Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Obliczenie stażu do emerytury górniczej
Witam, na dzień 3108 2017 posiadam 22 lata i 15 dni zaliczonej pracy górniczej.Pytanie : przy założeniu że będę pracował bez zwolnień lekarskich i wszystkie dniówki przodkowe ( czyli 1 rok za 1,5 ) jak długo jeszcze muszę pracować na emeryturę górniczą. Dodam , że mam 58 lat W moim oddziale ZUS powiedziano mi , że miesiąc w ZUS są to 22 dniówki przepracowane bezpośrednio w przodku w przodku czy nie jest to błędna informacja ? a jeśli tak to jak długi jest miesiąc ZUS w przypadku pracy zaliczanej jako przodkowa . Pozdrawiam serdecznie Edward Popławski
Ekspert ZUS odpowiada:
Zakładając, że posiada Pan 22 lata i 15 dni pracy górniczej np. jako górnik pod ziemią, to do 25 lat takiej pracy brakuje Panu 2 lata, 11 miesięcy i 15 dni takiej pracy. Przy obliczaniu okresów pracy, stosuje się zasady wynikające z § 31 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, zgodnie z którymi, dodaje się osobno dla każdego okresu poszczególne lata, miesiące i dni. Okres niepełnych miesięcy oblicza się w dniach. Sumę dni zamienia się na miesiące. Za miesiąc przyjmuje się 30 dni kalendarzowych. Sumę miesięcy, czyli 12 miesięcy zamienia się na lata. Ponieważ niektóre okresy pracy górniczej, które do uprawnień do górniczej emerytury zalicza się w wymiarze półtorakrotnym, powiększają ogólny staż pracy górniczej, zatem okres pracy brakujący do 25 lat, może okazać się krótszy. Przywołane wyżej rozporządzenie wskazuje także, w jaki sposób wylicza się okres pracy górniczej, gdy praca górnicza tak zwana przodkowa została podana w dniówkach roboczych a nie okresem. W takim przypadku sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze, a za okresy przed dniem 1 stycznia 1981 r. — 25 dni roboczych. Niestety nie podam Panu jaki okres pracy powinien Pan przepracować w przodkach węglowych, gdyż o uprawnieniach w indywidualnej sprawie rozstrzyga ZUS w drodze decyzji organu rentowego. Na przykładzie podam tylko, jak przedstawia się wyliczenie okresu pracy, w którym występują dniówki przodkowe. Przykład: Okres pracy górniczej 3 lata, 2 miesiące i 18 dni w tym, 488 dniówek przodkowych. 488 dni : 22 dni = 22 miesiące i 4 dni (22 x 22 = 484 i 488 - 484 = 4). 22 miesiące to 1 rok i 10 miesięcy. Po przeliczeniu 488 dniówek otrzymujemy okres pracy wynoszący 1 rok, 10 miesięcy i 4 dni. Następnie z okresu pracy górniczej 3 lat, 2 miesięcy i 18 dni odliczamy 1 rok, 10 miesięcy i 4 dni i pozostaje okres wynoszący 1 rok, 4 miesiące i 14 dni. Zatem okres 1 roku, 10 miesięcy i 4 dni zaliczamy na uprawnienia do emerytury górniczej w wymiarze półtorakrotnym, natomiast pozostały okres 1 roku, 4 miesięcy i 14 dni pojedynczo. W tym przykładzie łącznie z okresem zaliczanym w wymiarze półtorakrotnym okres pracy górniczej wynosi: 1 rok, 4 miesiące i 14 dni plus 2 lata, 9 miesięcy i 6 dni (1 i ½ z 1 roku, 10 miesięcy i 4 dni to 2 lata, 9 miesięcy i 6 dni) łącznie 4 lata, 1 miesiąc i 20 dni.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu