funkcjonują wyspecjalizowane komórki, prowadzące kartoteki osobowe pracowników i posiadające wszelkie niezbędne dane dotyczące liczby dni "chorobowych", które pracownik przed uzyskaniem prawa do górniczej emerytury musi "odpracować". ZUS takimi danymi nie dysponuje i opiera się na dokumentach wydanych przez kopalnię, dołączonych do wniosku o emeryturę. Proponujemy zatem, aby ubezpieczony zwrócił się do swojego zakładu pracy, z prośbą o dokonanie ustaleń w zakresie liczby dni "chorobowego" do odpracowania.

Strona 1 z 2
1
2

Jeśli chcesz mieć dostęp do artykułów z Trybuny Górniczej, w dniu ukazania się tygodnika, zamów elektroniczną prenumeratę PREMIUM.
Szczegóły: nettg.pl/premium

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

Google-ad id 12
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • ISLYV
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Partnerzy portalu