Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
Szczególna uroczystość w ruchu Bobrek
1 grudnia 2020
Oblicza górnictwa. Bez niego spalibyśmy w szałasach
28 listopada 2020
Pamięć o górnikach z Halemby
21 listopada 2020
Unijne środki na górniczą aktywizację zawodową
19 listopada 2020
Tauron promuje nowoczesny patriotyzm
10 listopada 2020
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
18 grudnia 2007 : : autor: Red

PKE podsumował 2007 rok

Elektrownia Łaziska
fot:
Południowy Koncern Energetyczny, wchodzący w skład holdingu Tauron Polska Energia, kontynuuje rozpoczęty w 2006 roku program odbudowy mocy.

Od kilkunastu miesięcy trwa budowa bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, w 2007 roku prowadzono rozmowy na temat budowy nowych mocy w ZEC Bielsko-Biała i elektrowniach Halemba i Blachownia. Wkrótce podjęta zostanie również decyzja o lokalizacji bloku o mocy 800-1000 MW w jednej z elektrowni koncernu.

Od maja w większej grupie

Zgodnie z „Programem dla elektroenergetyki” – w kraju powstały cztery duże grupy energetyczne. Południowy Koncern Energetyczny w maju br. stał się częścią, założonego w grudniu 2006 roku, holdingu Energetyka Południe, który w październiku zmienił nazwę na Tauron Polska Energia. Tauron posiada 85 proc. akcji PKE. Do holdingu należą także: Enion, EnergiaPro i Elektrownia Stalowa Wola.

Budowa nowych mocy

Spółka w 2005 roku opracowała strategię odbudowy mocy. Aby zachować 14 proc. udział w rynku energii, firma zakłada utrzymanie potencjału wytwórczego na dotychczasowym poziomie około 5000 MW, jednak wyeksploatowane jednostki będą zastępowane nowymi blokami energetycznymi na paliwo węglowe, spalane w kotłach fluidalnych. Do 2020 roku w PKE zostanie oddane do użytku kilka bloków o łącznej mocy 2260 MW. W efekcie co prawda koncern nie zwiększy potencjału produkcyjnego, jednak radykalnie poprawi się jego sprawność i efektywność.

Plany inwestycyjne PKE powinny znaleźć potwierdzenie w tworzonej właśnie strategii holdingu Tauron Polska Energia.

460 MW w Łagiszy


Pierwszy prąd z nowego bloku w Elektrowni Łagisza popłynie w grudniu 2008 roku w ramach tzw. ruchu próbnego. Jednostka zostanie przekazana do eksploatacji z końcem marca 2009 roku. Prace trwają od stycznia 2006 roku.

Blok w Będzinie będzie dysponował mocą 460 MW. Inwestycja kosztuje około 500 mln euro. Blok w Elektrowni Łagisza będzie spalał rocznie około 1,2 mln ton węgla, a także muły i biomasę.

Z uwagi na wysoką sprawność jednostki - emisja CO2 do atmosfery będzie o 25 proc. niższa niż w najlepszych jednostkach wytwórczych w Polsce. Jednocześnie, zarówno dla SO2, jak i NOx, zapewniona zostanie emisja nie wyższa niż 200 mg na Nm3, co odpowiada wymogom dyrektyw Unii Europejskiej i jest zgodne z zapisami Traktatu Akcesyjnego.

Halemba i Blachownia


PKE na początku października 2006 roku przygotował dwa memoranda w sprawie odbudowy i rozwoju mocy elektrowni Halemba i Blachownia. Firma chce, aby za 5-6 lat w Rudzie Śląskiej i Kędzierzynie-Koźlu powstały nowe jednostki wytwórcze.

W Elektrowni Halemba planowana jest budowa źródła wytwarzania energii elektrycznej pracującego w oparciu o węgiel kamienny jako paliwo podstawowe. Rozważa się też budowę spalarni odpadów komunalnych, która docelowo miałaby być podstawowym źródłem ciepła dla dotychczasowych odbiorców tego produktu.

W przypadku Elektrowni Blachownia celem jest budowa źródła wytwarzania energii elektrycznej funkcjonującego w oparciu o węgiel kamienny, bądź wykorzystującego technologię współspalania węgla kamiennego z gazem koksowniczym, który może być dostarczany przez istniejące już gazociągi przesyłowe z Koksowni Zdzieszowice.

Porozumienie z bielskim samorządem


14 września br. PKE podpisał porozumienie z bielskim samorządem oraz Przedsiębiorstwem Komunalnym Therma. Celem jest zapewnienie wieloletniego bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w ciepło.

Na terenie Bielska-Białej znajduje się - należący do PKE - Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała. ZEC posiada dwa zakłady – EC1 w centrum miasta i EC2 w Czechowicach-Dziedzicach. Zainstalowana moc elektryczna ZEC wynosi 136,2 MWe, a zainstalowana moc cieplna – 447 MWt. Obecnie elektrociepłownie PKE są podstawowym źródłem ciepła dla stolicy Podbeskidzia. Urządzenia EC1, ze względu na zgłoszenie do „derogacji naturalnej” wszystkich zainstalowanych kotłów, zakończą pracę w 2011 roku.

Przy zachowaniu mocy cieplnej EC2 na obecnym poziomie - zmodernizowana zostanie EC1. PKE odtworzy jej moc wytwórczą do poziomu docelowego zapotrzebowania na ciepło Bielska-Białej. Szacuje się, że w 2011 roku będzie ono wynosić 328 MWt. Paliwem podstawowym zmodernizowanej elektrociepłowni pozostanie węgiel kamienny.


Zmiany kadrowe


Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z października 2006 roku, kiedy powołano wiceprezesów Igora Styna i Piotra Peckę – Zarząd PKE pracował w sześcioosobowym składzie. W czerwcu br. rezygnację złożyła wiceprezes Joanna Strzelec-Łobodzińska, która od grudnia 2006 roku była równocześnie prezesem Energetyki Południe. Pod koniec sierpnia Rada Nadzorcza wybrała szóstego członka Zarządu – wiceprezesa Marka Gralca, któremu powierzono zarządzanie Grupą Kapitałową. 17 grudnia br. Rada Nadzorcza PKE odwołała wiceprezesów: Piotra Peckę (z dniem 31 grudnia br.) i Igora Styna (z dniem 10 stycznia 2008 r.).

We wrześniu i listopadzie rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożyli dwaj przedstawiciele Energetyki Południe (obecnie: Tauron Polska Energia), w tym przewodniczący Filip Grzegorczyk.

Ważniejsze wydarzenia w PKE w 2007 roku

15 stycznia
Południowy Koncern Energetyczny, Kompania Węglowa i Węglokoks podpisały list intencyjny rozpoczynający procedurę, która może doprowadzić do przejścia kopalni Bolesław Śmiały z Kompanii Węglowej do Południowego Koncernu Węglowego, firmy z naszej Grupy PKE.

9 maja
Minister skarbu – w ramach realizacji „Programu dla elektroenergetyki” - wniósł akcje PKE, Enionu, EnergiiPro i Elektrowni Stalowa Wola do Energetyki Południe.

11 maja
Zakończył się proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PKE na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Jego ukoronowaniem było uroczyste wręczenie certyfikatów w Centrum Szkolenia Kadr PKE w Jaworznie.

14 czerwca
W Bełchatowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Prezes Jan Kurp ponownie – po raz czwarty - został wybrany szefem tej organizacji.
26 czerwca

Obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PKE, które przyjęło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności w 2006 roku.

1 lipca
Polski rynek energii elektrycznej został formalnie uwolniony – również klienci indywidualni otrzymali prawo zmiany dostawcy.

6 lipca
Rada Nadzorcza PKE wybrała nowe prezydium w składzie: przewodniczący – Filip Grzegorczyk, zastępca przewodniczącego – Ireneusz Komoszyński, sekretarz - Marian Kasperczyk.

18 lipca
W Elektrowni Jaworzno III, na budowie trzeciej nitki odsiarczania spalin, został podpisany akt erekcyjny, który uroczyście wmurowano wraz z kamieniem węgielnym.

21 sierpnia
Rada Nadzorcza PKE rozstrzygnęła - ogłoszony w lipcu - konkurs na stanowisko wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. zarządzania Grupą Kapitałową. Wybrano Marka Gralca.

14 września
PKE zawarł porozumienie z bielskim samorządem oraz Przedsiębiorstwem Komunalnym Therma. Celem jest zapewnienie wieloletniego bezpieczeństwa zaopatrzenia Bielska-Białej w ciepło.

16 września
Miała odbyć się Rada Nadzorcza PKE. Po protestach kilkuset pracowników koncernu i Południowego Koncernu Węglowego oraz na wniosek jednego z członków RN, kwestionującego prawidłowość zwołania posiedzenia, ostatecznie do niego nie doszło.

1 października
Kazimierz Szynol rozpoczął urzędowanie na stanowisku dyrektora Elektrowni Łaziska. Zastąpił on Klemensa Ścierskiego, który z końcem września odszedł na emeryturę.

3 października
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentowano Energetykę Południe. Jak poinformował Zarząd holdingu – firma nosi nazwę Tauron Polska Energia.

13 listopada
Filip Grzegorczyk złożył rezygnację z przewodniczenia Radzie Nadzorczej PKE.

17 grudnia
Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu dwóch wiceprezesów: Piotra Pecki i Igora Styna.


Południowy Koncern Energetyczny SA, wchodzący w skład Tauron Polska Energia SA, jest drugim pod względem wielkości producentem energii w kraju (4952,7 MWe, 2399,7 MWt) – firma dysponuje 14-proc. udziałem w krajowej mocy zainstalowanej elektrycznej i 16-proc. rynkiem produkcji ciepła w województwie śląskim.

Tauron Polska Energia SA
rozpoczął działalność 9 maja 2007 roku, kiedy – zgodnie z rządowym „Programem dla elektroenergetyki” - wniesiono do spółki akcje: EnergiiPro SA, Enionu SA, Południowego Koncernu Energetycznego SA i Elektrowni Stalowa Wola SA. Tauron jest podmiotem obejmującym swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju. Spółka jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Strona 1 z 0

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • LSANU
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Śmiertelny wypadek w SRK, pracownik wpadł do szybu
26 listopada 2020
6107
Gwałt w podziemnym wyrobisku?
27 listopada 2020
5698
Wypadek na poziomie 900 w kopalni PGG
2 grudnia 2020
4762
Umowa społeczna dla górnictwa zgodnie z terminem
1 grudnia 2020
4120
Limit wydatków na restrukturyzację górnictwa wzrośnie do 14 mld złotych
26 listopada 2020
3962
Kiedy umowa społeczna w sprawie transformacji górnictwa?
27 listopada 2020
3830
Protest w kopalni. Związkowcy okupują gabinet dyrektora
2 grudnia 2020
3322
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Twoje urządzenie:
Partnerzy portalu