Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura górnicza po 25 latach pracy czy w wieku 50 lat ?
Witam. Na kopalnię przyjąłem się w lipcu 1992r. Do 31.12.2011r. pracowałem jako pracownik fizyczny w ścianie (około 11 lat), nadgórnik, sztygar zmianowy i oddziałowy w pełnym wymiarze czasu. Z tego okresu mam naliczone około 2600 dniówek ścianowych z przelicznikiem 1,8. Od 01.01.2012 do 31.12.2018r. pracowałem jako nadsztygar górniczy z limitem 15 zjazdów w miesiącu. W ciągu tego okresu (6 lat), przepracowałem około 24 pełnych miesięcy zjazdowych. Od 01.01.2019r. znowu pracuję jako sztygar oddziałowy w pełnym wymiarze czasu. Od 2002r. do nadal jestem członkiem drużyny ratowniczej. Dni chorobowych itp. mam do odrobienia ok. 150. Wojska nie odpracowuje, bo nie byłem. Pytanie. Czy w obecnej sytuacji jako sztygar oddziałowy mogę ubiegać się o przejście na emeryturę po 25 latach pracy dołowej. ZUS do wyliczenia potrzebuje 25lat x 12miesięcy x 22dni = 6600 dniówek dołowych. Przez cały okres mojej pracy wypracowałem około 6300 dniówek dołowych. Czy po dopracowaniu brakujących 300 dniówek zjazdowych i 150 dni chorobowych mogę ubiegać się o emeryturę górniczą po 25 latach pracy, czy muszę pracować do 50 roku życia?
Ekspert ZUS odpowiada:
Emerytura górniczej niezależnie od ukończonego wieku i zajmowanego stanowiska przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat. Do okresów tej pracy zalicza się także okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne, jak również okresy czasowego oddelegowania pracowników do zawodowego pogotowia ratowniczego w stacjach i jednostkach ratownictwa górniczego wymienionych w ustawie emerytalnej, jeżeli okresy te były bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy i przypadały w czasie trwania stosunku pracy. Prawo do emerytury górniczej, przysługuje pod warunkiem, że pracownik nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Zasadniczo pracownik zatrudniony pod ziemią na stanowisku robotniczym, wykonuje pracę pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli cały okres zatrudnienia od... do..., jednakże z wyłączeniem niektórych okresów absencji takich jak np. okres niezdolności do pracy nie związany z wypadkiem przy pracy lub z chorobą zawodową, będzie zaliczony do uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek. Podobnie niektórzy pracownicy dozoru ruchu pod ziemią - nadgórnik, dozorca, sztygar zmianowy i sztygar oddziałowy, wykonują pracę stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią i tak samo jak w przypadku pracowników fizycznych, cały okres tej pracy będą mieć zaliczony do emerytury górniczej bez względu na wiek. Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, gdy pracownik wykonuje tak zwaną pracę mieszaną, czyli częściowo pod ziemią i częściowo na powierzchni. W takim przypadku konieczna jest analiza każdego miesiąca oddzielnie aby ustalić, który miesiąc będzie zaliczony, jako miesiąc pracy wykonywanej stale pod ziemią. Do uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek, będą zaliczone tylko te miesiące, w których pracownik przepracował pod ziemią pełną liczbę dniówek roboczych w danym miesiącu.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu