Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Kiedy na emeryturę?
Mam 52 lata. Przez kilkanaście lat pracowałem na powierzchni kopalni w administracji. Później przez 8 lat i 10 miesięcy byłem zatrudniony jako starszy inspektor pod ziemią ds. gospodarki maszynami, które to stanowisko jest w wykazie stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. W tym czasie są 3 miesiące, w których mam mniej niż połowę dniówek podziemnych w miesiącu. Czy te miesiące będą mi zaliczone do stażu emerytury górniczej? Następnie od 12 lat i 3 miesięcy do dnia dzisiejszego pracuję jako starszy inspektor pod ziemią, na stanowisku, które nie jest w w/w wykazie stanowisk, ale w tym czasie (oprócz 7 miesięcy) miałem co najmniej połowę zjazdów w miesiącu. Kiedy będę mógł przejść na emeryturę górniczą pracując na tych samych zasadach na obecnym stanowisku?
Ekspert ZUS odpowiada:
Aby nabyć uprawnienia do emerytury górniczej ze względu na wiek, to oprócz warunku wieku 50 lub 55 lat, należy udowodnić odpowiednią ilość okresów pracy górniczej – 25 lat łącznie z okresami pracy równorzędnej (o ile takie okresy występują), a w tym co najmniej 15 lat samej pracy górniczej (10 lat takiej pracy dla wieku 55 lat). Ponadto osoby ur. po dniu 31 grudnia 1948 r., które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego aby uzyskać prawo do emerytury, są zobowiązane do złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Dla potrzeb kwalifikacji okresu zatrudnienia pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu kopalń – jako pracy górniczej uwzględnianej przy ustalaniu uprawnień do górniczej emerytury ze względu na wiek – wystarczającym jest, że stanowisko ujęto w wykazie określonym w zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią… W tym przypadku nie jest wymagane przedstawienie miesięcznego wykazu zjazdów pod ziemię, gdyż cały okres pracy na danym stanowisku podlega zaliczeniu. Jeżeli był pan zatrudniony pod ziemią na stanowisku wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego określonego w załączniku nr 1 ww. zarządzenia – wykaz B pkt 5 (starszy inspektor gospodarki maszynami pod ziemią) – to okres tej pracy uznaje się za pracę górniczą. Stanowisko starszego inspektora pod ziemią (bez określenia specjalności), nie figuruje w przywołanym zarządzeniu. Uznanie tego okresu za okres pracy górniczej tzw. mieszanej może nastąpić tylko pod warunkiem udokumentowania wykazami zjazdów pod ziemię, że ich liczba wynosiła co najmniej połowę dniówek roboczych w miesiącu. Proponuję wystąpić z wnioskiem o emeryturę do właściwej jednostki ZUS.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu