Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura górnicza- stanowisko st. inspektora gospodarki maszynami, smarami, technologi górniczej
Witam. Przepracowałem dwa lata jako pracownik fizyczny pod ziemią, potem przeszedłem na etat st.inspektora gospodarki maszynami, smarami, technologi górniczej. Dodam, że stanowisko jest wpisane do WYKAZU STANOWISK KIEROWNICTWA RUCHU I DOZORU RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRACĘ GÓRNICZĄ pod numerem 520504. Jestem również w drużynie ratowniczej. Robię połowę zjazdów mam pytanie czy jak przepracuję na stanowisku inspektora 25-30 lat i ukończę 50- 55 lat czy będę się mógł ubiegać o emeryturę górniczą?
Ekspert ZUS odpowiada:
Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi który ukończył 55 lat życia i ma wymagany okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn, a w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w ustawie emerytalnej. Górnicza emerytura może także przysługiwać w wieku 50 lat, jednak w tym przypadku wymagany okres pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej wynosi 25 lat w przypadku mężczyzn, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Ustawa emerytalna w art. 50c ust. 1 ściśle określa, które okresy zatrudnienia uważa się za pracę górniczą. Pracą górniczą jest między innymi zatrudnienie pod ziemią w kopalniach węgla, czy też zatrudnienie w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń i mechaników sprzętu ratowniczego tych drużyn. Za pracę górniczą uważa się także zatrudnienie pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń. Warto dodać, że przy ustalaniu niezbędnego stażu, niektóre okresy pracy górniczej pod ziemią wykonywane w Polsce zaliczane są w wymiarze półtorakrotnym. Chodzi tutaj o następujące prace: - w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących i transportujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i robotach szybowych, - w drużynach ratowniczych. Innymi słowy, jeden rok takiego zatrudnienia wymienionego powyżej, zaliczany jest jako półtora roku pracy górniczej. Stanowisko starszego inspektora gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej jest wymienione w Zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23.12.1994r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Zatem okres pracy na tym stanowisku jest okresem pracy górniczej wykonywanej na stanowisku dozoru ruchu i podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej. Jeżeli przepracuje Pan 25 lat pod ziemią łącznie z zatrudnieniem na stanowisku starszego inspektora gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej oraz okresem pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym, będzie mógł Pan się ubiegać o emeryturę górniczą w wieku 50 - 55 lat.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu