REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
25 października 2022 11:23 Portal gospodarka i ludzie autor: TRz 1,392 odsłon

Minister rozstrzygnie kwestię grzywny za zły stan szybu Krystyna

Wieża szybu Krystyna jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli pogórniczych w Bytomiu
fot: Tomasz Rzeczycki

Minister kultury i dziedzictwa narodowego rozstrzygnie zażalenie w sprawie grzywny za zły stan techniczny wieży szybowej szybu Krystyna w Bytomiu. Wieża pozostała po dawnej KWK Szombierki jest własnością miejscowej spółki Armada Development, będącej też właścicielem pierwszego w mieście pola golfowego. Grzywna nałożona została przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach ze względu na zły stan budowli, zagrażający bezpieczeństwu i stwierdzony brak dobrowolnych działań właściciela. Właśnie od tej decyzji odwołała się bytomska spółka.

Należąca do prywatnego podmiotu wieża szybowa niszczała od lat, przy neutralnej postawie kolejnych prezydentów Bytomia. Dopiero kilkukrotne nagłośnienie sprawy na łamach portalu nettg.pl oraz przez jednego z bytomskich społeczników - twórcę strony Ruiny Bytomia spowodowało zainteresowanie się ze strony kompetentnych organów.

Już wcześniej spółka Armada Development pismem z dnia 14 czerwca 2019 r. została zobowiązana przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Nie zostały one jednak zrealizowane poza usunięciem banneru reklamowego. Wobec niewykonania zaleceń konserwator zabytków decyzją nr K-PR.3151.28.2019.MB nałożył na spółkę Armada Development administracyjną karę pieniężnej w maksymalnej wysokości w kwocie 2 000 zł.

Nałożona kara nie spowodowała oczekiwanej reakcji zarządu spółki. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 16 września 2021 r., wszczął z urzędu w dniu 6 października 2021 r. postępowanie w sprawie wystąpienia zagrożenia zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku. Z uwagi na stwierdzony zły stan techniczny zabytku i postępujące zniszczenia decyzją nr K/1332/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r nakazał spółce Armada Development – użytkownikowi wieczystemu - podjęcie szeregu czynności.

Armada miała m. in. zabezpieczyć okładziny elewacyjnej w miejscach, w których one odpadły, zabezpieczyć otwory okienne na wszystkich czterech elewacjach płytami z tworzywa pleksi, usunąć zalegający gruz na stropach w celu ich odciążenia na wszystkich poziomach, oraz wykonać jeszcze inne prace. Termin wyznaczony przez WKZ upływał 31 marca 2022 r.

Tydzień później, 6 kwietnia 2022 r. przeprowadzona została kontrola obiektu z udziałem przedstawicieli spółki oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu. Na miejscu stwierdzono brak wykonania czynności określonych w pkt 1 i 2 decyzji nakazowej nr K/1322/2021.

- Czynności opisane w pkt 3 polegające na naprawie pokrycia dachowego nie zostały potwierdzone, natomiast pozostałe ujęte w pkt 4 i 5 nie mogły zostać zweryfikowane z uwagi na wyłączenie budynku z użytkowania spowodowane złym stanem technicznym. Właściciel obiektu wyjaśnił, że równolegle trwa postępowanie prowadzone przez organ nadzoru budowlanego w sprawie złego stanu technicznego części obiektu. Z tego powodu nie można było wykonać prac wymienionych w nakazie. Jednocześnie zaznaczył, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu nakazał wykonanie ekspertyzy technicznej, która stała się podstawą do wydania decyzji w sprawie wykonania koniecznych robót zabezpieczających w obiekcie. W protokole z oględzin odnotowano, że właściciel obiektu przystąpi na przestrzeni dwóch tygodni do działań wymienionych w decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K/1322/2021 po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego - opisuje Mirosław Rymer, doradca prawny i rzecznik prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Sprawa miała ciąg dalszy. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 20 maja 2022 r. wydał na wniosek spółki Armada Development S. A. pozwolenie nr K/528/2022 na prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac zabezpieczających, demontażu konstrukcji trzonu prowadniczego oraz usunięciu poszycia z blach stalowych z trzech najniższych stropów, do poziomu +11 m. Pozwolenie nie obejmowało prac związanych z zabezpieczeniem okładziny elewacyjnej, otworów okiennych oraz z uszczelnieniem pokrycia dachowego.

- Mając zatem na uwadze stan zachowania obiektu oraz brak działań ze strony zobowiązanego ŚWKZ uznał, iż uzasadnionym jest nałożenie grzywny w celu przymuszenia w wysokości 5 000 złotych, która to kwota nie stanowi maksymalnej jednorazowej grzywny jaką można nałożyć na podstawie przepisów. Nałożenie grzywny uzasadnia fakt, iż spółka Armada Development S.A. z siedzibą w Bytomiu nie podjęła dobrowolnie żadnych działań celem wykonania ww. obowiązków. Czynności związane z odgruzowaniem stropów zostały rozpoczęte wskutek prowadzonego postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu w związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia katastrofy budowlanej - dodaje Mirosław Rymer.

Grzywna została nałożona postanowieniem z dnia 22 wrześnie 2022 r. Spółka na to postanowienie wniosła zażalenie, które zostało przekazane ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • SGIZG
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Związkowcy obawiają się o kopalnię i miejsca pracy, chcą rozmów
20 maja 2024
19,793 odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]