Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
Program inwestycyjny Polskiego Ładu ma zredukować deficyty III RP
21 czerwca 2021
Oddali hołd poległym ratownikom
17 czerwca 2021
Ruszyły szczepienia w Polskiej Grupie Górniczej
1 czerwca 2021
Górnicza umowa podpisana!
28 maja 2021
Mamy tak wyjść i zostawić ten szyb?
20 maja 2021
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
27 stycznia 2013 Portal gospodarka i ludzie : : autor: AZ

Kalendarium: 10 lat KW

20.11.2002 r. - Rada Ministrów przyjęła "Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006", który zakładał utworzenie Kompanii Węglowej, likwidację siedmiu kopalń i zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie o 35 tys. osób. Dzień wcześniej na ulicach Katowic przeciw rządowym planom demonstrowało 10 tys. związkowców z 12 central. Według danych Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, górnictwo zatrudniało 142 560 osób, a wynik finansowy branży po trzech kwartałach wynosił minus 145 mln zł (bez umorzeń przeprowadzanych na podstawie ustawy z 1998 r. było to minus 603,3 mln zł).

11.12.2002 r. - po serii protestów i negocjacji rząd zawarł ze stroną społeczną porozumienie. Jego najważniejsze zapisy mówiły o utworzeniu Kompanii Węglowej, gwarancjach pracy dla pracowników dołowych i przeróbki mechanicznej z kopalń likwidowanych oraz zaakceptowaniu przez Kompanię Węglową układów zbiorowych pracy, obowiązujących dotąd w przejmowanych przez KW spółkach węglowych.

14.01.2003 r. - minister gospodarki, pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner powołał zarząd Kompanii Węglowej. W jego skład weszli: prezes Jarosław Klima (do tej pory dyrektor Działu Obsługi Instytucjonalnej w Górnośląskim Banku Gospodarczym) oraz wiceprezesi: Henryka Pieronkiewicz (była prezes Banku Przemysłowo-Handlowego), Marian Turek (prezes Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa), Eugeniusz Pawełczyk (wiceprezes PARG), Lucjan Noras (prezes Centrali Zbytu Węgla) i Jacek Nowak (p.o. prezesa w Rybnickiej Spółce Węglowej).

28.01.2003 r. - Rada Ministrów przyjęła program dla górnictwa, poszerzony o postanowienia porozumienia ze stroną społeczną z grudnia.

1.02.2003 r. - spółki węglowe przekazały notarialnie 23 kopalnie oraz 9 zakładów do Kompanii Węglowej. Dyrektorzy kopalń odebrali z rąk prezesa Jarosława Klimy pełnomocnictwa. Powstała największa firma wydobywcza w Europie, zatrudniająca 85 tys. osób i posiadająca zdolności produkcyjne w wysokości 60 mln t. Rozpoczął prace zespół, mający ocenić konieczną skalę zmniejszenia produkcji węgla.

10.02.2003 r. - pierwszy spór zbiorowy w spółce. Związkowcy z Solidarności domagają się zachowania ważności układów zbiorowych obowiązujących w spółkach węglowych oraz 3-procentowych podwyżek płac.

11.02.2003 r. - pierwsza konferencja prasowa zarządu Kompanii Węglowej, podczas której podkreślono konieczność dokapitalizowania firmy, która przejęła 3,9 mld zł zobowiązań spółek węglowych, kwotą 3,5 mld zł. 

24.02.2003 r. - w kopalni Bielszowice dochodzi do zapalenia metanu. Poszkodowanych zostało 31 górników, 13 z nich było ciężko poparzonych. Jednocześnie kopalnie KW biorą wszystkie nagrody w konkursie Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

1.04.2003 r. - likwidacja Zakładu Logistyki Materiałowej w Gliwicach.

14.04.2003 r. - po fiasku dwóch tur mediacji Solidarność Kompanii Węglowej rozpoczęła trwającą pięć dni okupację siedziby Centrali. Związkowcy zapowiadają możliwość strajku także pod ziemią.

26.05.2003 r. - kilkuset związkowców z Solidarności kopalni Silesia rozpoczęło strajk pod ziemią. Poparli ich związkowcy z 13 innych kopalń KW. Po 9 dniach protestu, w porozumieniu ze związkowcami z Silesii, zarząd KW podkreślił, że nie istnieje lista kopalń do likwidacji. Protest w pozostałych kopalniach był kontynuowany do 13 czerwca i zakończył się po deklaracji ministra Jacka Piechoty, że nie będzie likwidacji kopalń od 1 lipca.

13.06.2003 r. - na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników przedstawiona zostaje informacja o realizacji restrukturyzacji, wraz z barierami zagrażającymi wykonaniu zadań. Dokument przyjęła też Rada Ministrów. Minister gospodarki, pod groźbą upadłości Kompanii Węglowej, proponuje w nim dalsze oddłużanie górnictwa, obniżanie kosztów, dostosowanie wielkości produkcji do potrzeb rynku oraz zatrudnienia do wielkości produkcji. Osobom decydującym się odejść z górnictwa proponuje się pakiet osłonowo-aktywizujący.

18.06.2003 r. - zmiany w zarządzie. Po rezygnacji prezesa Jarosława Klimy i przewodniczącej rady nadzorczej Hanny Sokół, minister gospodarki odwołał także ze stanowisk wiceprezesów Lucjana Norasa i Jacka Nowaka. Prezesem Kompanii mianowany został Maksymilian Klank, dotychczasowy prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, a funkcję szefa rady nadzorczej objął Marian Bąk. Z początkiem lipca na stanowiska wiceprezesów powołano Marka Uszko i Edwarda Rupika. Trwały prace nad programem restrukturyzacji firmy.

25.08.2003 r. - informacja zarządu o wygaszeniu wydobycia w kopalniach Bytom II, Centrum, Bolesław Śmiały i Polska-Wirek wywołuje falę protestów, także pod ziemią.

2.09.2003 r. - przeciwko decyzji zarządu przed siedzibą KW protestowało 10 tys. osób. Rozpoczęła się okupacja budynku.

W ciągu pół roku działalności KW otrzymała od rządu 500 mln zł dokapitalizowania.

11.09.2003 r. - demonstracja górników w Warszawie przerodziła się w regularną bitwę. Straty oszacowano na 200 tys. zł. Zarząd KW zapowiedział, że likwidacja kopalń nie rozpocznie się przed uchwaleniem ustawy restrukturyzacyjnej wraz z programem osłonowym.

26.09.2003 r. - górnicy blokowali przez 3 godziny ruch w 18 miejscach na Śląsku. Trwała dyskusja o przekazaniu kopalni Bolesław Śmiały do Południowego Koncernu Energetycznego SA.

22.10.2003 r. - dwie godziny trwał strajk w większości śląskich kopalń. Protestowano przeciwko rządowym planom ograniczenia wydobycia.

31.10.2003 r. - koniec okupacji siedziby Kompanii Węglowej, trwającej 65 dni. Akcja protestacyjna zawieszona została do 13 listopada.

1.11.2003 r. - likwidacja Zakładu Handlu Węglem.

17.11.2003 r. - górnicza Solidarność przeprowadziła w śląskich kopalniach 24-godzinny strajk ostrzegawczy, domagając się zmiany rządowego programu restrukturyzacji.

28.11.2003 r. - parlament zakończył prace nad ustawą o restrukturyzacji górnictwa w latach 2003-2006, która zezwalała na likwidację i łączenie kopalń oraz zawierała pakiet aktywizująco-osłonowy dla odchodzących górników. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2004 r.

20.12.2003 r. - prezes KW Maksymilian Klank i PKE Jan Kurp podpisali akt notarialny spółki ZGE Janina w Libiążu.

3.01.2004 r. - pożar w ZG Bytom II przekreśla szanse na istnienie kopalni.

15.01.2004 r. - pracownice Bolesława Śmiałego lobbują za przyłączeniem kopalni do PKE.

16.01.2004 r. - pierwszą edycję konkursu "Pracuję bezpiecznie" wygrał Mieczysław Mokwa.

1.02.2004.r. - połączenie kopalń Rydułtowy i Anna.

29.02.2004 r. - pierwsze zawody narciarskie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej.

31.03.2004 r. - zbycie kopalni Janina do Zakładu Górniczo-Energetycznego Janina.

8.04.2004. r. - zarząd KW zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Katowicach o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na nieprawidłowościach przy przekazywaniu majątku spółek węglowych do Kompanii Węglowej. Wyniki kontroli NIK wykazały, że zaniżono zobowiązania przejęte przez KW oraz wartość przejmowanego majątku. Spółki węglowe nie przekazały KW części zapasów węgla, środków produkcji, materiałów trwałych, a nawet przysługujących jej należności.

13.04.2004 r. - Wiesław Glanowski zastąpił Henrykę Pieronkiewicz na stanowisku wiceprezesa KW ds. finansów.

22.04.2004 r. - korekta rządowego programu reformy górnictwa zakłada redukcję wydobycia węgla o 7,8 mln t, a nie - jak wcześniej zakładano - o 14 mln t.

6.07.2004 r. - kilka tysięcy górników z 12 central bierze udział w manifestacji przed gmachem KW. Protestowali przeciwko projektowi nowej umowy zbiorowej i domagali się podwyżek.

29.09.2004 r. - likwidacja Zakładu Obrotu Materiałowego i Gospodarki Maszynami i Nadwiślańskiego Zakładu Zaopatrzenia i Kontaktów.

30.09.2004 r. - oddanie do użytku nowego szybu VIII w kopalni Jankowice.

2.11.2004 r. - zarząd KW wycofuje uchwałę o likwidacji kopalń Centrum, Polska-Wirek i Bolesław Śmiały.

15.11.2004 r. - KW przejęła formalnie warte ponad 433,1 mln zł udziały w 139 firmach, pozostających dotąd w dawnych spółkach węglowych.

1.12.2004 r. - likwidacja ZG Bytom II.

19.12.2004 r. - porozumienie zmierzające do ujednolicenia systemu płac w spółce.

1.01.2005 r. - połączenie kopalń Bytom III i Centrum, Silesia i Brzeszcze w dwuruchowe zakłady.

11.01.2005 r. - pięcioletnia umowa KW z PKE na dostawy 5 mln t węgla rocznie.

17.01.2005 r. - w Piaście rusza linia paczkowania węgla Retopal.

15.03.2005 r. - Kompania nadal czeka na dokapitalizowanie, aby móc spłacić 3,9 mld długów po spółkach węglowych. Zgodnie z programem rządowym miała otrzymać 1,3 -1,8 mld zł w postaci akcji należących do Skarbu Państwa. Dotąd otrzymała akcje Telekomunikacji Polskiej SA, które zbyła za 574,6 mln zł.

23.05.2005 r. - prezydentowa Jolanta Kwaśniewska zjechała pod ziemię w kopalni Bolesław Śmiały.

1.07.2005 r. - połączenie kopalń Sośnica i Makoszowy w kopalnię dwuruchową.

21.07.2005 r. - rząd zdecydował o dokapitalizowaniu Kompanii Węglowej kwotą 900 mln zł, w tym 200 mln zł w gotówce i pakietem 36,68 proc. akcji Ciechu.

31.07.2005 r. - likwidacja ruchu II kopalni Piast.

5.10.2005 r. - Kompania otrzymuje certyfikat potwierdzający prawidłowość przeprowadzania procedur przetargowych w UE.

1.01.2006 r. - Kompania wprowadziła nową strategię sprzedaży, zakładającą stworzenie składów fabrycznych, zamówienia internetowe, certyfikaty jakości towaru oraz wliczenie transportu w cenę opału.

28.01.2006 r. - ratownicy górniczy z Kompanii Węglowej wzięli udział w akcji ratunkowej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

9.02.2006 r. - z inicjatywy Kompanii w Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu utworzone zostały cztery klasy górnicze.

14.02.2006 r. - z zarządu Kompanii Węglowej odwołani zostali wiceprezesi: Roman Noga, Edward Rupik, Marek Uszko i Wiesław Glanowski. Zastąpili ich : Piotr Rykala, Marek Majcher, Jacek Nowak i Jan Dwojewski. Szefa rady nadzorczej Mariana Bąka zastąpił Edward Nowak.

27.02.2006 r. - Zbigniew Nowak został uratowany po 111 godzinach przebywania w zawale w kopalni Halemba.

18.05.2006 r. - wśród pomysłów na dokapitalizowanie Kompanii Węglowej pojawiła się koncepcja przekazania kopalni Bolesław Śmiały do Południowego Koncernu Energetycznego.

24.05.2006 r. - wiceminister gospodarki Paweł Poncyljusz wstrzymał wypłatę nagród z zysku w spółkach węglowych. Związkowcy przeprowadzili referendum strajkowe i odpowiedzieli okupacją KW i Katowickiego Holdingu Węglowego.

5.05.2006 r. - dwugodzinny strajk ostrzegawczy w całym górnictwie.

11.06.2006 r. - wiceminister Poncyliusz odwołał ze stanowiska prezesa Maksymiliana Klanka. Do dymisji podał się wiceprezes Franciszek Niezgoda.

13.07.2006 r. - kolejny pomysł na dokapitalizowanie Kompanii. Węglokoks miałby kupić za gotówkę jedną z kopalń spółki.

18.07.2006 r. - Grzegorz Pawłaszek, dotychczasowy prezes Południowego Koncernu Węglowego, został powołany na stanowisko prezesa Kompanii Węglowej.

27.07.2006 r. - załoga ruchu Silesia protestowała przeciwko planowanemu uśpieniu zakładu. W wyniku tąpnięcia w kopalni Pokój ginie czterech górników.

24.08.2006.r. - powstała Rada Pracowników.

7.09.2006 r. - Krzysztof Miśka wiceprezesem KW. Porozumienie o wypłacie nagród z zysku stanowi, że z kopalń do końca roku powinno odejść 1300 osób posiadających uprawnienia emerytalne. Dotyczyło to 12 z 17 dyrektorów Kompanii Węglowej. Pracę traci 9 z nich.

21.09.2006 r. -Artur Kosiński na stanowisku wiceprezesa.

19.10.2006 r. - początek produkcji miału ekologicznego. Z funkcji wiceprezesa odwołany został Jacek Nowak.

21.11.2006 r. - katastrofa w kopalni Halemba. Wskutek zapalenia i wybuchu metanu zginęło 23 górników.

14.11.2006 r. - obchody 25. rocznicy najdłuższego strajku w stanie wojennym, prowadzonego pod ziemią w kopalni Piast. Rada nadzorcza Kompanii po katastrofie w Halembie zapowiedziała wprowadzenie rozwiązań systemowych, wśród których jest powołanie czterech centrów wydobywczych. Wiceprezesem KW ds. ekonomiki i finansów został Henryk Reyman.

28.12.2006 r. - pracownicy Silesii przesłali do ministrów gospodarki i skarbu projekt utworzenia spółki pracowniczej na bazie kopalni.

18.01.2007 r. - KW zakończyła 2006 r. stratą wynoszącą 60 mln zł.

W śląskich kopalniach odbyło się referendum dotyczące organizacji strajku generalnego w wypadku przyjęcia nie akceptowanej przez związki "Strategii dla górnictwa". Do strajku nie dochodzi, bo strony dogadały się w sprawie zapisów Strategii.

1.02.2007 r. - początek funkcjonowania czterech centrów wydobywczych, w których skupione zostały kopalnie Kompanii.

22.02.2007 r. - Szkoła Eksploatacji Podziemnej uznała, że w 2006 r. Ziemowit był najlepszą, Piekary najbardziej bezpieczną, a Bolesław Śmiały osiągającą największy postęp kopalnią.

16.03.2007 r. - wręczenie KW certyfikatu Kwalifikowane Paliwo Węglowe dla produkowanych przez spółkę węgli ekologicznych.

19.03.2007 r. -podpisanie z Południowym Koncernem Węglowym listu intencyjnego w sprawie powstania zakładu głębokiego przetwórstwa węgla.

12.04.2007 r. - szkocka spółka Gibson Group poinformowała o swoim zainteresowaniu zakupem kopalni Silesia.

13.04.2007 r. - otwarcie nowej stacji odmetanowania w kopalni Sośnica-Makoszowy.

9.05.2007 r. - umowa KW z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie zamiany pakietu akcji Ciechu na akcje KGHM, ZA Puławy, Ruchu i Kopeksu. Wartość otrzymanych akcji to 735 mln zł. Brakującą sumę resort skarbu ma dopłacić gotówką.

10.07.2007 r. - sprzedaż akcji Ruchu za 176 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań dawnych spółek węglowych wobec ZUS.

1.08.2007 r. - połączenie kopalń Halemba i Polska-Wirek.

2.08.2007 r. - Rada Ministrów przyjęła "Strategię dla górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2013".

3.09.2007 r. - wprowadzenie systemu awizacji przy zakupie węgla.

1.10.2007 r. - w kopalni Bobrek-Centrum otwarto automatyczną linię do paczkowania ekogroszku.

2.10.2007 r. - umowa o przekazaniu Bolesława Śmiałego do Południowego Koncernu Węglowego.

31.10.2007 r. - przejęcie 50 proc. udziałów w Haldeksie.

26.11.2007 r. - rada nadzorcza przyjęła strategię firmy na lata 2007-2015, która zakładała obniżenie wydobycia węgla z 50 mln t do 44 mln t, zbycie Silesii i Bolesława Śmiałego oraz zmniejszenie zatrudnienia do 50 tys. osób.

27.11.2007 r. - ogłoszenie pogotowia strajkowego w ramach trwającego sporu zbiorowego na tle płacowym.

3.12.2007 r. - premier Donald Tusk zjechał na dół w kopalni Bobrek-Centrum.

17.12.2007 r. - dobowy strajk w kopalniach Kompanii Węglowej. Kolejne tury negocjacji płacowych zakończone fiaskiem. Związki grożą strajkiem generalnym.

20.12.2007 r. - odwołanie wiceprezesów: Artura Kosińskiego, Krzysztofa Miśki i Tomasza Rogali. Ten ostatni zajmował stanowisko zaledwie przez kilka miesięcy.

3.01.2008 r. - porozumienie płacowe gwarantujące podwyżki płac od 14 do 15,6 proc., w zależności od stanowiska.

14.01.2008 r. - nowi wyłonieni w konkursie wiceprezesi Kompanii Węglowej: Mirosław Kugiel (sprzedaż i marketing), Piotr Rykala (polityka społeczna) i Jacek Korski (przekształcenia strukturalne).

28.01.2008 r. - w skład zarządu powołano Włodzimierza Mikodę, który odpowiadał za zabezpieczenie środków produkcji.

1.02.2008 r. - obchody 5-lecia Kompanii Węglowej.

26.02.2008 r. - Gibson Group złożył gwarancje bankowe, których zażądał zarząd KW w związku z planowaną sprzedażą kopalni Silesia.

9.03.2008 r. - rada nadzorcza wyraziła zgodę na sprzedaż Silesii, wycenionej na 111,5 mln zł.

13.03 2008 r. - uruchomienie upadowej odstawczo-transportowej w kopalni Marcel.

18.03.2008 r. - przy zaangażowaniu Kompanii Węglowej reaktywowany został konkurs wiedzy górniczej dla uczniów "O Złotą Lampkę".

31.04.2008 r. - konkurs na stanowiska prezesa i sześciu członków zarządu KW.

28.03.2008 r. - umowa o utworzeniu klas górniczych w Radlinie

25.04.2008 r. - rada nadzorcza wyłoniła zarząd VII kadencji. W jego skład weszli Mirosław Kugiel - prezes, oraz wiceprezesi: Jacek Korski (restrukturyzacja), Piotr Rykala(praca), Marek Majcher (produkcja), Włodzimierz Mikoda (zabezpieczenie środków produkcji), Zbigniew Paprotny (handel)i Ewa Malek-Piotrowska (finanse). Nowy zarząd rozpoczął pracę w czerwcu.

9.05.2008 r. - parafowanie umowy sprzedaży kopalni Silesia przez Gibson Group.

14.06.2008 r. - Kompania Węglowa i koncern energetyczny RWE podpisały umowę o współpracy przy budowie elektrowni w Woli. (FOTO)

1.07.2008 r. - po rezygnacji Marka Majchera na stanowisku zastąpił go Marek Uszko

8.07.2008 r. - unieważnienie przetargu na sprzedaż Silesii.

11.07.2008 r. - Kompania Węglowa organizowała pomoc dla ofiar polskiego autokaru w Serbii, którym jechały rodziny górników z kopalni Ziemowit.

1.08.2008 r. - połączenie kopalń Halemba i Wirek w kopalnię dwuruchową.

28.08.2008 r. - w 50. rocznicę katastrofy w kopalni Makoszowy odsłonięto przed nią pomnik poświęcony tamtym wydarzeniom.

4.09.2008 r. - w kopalni Szczygłowice zawalił się szyb wentylacyjny.

20.09.2008 r. - piknik z okazji 5-lecia Kompanii Węglowej.

30.10.2008 r. - zakończył prace zespół oceniający sytuację kopalni Silesia.

7.01.2009 r. - decyzja o ponownym wystawieniu na sprzedaż Silesii. Kompania czeka na 416 mln zł dokapitalizowania i zapowiada przyjęcie do pracy 4100 osób.

31.03.2009 r. - wpłynęły dwie oferty na zakup Silesii.

2.04.2009 r. - porozumienie płacowe, oprócz dopłat do dniówek, wprowadza ujednolicenie deputatu węglowego do 8 t rocznie.

15.04.2009 r. - parafowanie umowy z RWE w sprawie powołania spółki celowej do budowy elektrowni w Woli.

20.04.2009 r. - oferta wstępna koncernu Enea na zakup Silesii.

30.04.2009 r. - Kompania Węglowa spłaciła całość zobowiązań dawnych spółek węglowych wobec gmin. Wraz z odsetkami kwota ta wyniosła 665,4 mln zł. Spółka opracowuje plan antykryzysowy, zakładający zmniejszenie produkcji.

1.06.2009 r. - w kopalni Szczygłowice uruchomiono silnik gazowy zasilany metanem.

8.06.2009 r. - Enea wycofała się z transakcji zakupu Silesii, procedurę zbycia zamknięto. Kompania Węglowa odstąpiła od wniesienia Bolesława Śmiałego do PKW.

18.06.2009 r. - Kompania Węglowa otrzymała tytuł Firmy Wysokiej Reputacji, przyznawany przez miesięcznik Forbes.

1.08.2009 r. - likwidacja ruchu Wirek.

19.08.2009 r. - podpisanie umowy założycielskiej spółki RWE Elektrownia Czeczott.

15.09.2009 r. - Silesia ponownie wystawiona na sprzedaż. Zarząd ogłosił publiczne zaproszenie do rokowań. Umowa z Chugoku Elektric Power w sprawie sprzedaży przez KW zredukowanych jednostek emisji.

28.10.2009 r. - o zakup Silesii starają się dwie spółki: PG Silesia, założona przez pracowników, oraz Alpha Construction AG.

23.12.2009 r. - do procedury negocjacyjnej sprzedaży kopalni Silesia dopuszczono obu oferentów. Kompania podpisała list intencyjny z Tauronem w sprawie wniesienia do koncernu Bolesława Śmiałego.

26.01.2010 r. - PG Silesia jedynym oferentem w procedurze sprzedaży kopalni Silesia.

1.02.2010 r. - połączenie kopalń Knurów i Szczygłowice w kopalnię dwuruchową.

18.02.2010 r. - czeski holding EPH łączy siły z PG Silesia w batalii o zakup kopalni.

20.05.2010 r. - Kompania Węglowa włączyła się w akcję przeciwpowodziową w województwie śląskim i małopolskim. Wydatki na ten cel wyniosły 10 mln zł.

27.05.2010 r. - walne zgromadzenie KW wyraziło zgodę na sprzedaż kopalni Silesia. Dwa trwające w spółce spory zbiorowe dotyczą kwestii płacowych i wznowienia przyjęć do pracy.

29.06.2010 r. - umowa wstępna sprzedaży Silesii. Zlecono analizy dotyczące dalszego funkcjonowania kopalni Halemba-Wirek.

5.08.2010 r. - strona społeczna, nieakceptująca projektu "Strategii" spółki, powołała sztab protestacyjno-strajkowy i zapowiedziała referendum. Mediacji podjął się wojewoda Zygmunt Łukaszczyk.

30.08.2010 r. - Kompania Węglowa złożyła w Ministerstwie Gospodarki wnioski o dofinansowanie inwestycji początkowych. Wnioski mówiły o 18 zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę 200 mln zł.

2.09.2010 r. - referendum strajkowe i wybory do Rady Pracowników.

16.09.2010 r. - porozumienie ze stroną społeczną gwarantowało uchylenie "Strategii", zakładającej ograniczenie mocy wydobywczych.

21.09.2010 r. - minister gospodarki odwołał Mirosława Kugiela ze stanowiska prezesa Kompanii Węglowej. Obowiązki prezesa objął wiceprezes Jacek Korski.

6.10.2010 r. - na podstawie wniosków zespołu roboczego zarząd podjął uchwałę, dającą szansę funkcjonowania kopalni Halemba-Wirek.

11.10.2010 r. - wszystkie kopalnie KW wyposażone zostały w półautomatyczne defibrylatory zewnętrzne.

18.10.2010 r. - prezes UOKiK wydał zgodę na dokapitalizowanie Kompanii akcjami huty Łabędy. 93,33 proc akcji wartych jest 287,8 mln zł. Minister gospodarki zaakceptował podział środków na dofinansowanie inwestycji początkowych. Kompania na 11 zadań otrzymała 124,96 mln zł.

9.12.2010 r. - podpisanie umowy wieńczącej procedurę sprzedaży kopalni Silesia.

1.01.2011 r. - KW przystąpiła do stowarzyszenia Central Europe Energy Partners.

25.01.2011 r. - rozpoczął się program dobrowolnych odejść dla pracowników administracji. Do końca kwietnia skorzystało z niego 311 osób.

4.04.2011 r. - rada nadzorcza rozpisała konkurs na zarząd VIII kadencji.

6.06.2011 r. - rada nadzorcza Kompanii Węglowej powierzyła stanowisko prezesa Joannie Strzelec-Łobodzińskiej. W skład zarządu weszli także: Krzysztof Brejdak (ds. integracji i rozwoju), Ewa Malek-Piotrowska (ds. finansowych), Zbigniew Paprotny (ds. handlu), Piotr Rykala (ds. pracy), Marek Uszko (ds. produkcji).

12.06.2011 r. - zarząd Kompanii Węglowej zdecydował, że Bolesław Śmiały nie zostanie wniesiony do Tauronu.

2.08.2011 r. - po awarii budowlanej w bytomskim Karbiu, pomimo prowadzenia wydobycia zgodnie z koncesją i planem ruchu, Kompania Węglowa nie uchyla się od odpowiedzialności za naprawę szkód.

15.09.2011 r. - Kompania Węglowa ogłosiła chęć budowy, wraz z partnerem strategicznym, elektrowni węglowej.

21.09.2011 r. - warunkowa umowa sprzedaży akcji huty Łabędy Węglokoksowi.

26.09.2011 r. - ugoda z Urzędem Miasta w Bytomiu w sprawie przeznaczenia 24,5 mln zl na budowę i remont mieszkań dla mieszkańców dzielnicy Karb.

16.11.2011 r. - warunkowa umowa sprzedaży udziałów Zakładu Wzbogacania Węgla Julian sp.z o.o. na rzecz Węglokoksu.

13.12.2011 r. - warunkowa umowa sprzedaży akcji Węglozbytu Węglokoksowi.

16.12.2011 r. - rada nadzorcza przyjęła strategię KW, w której założono oparcie funkcjonowania firmy na trzech liniach biznesowych: wydobyciu, ochronie środowiska i energetyce.

1.01.2012 r. - likwidacja centrów wydobywczych i większe uprawnienia dla dyrektorów kopalń.

26.01.2012 r. - starania o dziewięć nowych koncesji na wydobycie węgla i zmianę trzech kolejnych.

1.02.2012 r. - prof. Maciej Kaliski zastąpił Aleksandrę Magaczewską na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej.

16.02.2012 r. - porozumienie płacowe, regulujące kwestię deputatu węglowego we wszystkich kopalniach, krokiem w stronę nowego układu zbiorowego pracy.

11.04.2012 r. - zakończenie wydobycia w ruchu Anna. (FOTO)

16.04.2012 r. - utworzenie funduszu pożyczkowego dla żon i wdów po górnikach KW.

15.05.2012 r. - podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Joanna Strzelec-Łobodzińska poinformowała o zamiarze budowy nowej kopalni na Lubelszczyźnie.

6.06.2012 r. - certyfikat Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu dla Kompanii.

13.07.2012 r. - spółka odpowiedziała pozytywnie na wezwanie do sprzedaży 9,9 proc. akcji zakładów Azotowych Puławy.

4.09.2012 r. - Kompania Węglowa nagrodzona tytułem Firmy Roku, przyznanym przez Radę Programową Forum Ekonomicznego w Krynicy.

5.10.2012 r. - rezygnacja wiceprezesów Ewy Malek-Piotrowskiej i Zbigniewa Paprotnego. KW przejęła Centrum Informatyki sp. z o.o. w Tychach.

22.10.2012 r. - Ministerstwo Środowiska udzieliło Kompanii Węglowej koncesji na poszukiwanie złóż węgla na Lubelszczyźnie.

14.11.2012 r. - inauguracja kształcenia górniczego w Zabrzu.

1.01.2013 r. - Wojciech Kotlarek objął stanowisko wiceprezesa ds. handlu i marketingu.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

Google-ad id 8
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • WFWHL
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Europa wraca do węgla
18 czerwca 2021
28176
Wyłączenie Turowa może mieć katastrofalne dla Europy skutki
15 czerwca 2021
24707
Fedrują najgłębiej położoną ścianę w historii polskiego górnictwa węglowego
17 czerwca 2021
24007
Rząd zapowiada, że nie zaakceptuje nowych kopalń węgla
15 czerwca 2021
14616
Grożą nam miliardy kar
19 czerwca 2021
11532
Fedrują na dwie ściany, dwie kolejne szykują
16 czerwca 2021
11101
Halemba rozjeżdża ściany
19 czerwca 2021
10797
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Twoje urządzenie:
Partnerzy portalu