REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
19 lutego 2024 08:56 Portal gospodarka i ludzie Opracowała: AMC

Energetyka: Formularze dotyczące wodoru będą przygotowane w cyklach rocznych

ARE współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki
fot: PKN Orlen

Polska jest pierwszym krajem, który złożył formularze statystyczne dotyczące wodoru do Eurostatu oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zadanie wykonała Agencja Rynku Energii. Przekazane formularze uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

- W ramach Unii Europejskiej podstawowym aktem prawnym regulującym zasady sprawozdawczości w sektorze energii jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii, i właśnie nowelizacja tego dokumentu z 2022 r. wprowadziła wodór do rocznej europejskiej statystyki energii - informuje ARE.

Podmiotami zobligowanymi do składania formularza wodorowego są państwa członkowskie Unii Europejskiej. W ślad za UE poszła ciesząca się dużym prestiżem w branży Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), która również poszerzyła zakres zbieranych od swoich państw członkowskich danych statystycznych dotyczących energii o wodór.

Złożenie raportów wodorowych za rok 2022 i 2023 jest nieobowiązkowe ale już w roku 2024 przekazywanie raportów stanie się obligatoryjne. Tymczasem Polska już teraz jako pierwszy kraj w Europie przekazała dane do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

- Traktujemy to jako swoiste ćwiczenie. Zarówno dla ARE – podmiotu odpowiedzialnego za zebranie danych na terenie kraju i odpowiednie przetworzenie, naszych respondentów, jak i podmiotów międzynarodowych przyjmujących i weryfikujących dane – Europejskiego Urzędu Statystycznego, tj. Eurostatu i IEA. Ze strony IEA już otrzymaliśmy właśnie potwierdzenie– okazuje się, że Polska jest pierwszym państwem które złożyło to sprawozdanie - mówi Artur Olszewski, prezes Zarządu ARE.

ARE, na zlecenie ministra właściwego do spraw energii zajmuje się przetwarzaniem danych statystycznych dotyczących energii na potrzeby organów i organizacji międzynarodowych – przede wszystkim Eurostatu i IEA.

- Naszym głównym zadaniem jest przygotowanie miesięcznych i rocznych sprawozdań bilansowych dla energii elektrycznej i najważniejszych nośników energii (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny). ARE odpowiada również za przygotowanie sprawozdań statystycznych przedstawiających poziom realizacji niektórych celów stawianych państwom członkowskim UE, takich jak zwiększenie udziału energii z OZE w miksie energetycznym czy poprawa efektywności energetycznej gospodarki - dodaje Artur Olszewski

Formularze dotyczące wodoru będą przygotowane w cyklach rocznych.

Obrazują one pełen kształt gospodarki wodorowej – począwszy od produkcji, zarówno w tradycyjnych technologiach (z paliw kopalnych) jak i rozwijających się (elektroliza), poprzez import i eksport, stany magazynowe, skończywszy na kierunkach zużycia w podziale na sektory.

Potrzeba uruchomienia formularza wodorowego wynika z postępującej transformacji energetycznej, wspieranej regulacyjnie i finansowo zarówno przez Unię Europejską jak i poszczególne państwa. Tzw. zielony wodór, czyli produkowany z energii z OZE, jest uznawany jako jedno z narzędzi wspierających dążenia do gospodarki zeroemisyjnej, zwłaszcza w sektorach, w których inny popularny kierunek „zazieleniania” – elektryfikacja – jest znacząco utrudniona.

Dane statystyczne dotyczące wodoru pozwolą na śledzenie kierunków rozwoju branży wodorowej, ponieważ będą przedstawiały dynamikę wykorzystania poszczególnych technologii produkcji oraz wykorzystania wodoru.

- Dane te będą mogły zostać wykorzystane przez decydentów politycznych w procesie tworzenia i monitorowania polityki wodorowej, projektowania programów wsparcia czy nowych regulacji. Innymi potencjalnymi użytkownikami danych będą oczywiście przedsiębiorcy, inwestorzy, ale również pracownicy naukowi czy dziennikarze branżowi. W dalszej perspektywie, w ramach procesu stopniowego wypierania przez wodór nośników energii kluczowych na dzień dzisiejszy dla gospodarki – węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego – dane dotyczące wodoru będą również istotne dla monitorowania bezpieczeństwa energetycznego państwa, planowania kryzysowego czy podejmowania działań interwencyjnych - czytamy w komunikacie ARE.

Agencja Rynku Energii (ARE) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności ARE są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzi we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku. W tej dziedzinie ARE współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Tagi
Więcej z kategorii
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • OWIWD
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Kolejna śląska kopalnia zapowiada koniec wydobycia
16 lipca 2024
72.6 tys. odsłon
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
NAJPOPULARNIEJSZE - POKAŻ
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]