Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Przejście na emeryturę górniczą ze względu na wiek
Witam Skończyłem 52 lata. Mój staż pracy pod ziemią to 17 lat i 8 miesięcy z tego 14 lat 8 miesięcy w drużynach ratowniczych, reszta jako robotnik transportowy na oddziale wydobywczym . Czy mogę przejść na emeryturę z tym stażem pracy pod ziemią ?
Ekspert ZUS odpowiada:
Górnicza emerytura przysługuje między innymi pracownikowi, który ukończył 50 lat życia, jeżeli posiada okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej z pracą górniczą co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Do wymaganego okresu pracy, niektóre okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym. Takim okresem jest np. okres pracy w charakterze ratownika czynnego – członka drużyny ratowniczej. Przykładowo, jeżeli górnik wykonywał pracę pod ziemią przez okres 20 lat i w tym czasie był równocześnie ratownikiem w drużynie ratowniczej przez okres 10 lat, to połowa okresu pracy w drużynie ratowniczej (5 lat), będzie doliczona do 20 lat pracy górniczej. W tym przypadku górnik udowodni wymagany okres pracy górniczej to jest – 25 lat. Odnosząc się do stanu faktycznego ubezpieczonego można stwierdzić, że po doliczeniu do okresu pracy górniczej wynoszącego 17 lat i 8 miesięcy, połowy okresu pracy w drużynie ratowniczej to jest 7 lat i 4 miesięcy – udowodni wymagany staż pracy górniczej do nabycia prawa do emerytury. Należy jednak dodać, że decyzję w tej sprawie może wydać tylko organ rentowy, który w oparciu o przedłożoną dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia, potwierdzi faktyczne uprawnienia wnioskodawcy. Do złożonego wniosku o ustalenie prawa do emerytury górniczej należy dodatkowo dołączyć wykaz okresów niezdolności do pracy przebytych po dniu 14.11.1991r., które podlegają odliczeniu z okresów pracy górniczej, jak również zaświadczenie pracy potwierdzające w jakim charakterze ubezpieczony jest członkiem drużyny ratowniczej.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu