Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
Licznie przybyli do Matki Boskiej Piekarskiej
26 maja 2019
Legendię i Twinpigs opanowali pracownicy PGG z rodzinami
25 maja 2019
JSW podsumowała International Mining Forum
24 maja 2019
Nauka wobec wyzwań regionu
24 maja 2019
Szkoła w terenie - wycieczka klasowa do Krasiejowa
23 maja 2019
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
7 czerwca 2016 Tekst sponsorowany autor: Leszek Sosnowski, Agnieszka Szymczyk
Dlatego w Wolbromiu są pewni swego...
W mikser laboratoryjny wyposażona jest Pracownia Wulkanizacji i Przygotowania Próbek
fot: WOLBROM

Ważnym ogniwem w zakresie ciągłego doskonalenia jakości i niezawodności produktów, odgrywa zakładowe Laboratorium, bardzo dobrze wyposażone i zatrudniające wykwalifikowany personel. Swoim zakresem Laboratorium obejmuje badania: kupowanych surowców, półfabrykatów czyli tkanin technicznych i mieszanek gumowych oraz wszystkich wyrobów gotowych. 

 Badania wykonuje się również na zlecenie klientów zewnętrznych. Badania i testy przeprowadzane są na wysokiej jakości urządzeniach badawczych znanych firm, jak: Alpha Technologies, Zwick Roell, Instron, objętych szczegółowymi procedurami nadzoru. Polityka kierownictwa spółki w tym zakresie sprzyja stałemu unowocześnianiu posiadanej bazy sprzętowej poprzez zakupy w renomowanych firmach światowych.

Wiarygodność uzyskiwanych wyników jest potwierdzana przez liczne kontrole instytutów badawczych oraz prowadzone badania międzylaboratoryjne i biegłości.

 Akredytacja i możliwości badawcze
Laboratorium FTT Wolbrom S.A. jest ważnym elementem w realizacji planów kontroli jakości potwierdzającej powtarzalność produkowanych półfabrykatów i wyrobów gotowych jak również kontroli jakości dostarczanych surowców. Pełni również dużą rolę w prowadzonych w FTT pracach nad rozwojem produktu. Jego niezależność i bezstronność jest podkreślona bezpośrednim podporządkowaniem służbowym Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Zarządzającemu.

Duża fachowość personelu oraz wiarygodność realizowanych badań została w 1998 roku doceniona poprzez przyznanie statusu laboratorium akredytowanego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytacja, nr AB 169, do dnia dzisiejszego jest utrzymywana, a zakres badań jest stale rozszerzany i dostosowywany do potrzeb klienta.

Laboratorium jest prowadzone przez Kierownika Laboratorium (Kierownika ds. Jakości) oraz Kierownika ds. Technicznych W Laboratorium proces badawczy realizuje piętnastu wysoko wykwalifikowanych laborantów. W związku z dużą różnorodnością wykonywanych badań, Laboratorium wewnętrznie zostało podzielone na kilka pracowni:

Pracownia Badań Analitycznych:
Wykonywane tutaj badania i analizy mają na celu ocenę zgodności wszystkich używanych do produkcji surowców. Wymagania ustalone przez Głównego Technologa określają zakres badań, ich częstotliwość i wymagane parametry. Tylko surowiec, który pozytywnie przejdzie tę weryfikację, może zostać wydany do produkcji. Stale rozszerzamy swoje możliwości badawcze, mając na uwadze wymagania rynku i potrzeby ciągłego doskonalenia. Podstawowymi oznaczeniami tutaj wykonywanymi są: lepkości Mooney'a, Brookfielda, Hopplera i Englera, zawartość głównego składnika, przesiew na sicie, sucha pozostałość, zawartość wilgoci, pH, temperatura zapłonu i topnienia etc. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne urządzenia.

Pracownia Badań Fizykomechanicznych:
W tej pracowni prowadzi się 100 % kontrolę mieszanek gumowych. Poczta pneumatyczna eliminuje ręczny transport próbek do badań i pozwala w sposób natychmiastowy potwierdzić zgodność produkcji. Pracownia wyposażona jest w szereg urządzeń takich, jak: reometry, maszyny wytrzymałościowe, lepkościomierz i inne renomowanych firm.
Podstawowymi oznaczeniami tutaj wykonywanymi są: właściwości wytrzymałościowe, twardość Shore'a, gęstość, odporność na ścieranie, odporność na działanie cieczy, odporność na działanie ciepła oraz parametry wulkanizacji.

Rys. 1. Stanowisko do badań parametrów wulkanizacji mieszanek

Pracownia Badań Wytrzymałościowych:
W tej pracowni prowadzi się 100 % kontrolę wyrobów gotowych: taśm transporterowych tkaninowo-gumowych, z linkami stalowymi jak również tkanin technicznych, przędzy i linek stalowych. Pracownia wyposażona jest głównie w różnego typu maszyny wytrzymałościowe oraz urządzenie do badań rezystancji elektrycznej, gazoszczelności, własności przędzy technicznej itp. Podstawowymi oznaczeniami tutaj wykonywanymi są: parametry wytrzymałościowe, adhezja między elementami taśm, grubość, odporność na niskie i wysokie temperatury, odporność na ścieranie, własności elektrostatyczne, elastyczność poprzeczna i własności dynamiczne.

Rys. 2. Stanowisko do badań wytrzymałościowych tkanin technicznych i taśm przenośnikowych

Pracownia Badań Palności:
W tej pracowni prowadzi się 100% kontrolę odporności na palenie taśm górniczych metodami płomieniowymi. Realizowane są również inne badania odporności na palenie takie, jak: tarcie na bębnie ciernym, indeks tlenowy, ruszt propanowy czy wymagana na rynkach wschodnich tzw. "ceramiczna rurka". Pracownia wyposażona jest w: aparat do oznaczania palności metodą wskaźnika tlenowego, urządzenie do badania tarcia na bębnie, urządzenie do badania palności tzw. sztolnia pożarowa oraz palniki gazowe i spirytusowe.

Pracownia Wulkanizacji i Przygotowania Próbek:
W tej pracowni przygotowywane są wszelkie niezbędne próbki z wyrobów gotowych jak również z mieszanek gumowych i kauczuków.
Pracownia wyposażona jest w: urządzenie do ścinania gumy, walcarkę, mikser laboratoryjny, prasy wulkanizacyjne, urządzenia do badań własności zmęczeniowych taśm tkaninowo-gumowych i z linkami stalowymi oraz inne.

Rys. 3. Mikser Laboratoryjny

To jest dla nas ważne, co Klient uważa za ważne
Dewiza ta zawsze była motywem działania Firmy. Mamy świadomość odpowiedzialności. Wiemy, że oddajemy w ręce naszych Klientów wyrób dobry i bezpieczny. Na to przekonanie ma wpływ wiele czynników, na które zwracamy uwagę m.in.:

a) Wyposażenie pomiarowo-badawcze
Całe wyposażenie badawcze jest zidentyfikowane i zaewidencjonowane. Urządzenia mają określony status metrologiczny i są poddawane bieżącemu nadzorowi metrologicznemu: wzorcowania, sprawdzania. Wzorcowania, zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi są wykonywane jedynie w jednostkach uprawionych, posiadających znak akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 lub z równoważną w przypadku wzorcowania w jednostkach spoza kraju. W Laboratorium jest prowadzony "Harmonogram kontroli metrologicznej", który obejmuje wszystkie stanowiska wymagające takiego nadzoru i określa sposób kontroli i jej częstotliwość.

b) System
Każdy proces badawczy, polegający na ocenie próbki, potwierdza możliwości techniczne wyprodukowania wyrobu o danych właściwościach. Dopiero jednak prawidłowo ustawiony system zarządzania produkcją zagwarantuje powtarzalność jakości wyrobu. W FTT od 1995 roku funkcjonuje potwierdzony certyfikatem System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001, który obejmując swoim zakresem wszystkie aspekty związane z wytwarzaniem wyrobów zapewnia, że badana próbka odpowiada jakości ostatecznego wyrobu.
Akredytacja wymusza ciąg postępowań gwarantujący wiarygodność uzyskiwanych wyników. W Laboratorium metodami sterującymi jakością są:
- walidacja metod badawczych,
- analizy niepewności,
- zapewnienie spójności pomiarowej,
- stosowanie materiałów odniesienia,
- badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne,
- badania wewnątrzlaboratoryjne,
- współpraca z instytutami naukowymi, laboratoriami klientów w Polsce i za granicą,
- analizy wyników auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
- weryfikacja uzyskiwanych wyników badań, szkolenia pracowników itp.

c) Człowiek
Nowoczesne maszyny, wspaniałe oprogramowanie, dobra atmosfera, bezpieczne i godne warunki pracy - to bardzo ważne, ale nic nie zastąpi człowieka. Dopiero on - wykształcony, wyszkolony pełen energii ale przede wszystkim świadomy odpowiedzialności jest dopełnieniem systemu. To on musi przygotować narzędzia, maszyny do pracy, to on nadzoruje czy proces przebiega prawidłowo, to on jest w stanie zobaczyć nieprawidłowości i problemy, to wreszcie on musi umieć podejmować decyzje.
Laboratorium realizuje wewnętrzny system szkoleń i instruktaży. Zdobyte przez laboranta umiejętności nie są wieczne i podlegają weryfikacji.

Wnioski
FTT jest otwarta na Klientów, ich uwagi i potrzeby wyrażane w różnych formach. Chętnie prowadzi się rozmowy z użytkownikami, rozwiązuje się zgłaszane problemy własnymi siłami, lub z pomocą współpracujących z Wolbromiem jednostek naukowych. Uwagi Klientów służą do lepszego zrozumienia, w jakich kierunkach się rozwijać - zapraszamy do współpracy.

mgr inż. Leszek Sosnowski, Kierownik Laboratorium, 
mgr Agnieszka Szymczyk, Starszy Specjalista ds. Technicznych
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., Wolbrom


REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0)
  • YKSGN
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Zawarto porozumienie ramowe. Górnicy dostaną premie
23 maja 2019
8044
W Bolku mają rekord!
22 maja 2019
7615
Media: Tauron chce sprzedać kopalnię
20 maja 2019
7176
8 mln zł na budowę nowej kopalni
22 maja 2019
7001
Jastrzębska Spółka Węglowa przejęła górniczego potentata
20 maja 2019
5830
Wzrosło zatrudnienie w kopalniach. Efekt brygad przodkowych
23 maja 2019
5043
Legendię i Twinpigs opanowali pracownicy PGG z rodzinami
25 maja 2019
4811
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
Mogą cię zainteresować
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Partnerzy portalu
Patronaty portalu