Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Renta po wypadu pod ziemią
Od 8 lat jestem na rencie po wypadku pod ziemią. Słyszałem, że ZUS obecnie te renty przelicza. Czy to prawda? Norbert H. z Rybnika.
Ekspert ZUS odpowiada:
Wysokość renty ustala się na zasadach określonych w ustawie z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Renta jednak nie może być niższa niż 80% podstawy wymiaru dla całkowicie niezdolnego do pracy, 60% podstawy wymiaru dla częściowo niezdolnego do pracy. Ponadto renta wypadkowa nie może być niższa niż 120% najniższej renty z powodu niezdolności do pracy spowodowanej ogólnym stanem zdrowia. Od 1.01.2003 r. ponowne obliczenie renty wypadkowej może nastąpić na wniosek zainteresowanego. Dotyczy to przypadków, w których zastosowano ograniczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru do 250% przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie już nie obowiązuje. Lecz przy obliczeniu renty bez ograniczenia wskaźnika do 250% przeciętnego wynagrodzenia nie obowiązują minimalne progi tj. 60 proc., 80 proc. i 120 proc..
Partnerzy portalu