Trybuna Górnicza i portal górniczy nettg.pl włączają się w kampanię obrony polskiego czystego węgla pod hasłem „Żółta kartka dla Unii”. Nasze redakcje nie po raz pierwszy stają po stronie polskiego górnictwa i energetyki węglowej. Kilka lat temu przeprowadziliśmy akcję „Nie dla tego pakietu”. Angażując autorytety świata nauki, zaprezentowaliśmy opinii publicznej szerokie spektrum wiedzy na temat emisji dwutlenku węgla i niewielkim, wręcz minimalnym wpływie Europy na jego światową emisję.