Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Witam, mam pytanie odnośnie zatrudnienia pracowników dozoru. Mam 45 lat pracuję na kopalni od 11.06.1991r. początkowo w charakterze elektryka pozaprzodkowego p/z, od grudnia 1996r. w charakterze osoby dozoru ruchu elektrycznego pozaprzodkowego p/z, od października 2008r. w charakterze inspektora bhp p/z, a od maja 2009r. do nadal w charakterze nadsztygara bhp p/z. Praca w bhp wymaga pracy z dokumentacją wypadkową i przeprowadzenia kontroli stanowisk pracy i miejsc wypadków p/z. Zjazdy wykonywane 12 w ciągu miesiąca w dni czarne. W miesiącu przepracowuję dwie niedziele, za które wybierany jest dzień wolny w czarne dni. Okres rozliczeniowy jest miesięczny. Czy miesiąc zaliczany jest jako miesiąc pracy górniczej. W okresie pracy nie przebywałem na chorobowym. Kiedy będzie przysługiwała mi emerytura górnicza.
Ekspert ZUS odpowiada:
Praca pod ziemią dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń na stanowiskach określonych w Zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą (Dz. Urz. MPiH z 1 lipca 1995 r. Nr 1, poz. 4) - jest pracą górniczą w rozumieniu ustawy emerytalnej (art. 50a ust. 1 pkt 5 ustawy). W załączniku Nr 1 przywołanego zarządzenia figuruje zarówno stanowisko inspektora bhp jako stanowisko średniego dozoru ruchu zakładu górniczego, jak i stanowisko nadsztygara bhp, jako stanowisko wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego. To oznacza, że praca pod ziemią na tych stanowiskach jest pracą górniczą – bez potrzeby przedkładania miesięcznego wykazu zjazdów pod ziemię. Charakter pracy na tych stanowiskach (wykonywanej częściowo pod ziemią, a częściowo na powierzchni) uprawnia do przejścia na górniczą emeryturę po osiągnięciu określonego wieku tj. 50 lub 55 lat i po spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie emerytalnej. Zgodnie z art. 50a ustawy, górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: - ukończył 55 lat życia; - ma okres pracy górniczej wynoszący 25 lat dla mężczyzn, łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej. Druga możliwość to ukończenie 50 lat życia i udowodnienie 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w ustawie. Z podanych informacji wynika, że posiada Pan okres pracy górniczej wynoszący 23 lata i 8 miesięcy - zaliczając także okres pracy w charakterze osoby dozoru ruchu elektrycznego pod ziemią. Po dopracowaniu brakującego do 25 lat pracy górniczej okresu pracy i ukończeniu 50 lat życia, będzie Pan mógł ubiegać się o przyznanie górniczej emerytury.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu