Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Czy mogę się starać o emeryturę górniczą
Witam. Jestem z 1961 roku listopada, byłem zatrudniony w pełnym wymiarze jako ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią w pełnym wymiarze od 22 września 1980 do 15 września 1997 roku w (Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pebeka w Lubinie) z przerwą na odbycie służby wojskowej w okresie 24 kwietnia 1985 do 13 kwietnia 1987. W 1997 roku przeszedłem na rentę, gdzie przebywałem do 31 października 2002 roku. Zatrudniłem się jako bezrobotny wraz z odwołałem się do ZUS. Ód 01 grudnia 2002 do otrzymałem ponownie rentę do 29 lutego 2004 roku. Ponownie zatrudniłem się jako bezrobotny z przyznaniem prawa do zasiłku na okres 12 miesięcy. W okresie 01 luty 2005 do 10 listopad 2007 byłem zatrudniony na ¾ etatu jako strażnik ochrony. Od 30 stycznia 2008 zawarłem umowę o pracę (KOPEX-FAMAGO w Zgorzelcu) jako ślusarz w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w szczególnych warunkach. W następnej umowie (drugiej) nie było już pracy w szczególnych warunkach, tylko pełny wymiar czasu. Umowę mam do końca tego roku i jest jeszcze syndyk, gdzie zwalnia ludzi nawet tych przed emeryturą. Moje pytania: czy będę mógł ubiegać się o emeryturę górniczą i kiedy. Jeśli nie to czy mogę liczyć na obniżenie powszechnego wieku emerytalnego o 6 miesięcy za rok pracy pod ziemią i kiedy będę mógł wystąpić do ZUS o pewną emeryturę i czy chorobowe od 1991 roku muszę odrobić. Z góry dziękuję za odpisanie i wyjaśnienie.
Ekspert ZUS odpowiada:
Wskazany okres pracy górniczej nie jest wystarczający do nabycia prawa do emerytury górniczej. Z podanych informacji wynika, że nie spełnia Pan również warunków do emerytury w obniżonym wieku, bowiem na dzień 1 stycznia 1999 r. (dzień wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zwanej emerytalną) nie posiada Pan 25 lat okresów ubezpieczeniowych (składkowych i nieskładkowych). Warto jednak wystąpić do właściwej jednostki ZUS z wnioskiem o emeryturę. Pomimo braku ukończonego wieku emerytalnego, ZUS dokona analizy dokumentów dołączonych do wniosku, w tym zaświadczeń i świadectw pracy potwierdzających wykonywanie pracy górniczej i pracy w szczególnych warunkach oraz określi warunki, które nie zostały spełnione do nabycia prawa do emerytury. Szczegółowych informacji udzieli po analizie dokumentacji właściwa jednostka ZUS i być może wskaże, że dopracowanie na przykład pewnego okresu pracy pod ziemią, umożliwi skorzystanie z uprawnień do emerytury pomostowej w wieku 60 lat. Przypadające po dniu 14.11.1991 r. okresy niezdolności do pracy na skutek choroby, podlegają odliczeniu od okresu pracy w szczególnych warunkach, w tym pracy górniczej.
Partnerzy portalu