Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Kwota emerytury górniczej po ponownym przeliczeniu.
Złożyłem wniosek do ZUS o przyznanie i obliczenie emerytury górniczej. W październiku 2016 została mi przyznana emerytura, lecz zawieszona ze względu na dalszą kontynuację pracy. W lutym 2017 roku zwolniłem się z pracy. W marcu 2017 roku złożyłem wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Na jakich zasadach zostaje obliczona kwota emerytury po ponownym złożeniu wniosku? Czy wliczona jest nowa baza za rok 2017? Czy wskaźnik wysokości wymiaru emerytury też się zmieni?
Ekspert ZUS odpowiada:
Wskazany okres pracy górniczej nie jest wystarczający do nabycia prawa do emerytury górniczej. Z podanych informacji wynika, że nie spełnia Pan również warunków do emerytury w obniżonym wieku, bowiem na dzień 1 stycznia 1999 r. (dzień wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zwanej emerytalną) nie posiada Pan 25 lat okresów ubezpieczeniowych (składkowych i nieskładkowych). Warto jednak wystąpić do właściwej jednostki ZUS z wnioskiem o emeryturę. Pomimo braku ukończonego wieku emerytalnego, ZUS dokona analizy dokumentów dołączonych do wniosku, w tym zaświadczeń i świadectw pracy potwierdzających wykonywanie pracy górniczej i pracy w szczególnych warunkach oraz określi warunki, które nie zostały spełnione do nabycia prawa do emerytury. Szczegółowych informacji udzieli po analizie dokumentacji właściwa jednostka ZUS i być może wskaże, że dopracowanie na przykład pewnego okresu pracy pod ziemią, umożliwi skorzystanie z uprawnień do emerytury pomostowej w wieku 60 lat. Przypadające po dniu 14.11.1991 r. okresy niezdolności do pracy na skutek choroby, podlegają odliczeniu od okresu pracy w szczególnych warunkach, w tym pracy górniczej.
Partnerzy portalu