Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Działalność na emeryturze górniczej
Obecnie pracuję na kopalni i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W najbliższym czasie przechodzę na emeryturę górniczą i dalej chciałbym prowadzić działalność. Wiem, że muszę płacić dalej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Mój niepokój wzbudzają limity przychodu, przy których mogę mieć zawieszoną emeryturę. Niestety nie wynika to faktu wysokiego dochodu a z tego, że mój przychód jest obarczony dużymi kosztami materiałów. Żeby zarobić 2tys.(dochód) muszę mieć przychód ok. 7 tys. Z mojej interpretacji przepisów wynika, że przy takim przychodzie (w skład którego wchodzą koszty, nie jest to dochód) zostanie mi zawieszona emerytura, czyli pracując jestem ok. 1,5 tys "do tyłu". Czy moja interpretacja jest słuszna? Pozdrawiam
Ekspert ZUS odpowiada:
Sytuacja wygląda tak, że ubezpieczony który jest uprawniony do wcześniejszej emerytury (tj. emerytury przyznanej w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący) i jednocześnie osiąga przychody – podlega rozliczeniu (art. 104 ust. 1 ustawy emerytalnej) z tytułu działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, niezależnie od tego, czy opłacane są składki na te ubezpieczenia, czy też nie. Chodzi tu zatem o przychód uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz kwotami pobranych np. zasiłków chorobowych, wynagrodzeń, świadczeń rehabilitacyjnych. W przypadku emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, za przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. kwota zdeklarowana, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na dany rok. Z uwagi na to, że próg zmniejszenia świadczenia (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) jest wyższy niż minimalna deklarowana podstawa wymiaru składki tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, praktycznie osobom uprawnionym do emerytury lub renty prowadzącym pozarolniczą działalność nie zmniejsza się i nie zawiesza wypłaty emerytury lub renty. Jednak w przypadku osiągania przychodów z kilku działalności np. umowy o pracę i pozarolniczej działalności gospodarczej – przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń, sumuje się wszystkie przychody z różnych tytułów. W tym przypadku sumowaniu podlega przychód z tytułu umowy o pracę, a z tytułu działalności gospodarczej – przychód zadeklarowany, nie niższy niż 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Podsumowując: Jeżeli będzie Pan osiągać przychód tylko z tytuł prowadzonej pozarolniczej działalności, w celu dokonania rozliczenia świadczenia, składa Pan w ZUS oświadczenie o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek z tego tytułu, w kwocie nie niższej niż 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na dany rok. To spowoduje, że świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. I jeszcze jedna dodatkowa informacja. Dla osób, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności - stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu