Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Stanowisko inspektora
Witam, mam pytanie odnośnie stanowiska Inspektora Technologii Górniczej p.z. z ilością zjazdów 4, czy jest taka osoba uprawniona po 25l. pracy w górnictwie do przejścia na emeryturę i jakie są warunki przejścia na tym stanowisku? Pozdrawiam. Rafał
Ekspert ZUS odpowiada:
Pracownikowi - mężczyźnie, który nie wykonuje pracy górniczej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, górnicza emerytura przysługuje w wieku 50 lub 55 lat, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął 55 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w ustawie emerytalnej lub osiągnął 50 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Przy ustalaniu co najmniej 10 - lub 15-letniego okresu pracy górniczej, okresy pracy górniczej liczy się w wymiarze pojedynczym. Okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą, wymienione są w ustawie emerytalnej. Przypomnę że za pracę górniczą zgodnie z ustawą uważa się pracę, która jest wykonywana pod ziemią przez co najmniej połowę dniówek roboczych w miesiącu. Za pracę górniczą i to bez potrzeby przedstawienia wykazu dniówek przepracowanych pod ziemią, uznaje się także pracę na stanowiskach kierownictwa lub dozoru ruch pod ziemią. Jeżeli praca, którą Pan wykonuje, jest pracą na stanowisku dozoru ruchu pod ziemią ściśle określoną w Zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i w kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą - ZUS zaliczy okresy tej pracy do pracy górniczej. Zachęcam do odwiedzenia najbliższej placówki ZUS, w której uzyska Pan szczegółowe wyjaśnienia.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu