Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura po zmarłym mężu, emerycie górniczym.
Dzień dobry Pani Wiesławo, sprawa dotyczy mojej teściowej. W lutym 2001 roku zmarł mąż teściowej, który miał emeryturę górniczą od 1995 roku. W chwili śmierci męża teściowa nie miała jeszcze 45 lat. Od tego czasu zaczęła chorować i nie była zdolna do pracy, przez co otrzymała rentę rodzinną po zmarłym mężu. Od tamtego czasu renta jest cały czas pobierana (przyznawana jest okresowo - nie na stałe), a teściowa kontynuuje leczenie. W przeszłości teściowa również była czynna zawodowo i przepracowała okres ok. 13 lat. Czy w chwili obecnej, kiedy ma już ustawowy wiek emerytalny (61 lat) uzyska prawo do emerytury po zmarłym mężu na stałe? Słyszałem również opinię, że skoro pracowała, to w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę jej wypracowana emerytura... Bardzo proszę o Pani opinię w tej sprawie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ekspert ZUS odpowiada:
Dzień dobry. Renta rodzinna jest świadczeniem, które przysługuje wdowie po śmierci męża, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy warunkiem uzyskania renty rodzinnej jest bycie niezdolnym do pracy, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niezdolności do pracy, daty powstania, trwałości lub przewidywanego okresu trwania tej niezdolności. Oceny niezdolności do pracy i innych okoliczności związanych z niezdolnością do pracy dokonuje w formie orzeczenia, lekarz orzecznik ZUS, a w razie zgłoszenia sprzeciwu od tego orzeczenia - komisja lekarska ZUS. Do czasu, gdy lekarz orzecznik nie stwierdzi trwałej niezdolności do pracy, w celu potwierdzenia dalszych uprawnień do renty rodzinnej, konieczne będzie uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika o dalszej niezdolności do pracy. Emerytura jest natomiast świadczeniem przysługującym osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia (składkowe i nieskładkowe) oraz osiągnęły określony wiek emerytalny. Obecnie dla kobiet - 60 lat. Niezależnie od przysługującego prawa do renty rodzinnej, wdowa może wystąpić do ZUS z wnioskiem o swoją emeryturę. ZUS ustali prawo do emerytury i jej wysokość oraz podejmie wypłatę tego świadczenia, którego wysokość będzie korzystniejsza.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu