Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura 50 lat
W 2018 r. kończę 50 lat. Na kopalni pracuję 17 lat i 6 miesięcy. Dniówek 1,8 posiadam 2600,chorobowe ( L-4) 405 dni. Przed zatrudnieniem w kopalni pracowałem 5 lat na zakladzie przeróbczym kopalni oraz 9 lat jako pracownik budowlany. Czy mogę się ubiegać o emeryturę w wieku 50 lat i jak to obliczyć? Dziękuję za poradę.
Ekspert ZUS odpowiada:
Z pewnością chodzi Panu o górniczą emeryturę, która przysługuje w wieku 50 lat. Jak już wielokrotnie informowałam, aby nabyć uprawnienia do górniczej emerytury, należy spełnić łącznie wszystkie warunki. Ubezpieczony który ukończy 50 lat dodatkowo powinien posiadać co najmniej 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej liczonej pojedynczo. Okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą są wymienione w art. 50c ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej i jest to katalog zamknięty. Dodam tylko w skrócie, że pracą równorzędną z pracą górniczą jest praca w urzędach górniczych związana z wykonywaniem czynności inspekcyjno - technicznych pod ziemią w kopalniach lub praca niegórnicza do 5 lat, wykonywana w związku z likwidacją kopalni. Ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948r. prawo do górniczej emerytury przysługuje, jeśli nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Jak wiadomo, przy ustalaniu prawa do emerytury, niektóre okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym. W ten sposób powiększa się ogólny staż pracy górniczej. W przypadku gdy praca górnicza tak zwana przodkowa została podana w dniówkach roboczych a nie okresem, należy dokonać przeliczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 31 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Zatem, sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze, a za okresy przed dniem 1 stycznia 1981 r. — 25 dni roboczych. Dla potwierdzenia faktycznego okresu pracy górniczej, proponuję jak zwykle złożyć formalny wniosek w ZUS i to jeszcze przed ukończeniem wieku emerytalnego. Po analizie zaświadczeń pracy złożonych do wniosku, zostanie wydana decyzja w sprawie emerytury wraz z zestawieniem okresów pracy górniczej, po odliczeniu okresów niezdolności do pracy i po przeliczeniu dniówek przodkowych.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu