Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
Katowice: związkowa inicjatywa na szczycie klimatycznym
13 grudnia 2018
COP24: zgazowanie to przyszłość węgla
13 grudnia 2018
Katowice: radośnie i świątecznie na spotkaniu Fundacji
12 grudnia 2018
COP24: węgiel koksowy powinien zmienić nazwę?
12 grudnia 2018
Górnictwo: Barbórka ratowniczych związkowców
11 grudnia 2018
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
5 grudnia 2017 Portal gospodarka i ludzie autor: AMC
Górnictwo: wojewoda kwestionował już uchwały samorządów
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek (trzeci od lewej) podczas Barbórki 2017 w Polskiej Grupie Górniczej. Towarzyszą mu premier Beata Szydło i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
fot: Maciej Dorosiński

Podczas uroczystości barbórkowych Polskiej Grupy Górniczej minister energii Krzysztof Tchórzewski skrytykował samorządy, które w swoich planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczają tereny, gdzie są zasoby węgla, np. pod budownictwo mieszkaniowe. Zwracając się do wojewody Jarosława Wieczorka minister energii sugerował weryfikację uchwał samorządów lokalnych zawierających takie zapisy. Co na to wojewoda?

Zapytaliśmy wojewodę czy zamierza podjąć działania w tym kierunku, jeśli tak to jakie i w jakim terminie? W imieniu Jarosława Wieczorka odpowiedziała jego rzecznik Alina Kucharzewska.

- Nadzór wojewody nad działalnością gminną, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem - wyjaśnia Kucharzewska.

Dodaje, że wójt/burmistrz/prezydent obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka wojewoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Wojewoda może również zaskarżyć uchwalę rady gminy do sądu administracyjnego.

Rzeczniczka wojewody śląskiego informuje, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz, między innymi, granice i sposoby zagospodarowania terenów górniczych

- Samo przeznaczenie terenu górniczego na cele mieszkaniowe nie narusza przepisów prawa. Prawnie niedopuszczalne jest natomiast ustanawianie zakazów eksploatacji węgla oraz wprowadzanie ograniczeń w eksploatacji. I takie przepisy planów miejscowych wojewoda śląski kwestionował wielokrotnie wydając rozstrzygnięcia nadzorcze oraz wnosząc skargi do sądu administracyjnego np. w przypadku planów miejscowych uchwalonych przez rady gmin: Jaworzno, Orzesze, Mysłowice, Żory, Kalety, Knurów i inne – wylicza Alina Kucharzewska.

 

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0)
  • DLOHJ
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
CZĘSTO CZYTANE
Borynia: mobilizacja na górniczym froncie
8 grudnia 2018
10617
AGH: obchody barbórkowe razem z JSW
7 grudnia 2018
5927
Górnictwo: Barbórka ratowniczych związkowców
11 grudnia 2018
3690
Czyste Powietrze: kto może złożyć wniosek?
9 grudnia 2018
2925
Górnictwo: zbędny majątek już w SRK
12 grudnia 2018
2499
SRK: podpisano układ zbiorowy pracy
13 grudnia 2018
1825
Zabrze: wielkie barbórkowe święto w kopalni Guido
10 grudnia 2018
1655
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
Mogą cię zainteresować
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Partnerzy portalu
Patronaty portalu