Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Czy otrzymam emeryturę górniczą?
Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o informację czy przysługuje mi emerytura górnicza. Mam przepracowane 17 lat w polskiej kopalni w tym ok 3000 dniówek 1,8, oraz 9 lat w kopalni Czeskiej Republiki jako górnik pod ziemią. Aktualnie mam 45 lat.
Ekspert ZUS odpowiada:
Aby skorzystać z emerytury górniczej bez względu na wiek, należy udowodnić 25 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Przy tym rodzaju emerytury nie można zaliczyć niektórych okresów pracy (np. w przodku czy w drużynach ratowniczych) w wymiarze półtorakrotnym – taka możliwość występuje jedynie w przypadku emerytury w wieku 50 lub 55 lat. Jeśli chodzi o uwzględnienie okresów pracy wykonywanej w Republice Czeskiej do emerytury górniczej wg polskich zasad, to jest to możliwe pod warunkiem, że praca za granicą wynikała z oddelegowania lub skierowania w ramach współpracy i budownictwa eksportowego i składki emerytalno-rentowe były odprowadzane w Polsce. Natomiast jeśli pracował Pan w Republice Czeskiej i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie były opłacane w Polsce, to wówczas ustalając uprawnienia do emerytury górniczej, będą mieć zastosowanie przepisy prawne w zakresie emerytur i rent podlegających koordynacji wspólnotowej. Przepisy te stosuje się m.in. do osób, które niezależnie od państwa zamieszkania posiadają oprócz polskich okresów ubezpieczenia, także okresy ubezpieczenia przebyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ZUS wyznaczone zostały jednostki, współpracujące z właściwymi instytucjami państw członkowskich przy rozpatrywaniu wniosków emerytalno-rentowych. Dla osób posiadających okresy ubezpieczenia w Republice Czeskiej, właściwy jest Oddział ZUS w Nowym Sączu – Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych. W celu ustalenia prawa do emerytury górniczej, wniosek o emeryturę należy złożyć w tej jednostce lub oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania, który przekaże wniosek do Nowego Sącza. Do wniosku koniecznie należy dołączyć formularz unijny E207 PL o przebytych okresach ubezpieczenia w Czechach (dostępny na stronie internetowej www.zus.pl), akt urodzenia lub „rodne cislo” (odpowiednik polskiego numeru PESEL). Oddział ZUS w Nowym Sączu rozpatrzy możliwość zaliczenia okresów pracy w RC do uprawnień do emerytury górniczej i wyda stosowną decyzję. W przypadku przyznania prawa do emerytury, przy ustalaniu wysokości świadczenia obowiązuje zasada, że strona polska wypłaca świadczenie wyłącznie za okresy ubezpieczenia w Polsce. Strona czeska ustala uprawnienia do świadczeń za okresy pracy w Czechach według zasad tam obowiązujących. Aby odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy przysługuje Panu emerytura górnicza, konieczne jest dokładne przeanalizowanie dokumentacji. Wszystko bowiem zależy od tego, jakiemu ustawodawstwu podlegał Pan pracując w Republice Czeskiej, gdzie był Pan zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w jakim wymiarze była wykonywana praca, czy była to umowa o pracę, czy np. umowa zlecenie. Proponuję zatem złożyć wniosek do ZUS, który na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji wyda stosowną decyzję.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu