Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura
Witam. Pracuję od 1990r. Na poczatku pracowałem jako ślusarz pod ziemią, Od 2003-2009 pracowałem na stanowisku Sygnalista szybowy pod ziemią ,od 2010 pracuję jako Maszynista Wyciągowy pod ziemią.Mam udokumentowane przez zus 11lat,6 m-cy, pracy górniczej. Czy w wieku 50 lat mogę przejść na emeryturę?
Ekspert ZUS odpowiada:
Praca na stanowiskach sygnalisty szybowego i maszynisty wyciągowego zasadniczo jest wykonywana w systemie rotacyjnym - częściowo pod ziemią, a częściowo na powierzchni i jest zaliczana do pracy górniczej tak zwanej mieszanej. Pracownicy, którzy taką pracę wykonują mogą przejść na górniczą emeryturę np. ze względu na ukończony wiek 50 lat, jeżeli posiadają 25 lat pracy górniczej, łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej liczonej w wymiarze pojedynczym. Dodam, że okresy pracy równorzędnej z pracą górniczą zostały wymienione w ustawie emerytalnej i dotyczą zatrudnienia na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, związanego z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w zakładach górniczych. Ponadto do pracy równorzędnej zalicza się zatrudnienie przy innych pracach do 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace górnicze przeszli w związku z likwidacją kopalni. Ustawa emerytalna określa szczegółowo, na jakich warunkach okresy te zalicza się przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury ze względu na wiek. Ponadto prawo do górniczej emerytury przysługuje, jeżeli pracownik nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem Zakładu, na dochody Budżetu Państwa. Uprawnienia do emerytury stwierdza w drodze decyzji organ rentowy, na podstawie zgłoszonego wniosku i dostarczonej dokumentacji potwierdzającej okresy pracy górniczej oraz pracy równorzędnej z pracą górniczą i pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotym - o ile okresy pracy równorzędnej i pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotym występowały. Proponuję już teraz zgłosić we właściwej jednostce ZUS wniosek o górniczą emeryturę zaznaczając, iż dotyczy emerytury ze względu na wiek 50 lat. ZUS dokona analizy wniosku i wyda decyzję, w której wskaże udowodniony okres pracy uprawniający do emerytury oraz poinformuje o warunkach nabycia prawa do górniczej emerytury.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu