Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura górnicza
Chciałbym Panią zapytać czy mogę ubiegać się o emeryturę górniczą. Ma 58 lat , Pracę podjąłem w 1983 roku z tego na dole kopalni przepracowałem 12 lat z przerwą na roczną służbę wojskową .Cały czas pracuję do dnia dzisiejszego. Czy mogę skorzystać z art. 50 a ustawy emerytalnej górniczej
Ekspert ZUS odpowiada:
Zacznę od przypomnienia, komu i na jakich warunkach przysługuje emerytura górnicza ze względu na wiek 55 lat. Emerytura ta przysługuje między innymi pracownikom, którzy spełnili łącznie następujące warunki: osiągnęli 55 lat i mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust.1 ustawy emerytalnej. Do pracy równorzędnej z pracą górniczą, można zaliczyć jedynie okresy wymienione w art. 50c ust. 2 ustawy emerytalnej, czyli zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędzie górniczym, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno – technicznych w określonych w ustawie podmiotach górniczych, pod warunkiem uprzedniego przepracowania w tych podmiotach górniczych co najmniej 10 lat pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego, a także w kopalniach otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru ruchu i kierownictwa ruchu. Za pracę równorzędną z pracą górniczą uznaje się także zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace górnicze przeszli w związku z likwidacją kopalni. Dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. emerytura górnicza przysługuje, jeżeli nie przystąpili do jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych albo zgłosili wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Z podanych informacji wynika, że nie posiada Pan 25 lat pracy górniczej, co w tych okolicznościach nie daje podstaw do nabycia prawa do emerytury górniczej.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu