Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dokumenty potwierdzające dniówki 1,8
Witam! Chciałbym zapytać jakie dokumenty mam przedstawić w ZUS aby wysokość emerytury naliczono w/g wskaźnika 1,8. Jeszcze jedno pytanie. Mam dokumenty poświadczające pracę w warunkach szczególnych w kopalni, ale początkowe lata (1974-78) pracy w kopalni nie są udokumentowane zarobkami. Na ten okres nie mam druku Rp-7, tylko świadectwo pracy, na którym nie wyszczególniono dniówek ani stawki godzinowej. Czy zgodnie z ustawą z 04.09.2008 Dz. U. 192/08 poz.1180 będę rozliczony z minimalnej krajowej, czy minimalnej w górnictwie?
Ekspert ZUS odpowiada:
Przy ustalaniu wysokości emerytury górniczej, do obliczenia okresów pracy górniczej przelicznik 1,8 stosuje się za każdy rok pracy przodkowej i w drużynach ratowniczych. Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej ewidencji okresów pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym. Taką ewidencję prowadzi w formie zapisów w załączniku do karty ewidencyjnej pracownika. Bieżącą ewidencję okresów pracy prowadzi się oddzielnie dla każdego pracownika w oparciu o wydruki sporządzone na podstawie dowodów zarobkowych, z których wynika, na jakim stanowisku i w jakim okresie pracownik był zatrudniony. W oparciu o miesięczne wydruki w załączniku do karty ewidencyjnej pracownika dokonuje się zapisów: 1) liczby przepracowanych dniówek w poszczególnych miesiącach w danym roku kalendarzowym; 2) liczby zjazdów pod ziemię w poszczególnych miesiącach w danym roku kalendarzowym; 3) liczby przepracowanych dniówek w poszczególnych miesiącach w danym roku kalendarzowym zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym. Okresy pracy wykazane w załączniku do karty ewidencyjnej pracownika, a także liczby zjazdów pod ziemię lub liczby dniówek przepracowanych w poszczególnych latach na stanowiskach oraz liczby przepracowanych dniówek zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym na stanowiskach stanowią podstawę do wpisania w zaświadczeniu pracy wystawianym na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To zaświadczenie jest dla Zakładu wystarczające. Jeśli natomiast zaświadczenie nie zawiera szczegółowych informacji o liczbie dniówek z przelicznikami, wówczas należy do wniosku o emeryturę dołączyć wykaz dniówek - czyli załącznik do karty ewidencyjnej, o którym mowa powyżej. Jeśli pracownik był członkiem drużyny ratowniczej, pracodawca wszelkie niezbędne informacje powinien ująć w zaświadczeniu. W przypadku gdy pracodawca nie posiada pełnej ewidencji okresów pracy, ewidencję uzupełnia się w oparciu o ustalenia komisji weryfikacyjnej. Komisja weryfikacyjna wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek pracownika. Proponuję zatem sprawdzić zapisy w zaświadczeniu, wydanym przez pracodawcę. Jeśli zaświadczenie nie zawiera zapisów o dniówkach 1,8, należy zwrócić się do pracodawcy o wydanie wykazu dniówek. W przypadku braków dokumentów poświadczających osiągane wynagrodzenie do obliczenia emerytury przyjmuje się minimalne krajowe wynagrodzenie za pracę, obowiązujące w danym roku.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu