PARTNERZY:
PATRONATY:

REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
6 grudnia 2016 10:38 Polska Agencja Prasowa 1,555 odsłon

Orlen: ustalą zasady wynagradzania zarządu i rady nadzorczej

Dwa projekty uchwał szczegółowo określające sposób ustalania wynagrodzenia zarządu PKN Orlen, w tym prezesa, a także zasiadających w radzie nadzorczej spółki, są jednymi w ogłoszonym przez płocki koncern porządku posiedzenia NWZ
fot: Andrzej Bęben/ARC

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen, które odbędzie się 24 stycznia 2017 r., ustali zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Obrady akcjonariuszy płockiego koncernu zwołano w tej sprawie na wniosek Ministra Energii.

Dwa projekty uchwał szczegółowo określające sposób ustalania wynagrodzenia zarządu PKN Orlen, w tym prezesa, a także zasiadających w radzie nadzorczej spółki, są jednymi w ogłoszonym przez płocki koncern porządku posiedzenia NWZ.

Według projektu, dotyczącego wynagrodzenia zarządu PKN Orlen, na czas pełnienia tej funkcji zawierana będzie umowa o świadczenie usług zarządzania z obowiązkiem świadczenia osobistego, a treść tej umowy określać będzie rada nadzorcza m.in. na warunkach zawartych w ustawie z czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projekt uściśla m.in., że wynagrodzenie całkowite członka zarządu PKN Orlen "składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki". Według tych zapisów, wynagrodzenie stałe to przedział kwotowy, odnoszący się - osobno w przypadku prezesa i pozostałych członków zarządu - do wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zgodnie z projektem uchwały, do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla członków zarządu PKN Orlen upoważniona będzie rada nadzorcza spółki, natomiast wynagrodzenie zmienne zależeć będzie od poziomu realizacji tzw. celów zarządczych, jako kwota ustalona procentowo w stosunku do wynagrodzenia stałego, którego nie może przekroczyć. Wśród tzw. celów zarządczych "do wykonania w terminie do 30 czerwca 2017 r." projekt przewiduje m.in. wdrożenie w spółkach grupy kapitałowej płockiego koncernu zasad wynagradzania tamtejszych organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z ustawą z czerwca 2016 r. o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projekt precyzuje także, iż rada nadzorcza PKN Orlen określa w umowie "zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji", a także może określić limity dotyczące kosztów ich wykorzystywania przez członka zarządu do celów służbowych.

Według regulacji, które rozpatrzy NWZ PKN Orlen członkowi zarządu tej spółki może być przyznana odprawa nie wyższa niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Zgodnie z projektem, odprawa taka nie przysługuje członkowi zarządu w przypadku: rezygnacji z pełnienia funkcji, wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie zarządu, wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy na skutek powołania na kolejną kadencję zarządu, a także w przypadku objęcia funkcji członka zarządu w spółce grupy kapitałowej płockiego koncernu.

Projekt zakłada m.in., że rada nadzorcza PKN Orlen może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia przez niego funkcji, a okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy. Zgodnie z tymi zapisami, rada nadzorcza płockiego koncernu zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji m.in. działalność konkurencyjną wobec spółki oraz wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji. - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji - przewiduje projekt.

Według danych PKN Orlen, w 2015 r. wynagrodzenie członków zarządu tej spółki osiągnęło poziom 13,5 mln zł, a członków rady nadzorczej 1,5 mln zł. Rok wcześniej wynagrodzenie zarządu płockiego koncernu wyniosło 11,7 mln zł, a rady nadzorczej 1,3 mln zł.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z początkiem kwietnia tego roku nadzór właścicielski nad 27 spółkami energetycznymi i paliwowymi, w tym nad PKN Orlen, Ministerstwo Energii przejęło od Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Więcej z kategorii
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • XHGDN
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Górnicy niezadowoleni z wynagrodzeń. Związkowcy chcą pilnych rozmów
10 kwietnia 2024
33,797 odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]