Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura w obniżonym wieku tytułu pracy górniczej
Witam, Tata jest z 1953r. i stara się o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w warunkach szczególnych - do końca 1998r. ma 25 lat składkowych i nieskładkowych w tym 15 lat w szkodliwym, ale ZUS zaliczył mu tylko 22 lata i 7 w szkodliwym ( te 7 w szkodliwym, które mu zaliczyli to praca w górnictwie). W związku z tym może się starać o emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, tylko jakie warunki musi spełnić? Zus w jednej decyzji napisał mu, że musi mieć: - 25 lat składkowych i nieskładkowych do 01.01.1999r., - brak prawa do emerytury górniczej - co najmniej 5 lat pracy górniczej (do 1999r ma 7 lat pracy w górnictwie w związku z tym obniżyli mu wiek emerytalny tj 65 lat o 3,5 roku czyli powinien przejść w wieku 61 lat i 6 miesięcy ale nie przeszedł z racji tego, że nie uznali mu wszystkich lat pracy i ma tylko 22 lata składkowych i nieskładkowych. Ostatnio na stronie ZUSu znalazłam przepis mówiący o tym, że: "Emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej, mogą uzyskać również osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. a przed dniem 1 stycznia 1969r., które warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia spełniły do dnia 31 grudnia 2008r., tj. do tej daty: - posiadały wymagany staż składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), - udowodniły co najmniej pięć lat: - pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo - pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5), wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki. Dodatkowym warunkiem wymaganym do przyznania omawianej emerytury dla osób urodzonych w latach 1949-1968 jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego lub zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa. Ubezpieczonemu, który spełnił wymienione warunki, powszechny wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012r. (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn) jest obniżany o 6 miesięcy za każdy rok wspomnianej pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat." W związku z powyższym jak to w końcu jest, czy tacie liczą się lata pracy tylko do 01.01.1999r czy w myśl tego co zacytowałam wyżej do 31.12.2008? Z góry dziękuję za pomoc.
Ekspert ZUS odpowiada:
Ustawa emerytalna daje dwie możliwości nabywania prawa do emerytury wcześniejszej w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego o 6 miesięcy za każdy pełny rok pracy górniczej: ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 r. a przed dniem 01.01.1969 r., na podstawie art. 46 w związku z art. 39 ustawy emerytalnej oraz ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12. 1948 r. na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. I tak na podstawie art. 46 w związku z art. 39 ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948r. a przed dniem 01.01.1969 r., którzy nie spełniają warunków do emerytury górniczej i którzy posiadają 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych (mężczyźni) a w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalni siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki – wiek emerytalny obniża się o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat. Prawo do tej emerytury przysługuje ubezpieczonym, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków na dochody budżetu państwa oraz wszystkie warunki określone w tych przepisach spełnią do dnia 31.12.2008 r. Przepis ten zatem gwarantuje możliwość przyznania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym dla osób, które tak jak wspomniano nie spełniają warunków do emerytury górniczej, jeżeli do dnia 31.12.2008 r. udowodniły co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym odpowiednio długi okres pracy górniczej, umożliwiający obniżenie wieku emerytalnego (65 lat, gdyż taki wiek obowiązywał na dzień 31.12.2008 r.) i osiągnęły ten obniżony wiek do dnia 31.12.2008 r. Natomiast na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 r. emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku określonego w art. 39 (wiek ustalony poprzez obniżenie wieku 65 lat o 6 miesięcy za każdy pełny rok pracy górniczej nie więcej niż o 15 lat), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: - na dzień 01.01.1999 r. osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 25 lat w przypadku mężczyzn, w tym co najmniej 5-letni okres pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, - nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków na dochody budżetu państwa. W tym przypadku, w celu obniżenia wieku emerytalnego określonego wyżej, uwzględnia się łączne okresy pracy górniczej, czyli te przebyte przed dniem 01.01.1999 r., jak i okresy pracy górniczej przebyte po dniu 31.12.1998 r. Np. przed dniem 01.01.1999 r. ubezpieczony udowodnił 6 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią (czyli posiada co najmniej 5 lat pracy górniczej na dzień 01.01.1999 r.) i 5 lat takiej pracy po dniu 31.12.1998 r.. Łącznie posiada 11 lat pracy górniczej, co uzasadnia obniżenie wieku emerytalnego o 5 lat i 6 miesięcy, zatem wiekiem uprawniającym do emerytury w tym przypadku jest wiek 59 lat i 6 miesięcy. Dodatkowo na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 r. emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku określonego np. w art. 32, w związku z wykonywaną pracą w szczególnych warunkach, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: - na dzień 01.01.1999 r. osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 25 lat w przypadku mężczyzn, w tym okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w ramach stosunku pracy, wymagany w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, - nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków na dochody budżetu państwa. Należy dodać, że do pracy w szczególnych warunkach uwzględnia się również pracę górniczą określoną w ustawie emerytalnej (art. 50c ust. 1). W przypadku wątpliwości w sprawie zgłoszonego wniosku, można zwrócić się do właściwego oddziału ZUS który wydał decyzję, o szczegółowe wyjaśnienie. Warto też pamiętać, że od decyzji ZUS można w terminie jednego miesiąca od jej otrzymania, złożyć za pośrednictwem ZUS odwołanie do sądu. Adres jest podany w decyzji organu rentowego.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu