Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Odrabianie l4
czy dni chorobowego odrabia się w stosunku 1 do 1 np. przez 25 lat pracy miałem 140 dni chorobowego , czy mam odrobić 140 dni
Ekspert ZUS odpowiada:
Pracownik, który wykonuje pracę górniczą stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią i praca ta do uprawnień do górniczej emerytury jest liczona okresem tj. od dnia rozpoczęcia pracy do dnia jej zakończenia, co do zasady powinien odpracować każdy dzień zwolnienia lekarskiego. Należy jednak pamiętać, że jeżeli niezdolność do pracy jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i z tego tytułu pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne, to okres tej niezdolności do pracy może być zaliczony do pracy górniczej uprawniającej do górniczej emerytury bez względu na wiek, jednakże na warunkach określonych w ustawie emerytalnej. W takim przypadku okresy niezdolności do pracy związane z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową muszą być bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, a ponadto muszą przypadać w czasie, gdy nadal trwa stosunek pracy z pracownikiem. Aby ustalić dokładnie jaki okres pracy brakuje do uzyskania uprawnień emerytalnych, proponuję złożyć w ZUS wniosek o górniczą emeryturę i do wniosku dołączyć zaświadczenia pracy potwierdzające okresy pracy górniczej i okresy niezdolności do pracy. ZUS przeanalizuje Pana sprawę i wyda decyzję, w której przedstawi, jaki okres pracy górniczej brakuje do nabycia prawa do górniczej emerytury.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu