Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
TU rodziła się Solidarność!
1 lipca 2020
Zdegradowane, pohutnicze tereny zmienią się w dzielnicę marzeń
25 czerwca 2020
W rocznicę powstania Solidarności
25 czerwca 2020
Górnicy nie hejtują, górnicy ratują
25 czerwca 2020
Na Śląsku odprawiono msze w intencji górników
14 czerwca 2020
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
22 sierpnia 2016 Portal gospodarka i ludzie autor: MD

Górnictwo: kto zostanie prezesem WUG?

Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych
fot: Maciej Dorosiński

Minister energii ogłosił w poniedziałek (22 sierpnia) nabór na stanowisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej termin składania aplikacji upływa w dn. 2 września 2016 r. Obecnie obowiązki szefa nadzoru górniczego wykonuje Piotr Wojtacha. Poprzedni prezes Mirosław Koziura został odwołany 2 czerwca.

Kandydat na stanowisko szefa WUG musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto musi posiadać: kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" albo złożenie oświadczenia w sprawie poddania się postępowaniu sprawdzającemu w związku z dostępem do informacji niejawnych.

Wymagane jest także wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych oraz znajomość języka angielskiego niemieckiego lub francuskiego na poziomie co najmniej B2.

Oferty kandydatów powinny zawierać: życiorys; list motywacyjny; pisemną koncepcję działania Wyższego Urzędu Górniczego (nie więcej niż 5 stron), kopię dowodu osobistego; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia).

W aplikacji muszą znaleźć się także oświadczenia o: korzystaniu z pełni praw publicznych; nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Do tego konieczna jest kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o

Dokumenty należy złożyć w Ministerstwie Energii lub przesłać pocztą. Na zamkniętej kopercie należy umieścić adnotację: "NABÓR NA STANOWISKO PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO".

Nabór rozpocznie się od weryfikacji formalnej nadesłanych ofert. Potem odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, zawierająca m.in. ocenę wiedzy kandydatów z zakresu spraw należących do właściwości WUG. Ocenie podana zostanie także prezentacja koncepcji działania WUG. Zweryfikowane zostaną także kompetencję kierownicze kandydata i znajomość języka obcego.

Zespół może przeprowadzić test wiedzy w celu wyłonienia kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • PXZBQ
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Zarząd PGG przedstawił związkowcom plan operacyjny na III kwartał
1 lipca 2020
7066
Kopalnie wstrzymują wydobycie
3 lipca 2020
3897
W Budryku zapalił się metan, trzech górników rannych
2 lipca 2020
3391
To nie był żaden chytry plan likwidacji kopalń
30 czerwca 2020
3090
Górnicza spółka oferuje stypendia i gwarantuje pracę
30 czerwca 2020
3058
Wszystkiemu winni są górnicy, bo chodzą na piwo
4 lipca 2020
2926
Wynagrodzenia górników na razie niezagrożone
30 czerwca 2020
2918
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Twoje urządzenie:
Partnerzy portalu