Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Odrabianie zetek
Bardzo proszę odnieść się w sposób jednoznaczny do pytania zadanego 6 września: ...Pracuję w firmie okołogórniczej SIG i jako pracownicy jesteśmy zmuszani do pracy w soboty a następnie do wybierania tzw. "zetek" w ciągu tygodnia. Proszę o wyjaśnienie mechanizmu obliczania dniówek do emerytury. Dla uproszczenia jeśli: przepracuję sobotę 3 września a następnie wezmę wolne za ten dzień tzw. zetkę w pon. 5 września to będę musiał ten dzień odrobić przy przejściu na emeryturę ?... Będę musiał odrabiać ten dzień czy nie ?? Serdecznie dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.
Ekspert ZUS odpowiada:
Przy ustalaniu stażu uprawniającego do emerytury górniczej, rozliczanie czasu pracy górniczej może przebiegać na trzy różne sposoby, w zależności od stanowiska i rodzaju emerytury. Czas pracy górniczej można zatem rozliczać: • okresem od… do…, • miesięczne, • kwartalne. Sposób od …do …. stosujemy, jeżeli ubezpieczony jest zatrudniony np. jako górnik pod ziemią lub np. jako sztygar pod ziemią i ubiega się o emeryturę górniczą bez względu na wiek. W takim przypadku do pracy górniczej zaliczony będzie cały okres pracy na tych stanowiskach tj. od… do….. – wyrażony w latach, miesiącach i dniach. Bez znaczenia pozostaje fakt, że w tym czasie wykonywał także pracę np. w soboty, niedziele czy święta. Podobnie, gdy pracownik zatrudniony na stanowisku dozoru ruchu pod ziemią np. nadsztygar górniczy pod ziemią (praca górnicza mieszana tj. częściowo wykonywana pod ziemią, a częściowo na powierzchni - stanowisko wymienione w Zarządzeniu Nr 9 MPiH z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią…) ubiega się o emeryturę górniczą ze względu na wiek. Do pracy górniczej w tym przypadku także będzie zaliczony cały okres pracy na stanowisku tj. od… do….. – wyrażony w latach, miesiącach i dniach. Inaczej jednak będzie, jeżeli zakwalifikowanie pracy na danym stanowisku uzależnione jest od przedstawienia miesięcznego wykazu dniówek przepracowanych pod ziemią (zjazdów pod ziemię). W zależności od konkretnego stanu faktycznego, praca górnicza będzie podlegać rozliczeniu w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Wówczas analiza każdego miesiąca lub kwartału pod kątem zaliczenia do pracy górniczej, będzie uzależniona od ilości dni przepracowanych pod ziemią w danym miesiącu lub w danym kwartale. W tych przypadkach przepracowane niedziele i święta wlicza się do miesięcy (kwartałów), w których faktycznie zostały przepracowane, natomiast nie wlicza się dni wolnych otrzymanych za przepracowane niedziele i święta.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu